Om aan te sluiten op het vorige weekjournaal: Nou, niemand dus. Niemand vond deze week een Pallas’ Boszanger op Walcheren. Ook verder was het weer een bijna akelig rustig weekje met – zoals dat al weken lang het geval is – te warme temperaturen voor de tijd van het jaar, weinig neerslag, weinig verandering. Er wordt door een enkeling nog steeds vrijwel dagelijks naar leuke soorten gezocht op en rond Westkapelle, maar daar lijkt het wel alsof we onze portie vorig najaar al gehad hebben, met toen in tien dagen tijd Bruine Boszanger (25-27 okt), Woestijntapuit (31 okt – 2 nov) en Provençaalse Grasmus (2-7 nov).

_MG_9748b

Uit de oude doos, omdat ‘ie zo mooi was! Woestijntapuit, Westkapelle, 31 oktober 2013. Foto: Corstiaan Beeke. 

Na de spectaculaire zeetrek op 22 okt was het meteen helemaal over en ook deze week zat de wind in de verkeerde hoek (ZZO tot ZW). De keren dat er even over zee werd gekeken leverde dat toch nog twee Middelste Jagers (27 okt PW, 2 nov PM) en twee Kleine Jagers (28 okt PW, 1 nov RJ) op. Op de zeedijk werden net als vorige week dagelijks een paar Tapuiten gezien, maar ook onregelmatig 1-2 Sneeuwgorzen en op drie verschillende dagen steeds maar kort enkele Strandleeuweriken (max. 3 ex op 28 okt, PW). Verder waren daar of in het Noordervroon dagelijks wel een of meerdere Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen te bewonderen.

_MG_8558 kopie795

_MG_8560 kopie795

Pontische Meeuw, 1kj, zeedijk Westkapelle, 2 november 2014. Foto’s: Thomas Luiten.

Deze week was telpost De Nolle op vijf dagen bezet, meestal alleen (een deel van) de ochtend. Hoogtepunten daar waren op 27 okt (ZZW3) een Middelste Jager,  twee Europese Kanaries, Geelgors (TL), op 28 okt (ZZO4) Velduil en Strandleeuwerik (MK), op 30 okt (Z3) Huiszwaluw en IJsgors (PM, PW, SL, TL, GT), op 31 okt (Z3) 630 Kleine Rietganzen, 27 Grote Zilverreigers (2e dag ooit), Grote Zaagbek, 3 Bruine Kiekendieven en 2 (mannetjes) Blauwe Kiekendieven, 1135 Merels (4e dag ooit), 8 Roeken, Buidelmees, Europese Kanarie, twee Kruisbekken, Geelgors (TL, GT, JS, SL) en op 1 nov (ZZW3) een Velduil (PW, RS, KL). De volledige tellingen zijn hier te bekijken: http://trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=2

_MG_8529 kopie795

Noordse Stern, 1kj, zeedijk Westkapelle, 2 november 2014. Foto: Thomas Luiten.

In de ochtend van 27 okt werden in Oranjezon overtrekkend een Buidelmees, een Europese Kanarie en een IJsgors opgemerkt, terwijl een Rosse Franjepoot daar over zee naar ZW vloog (MK). Een erg late Morinelplevier was die dag kortstondig aanwezig in een groep Goudplevieren in het Noordervroon (PW) en een Middelste Jager vloog langs ‘t Kiekuus (PW). Op 28 okt trok een groep van tien Grote Zilverreigers over de zeedijk naar ZW (PW). Een opvallend aantal van 14 Vuurgoudhaantjes was aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle (RS), terwijl een late Gekraagde Roodstaart aan de zuidoostrand van het dorp werd gezien (SL). Op 30 okt vlogen verspreid over de dag minimaal 1330 Kleine Rietganzen over Walcheren. Een Krombekstrandloper (nu echt de laatste?) werd die dag nog opgemerkt langs de Stenen Kruisweg bij Buttinge (PM), terwijl vermoedelijk de laatste Gekraagde Roodstaart van het jaar bij het gemeentehuis van Domburg werd gezien (HR). IJsgorzen werden uit foeragerende groepen Veldleeuweriken gepeuterd langs de Schoneweg, Westkapelle en langs de Baaiweg ter hoogte van Sint Janskerke (PW). Een Velduil vloog op 31 okt over Koudekerke (ES), twee Beflijsters over Dishoek (RS) en een groepje van acht Roeken over het Zandvoortweggebied (JW). Een roepend Bladkoninkje werd die dag opgemerkt bij camping Oranjezon (JW). Op 2 nov werden vier Baardmannetjes gezien in het Noordervroon (PM) en langs de Schoneweg zat weer een IJsgors (TL). De derde Buidelmees van deze week was even ter plaatse in een rietrandje bij de parkeerplaats van De Nolle, maar vloog al snel weer weg (SL).

_MG_4717 795

Roodkeelduiker, adult, deels in zomerkleed, zeedijk Westkapelle, 31 oktober 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Het lijkt erop dat het weer ‘om’ gaat de komende dagen. Benieuwd of dat ook andere soorten oplevert!

Waarnemers: Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Han Reijnhoudt (HR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).

 

Share