Na de sensationele waarneming van een Alpengierzwaluw vorige week zondag keerde de rust deze week met name op vogelgebied weer terug op Walcheren. Hieronder een opsomming van de meest bijzondere waarnemingen, opgeleukt met enkele mooie foto’s van algemene soorten.

Nog één Casarca werd op 28 en 30 maart gezien langs de Nieuwlandseweg ten noorden van Ritthem (CO, MP). Op 3 april was een mannetje Zomertaling aanwezig in het Zandvoortweggebied (JS) en zwom een paartje in een verbrede watergang langs de Rapenburgseweg (FA, RS). Een hybride mannetje Tafeleend x Kuifeend zwom op 30 maart in de Veerse Kreken (JW). Op 4 april werd een melding (met foto!) ingevoerd van een 2kj Zeearend die in de middag van 3 april in westelijke richting over de Mortiere, Middelburg was gevlogen (LvdZ). Smellekens werden gezien op 1 april bij camping Oranjeplaat (JB), op 2 april bij Nieuw en Sint Joosland (IG) en op 3 april bij Serooskerke (JB).

Bruine Kiekendief - Kleverskerke - 29032016 - Marcel Klootwijk

Bruine Kiekendief, Kleverskerke, 29 maart 2016. Foto: Marcel Klootwijk.

Er werden bijna dagelijks Zwartkopmeeuwen gezien. Het maximumaantal was 9 ex bij de spuikom van Ritthem op 28 maart (AB). Het aantal Grote Sterns in het Noordervroon liep langzaam op tot 25 ex op 3 april (CB). Op 2 april vlogen de eerste twee Visdieven langs de Boulevard van Vlissingen (L. Punt, W. Teunissen). De Steenuil van Nieuw en Sint Joosland werd ook deze week weer enkele keren gezien (div). Op 1 april was een Velduil kort ter plaatse op de Westelijke Sloehavendam (CB).

Graspieper - Zandvoortweggebied - 30032016 - Corine Osté

Graspieper, Zandvoortweggebied, 30 maart 2016. Foto: Corine Osté.

In totaal werden deze week 6 Rouwkwikstaarten gezien (div). Op 1 april was nog (steeds) een Waterpieper aanwezig in het Zandvoortweggebied (RS). Op 3 april scharrelde er eentje in het Noordervroon (N. van Doninck). Er was deze week duidelijke aankomst van Zwarte Roodstaart (meer dan 10 ex), Roodborsttapuit (tientallen) en Tapuit (10 ex). Daarnaast verschenen op 2 april de eerste Rietzangers bij Rammekens (CO), op 3 april de eerste Blauwborsten in het Zandvoortweggebied (JW) en bij Fort Den Haak (ES) en op 3 april de eerste Nachtegalen bij de Vier Hoogten (RJ) en in Oranjezon (NdS).

Tjiftjaf - Oost-Souburg - 29032016 - Corine Osté

Tjiftjaf, Oost-Souburg, 29 maart 2016. Foto: Corine Osté.

Op acht verschillende plaatsen werden in totaal 9 Vuurgoudhaantjes gezien. Twee Beflijsters werden op 2 april gezien bij Der Boede, Koudekerke (ES) en op 3 april in het Noordervroon (FA) en in Oranjezon (3 ex, NdS). Een Roek vloog op 1 april over Hoogelande (RS). Leuk was de waarneming van een zingende Geelgors in de duinen bij Klein Valkenisse op 3 april (AvG).

Pimpelmees - Ritthem - 02042016 - Corine Osté

Pimpelmees, Rammekens, 2 april 2016. Foto: Corine Osté.

De meest bijzondere waarneming van deze week was niet die van een zeldzame vogelsoort, maar die van een heuse POTVIS! Een enorm exemplaar (geschatte lengte was ca. 18 meter) werd op zaterdagochtend 2 april door trektellers gezien vanaf telpost Breskens. Met name de rug en de rugvin waren zeer regelmatig te zien. Nog spectaculairder was het ‘blowen’ en verschillende keren werd bij het duiken ook de typische walvisstaart gezien. De ingeseinde kustwacht had ruim vier uur nodig om de potvis weer terug richting zee te krijgen. Tientallen belangstellenden zagen het beest vanaf de Vlissingse Boulevard. De walvis verdween uiteindelijk aan het begin van de middag in noordelijke richting de zee op. Een verslag van deze reddingsactie is hier te lezen.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Algelique Belfroid (AB), Jos Boot (JB), N. van Doninck, Arjen van Gilst (AvG), Ies Goedbloed (IG), Roger Joos (RJ), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), L. Punt, Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), W. Teunissen, Jaco Walhout (JW), Lenn van de Zande (LvdZ).