Door de veelal noordelijke wind en de lage temperaturen ‘zaten de bosjes nog niet echt vol’ en ook de aantallen steltlopers vielen nog wat tegen. Dat resulteerde in een relatief rustig weekje voor de tijd van het jaar. Hieronder een opsomming van de leukste waarnemingen.

Een Ooievaar vloog op 27 april over het Noordervroon naar oost (div). Een mannetje Zomertaling bleef de hele week aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Een ander exemplaar zwom op 29 april op de plas in het Biggekerkse Bos (KL). Op 27 april trok een Zwarte Wouw in noordoostelijke richting over Westerzicht, Vlissingen (ES). Rode Wouwen vlogen op 28 april over landgoed ‘Buiten de Pekelynge’ bij Oostkapelle (MK, RJ) en op 29 april over het Biggekerkse Bos (Jan van Bokkum).

Patrijs Meliskerke 27042015 Corstiaan Beeke

Patrijs, Meliskerke, 27 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Nadat op 25 en 26 april al één en drie Steltkluten in het Zandvoortweggebied liepen, werden er daar in de vroege ochtend van 27 april door CB en JK opeens tien exemplaren geteld! Alle vogels foerageerden regelmatig in één plas, wat een Zuid-Europees schouwspel opleverde. Dit betekende uiteraard meteen een dik Walchers groepsrecord. In de daaropvolgende dagen werden er nog maximaal vier vogels gezien, waarvan een paartje vanaf 1 mei nadrukkelijk aanstalten maakte om een nest te gaan bouwen (AvG). Spannend of het net als vorig jaar weer tot een geslaagd broedgeval komt!

Steltkluten Zandvoortweggebied 28042015 Corine Oste

Steltkluten, Zandvoortweggebied, 28 april 2015. Foto: Corine Oste.

Een maximumaantal van 56 Regenwulpen foerageerde op 2 mei op het boerengolfterrein langs de Slotdreef bij Aagtekerke (PW). Een paartje Strandplevier bleef de hele week present in het Noordervroon (div). De enige Kleine Strandloper van de week was hier op 2 mei aanwezig (MG). Op 27 april waren nog drie Temmincks Strandlopers aanwezig in het Zandvoortweggebied. Op 29 april en 2 mei werden hier nog twee vogels gemeld (div). Op 2 mei werden hier bovendien drie Bosruiters gezien (div) en op 3 mei was er nog eentje aanwezig (div).

Drieteenstrandloper 1 zeedijk Westkapelle 29042015 Corstiaan Beeke

Drieteenstrandloper, zeedijk Westkapelle, 29 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Bijzonder voor de tijd van het jaar was de adulte Kleine Jager die op 2 mei jagend voor de kust van Westkapelle werd gezien (PW). De 2e-kj Geelpootmeeuw die begin april ook al in het Zandvoortweggebied werd gemeld, was daar op 27 april weer aanwezig (TL). Een ander exemplaar (ook 2e-kj) werd op 29 april bij de Spuikom van Ritthem gezien (TL). In het Noordervroon werden tot 30 april door verschillende waarnemers maximaal twee exemplaren gezien (adult en 2e-kj). Het aantal Dwergsterns in het Noordervroon liep op tot 98 ex op 30 april (TL). De vraag is natuurlijk hoeveel paartjes er dit jaar weer gaan broeden…

Een maximumaantal van 18 Engelse Kwikstaarten scharrelde op 30 april in het Noordervroon (TL). Noordse Kwikstaarten werden gezien langs het meest noordelijke deel van de Baaiweg, Domburg op 1 mei (MB) en langs de Zandvoortweg op 1 en 2 mei (div). Op verschillende plaatsen werden deze week in totaal nog drie Rouwkwikstaarten en vijf Paapjes gemeld (div).

Rietzanger 4 Noordervroon 29042015 Corstiaan Beeke

Rietzanger, Noordervroon – Westkapelle, 29 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Beflijsters werden nog opgemerkt op 29 april langs de Polredijk ten oosten van Vrouwenpolder (vrouwtje, JW) en op 3 mei langs de Buttingseweg in het Zandvoortweggebied (mannetje, JW). Op 27 april werd een Roek gezien in het Noordervroon (MP, PR).  Er werden nog twee Vuurgoudhaantjes gemeld: op 27 april een zingend mannetje in Dishoek (JG) en op 1 mei in de haag langs de Slaakweg bij Westkapelle (PW).

Fluiter Groot Vroon - Dishoek 28042015 Piet de Poorter

Fluiter, Groot Vroon – Dishoek, 28 april 2015. Foto: Piet de Poorter.

Op 28 april was een zingende Fluiter aanwezig in een smalle bosstrook ten noorden van Dishoek (FA). Deze vogel werd later op de dag nog door enkele andere waarnemers gezien en gehoord, maar leek een dag later al weer te zijn verdwenen. Zingende Fluiters worden niet elk voorjaar waargenomen op Walcheren.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Jan van Bokkum, Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MP), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).