Op 31 okt verschenen de eerste Kleine Zwanen van het najaar op Walcheren. Vier vogels waren aanwezig in het Zandvoortweggebied en een groepje van zeven vloog naar zuidwest over De Nolle (div). Dankzij het rustige herfstweer met op veel dagen een zwakke zuidoostenwind werden er heel wat overtrekkende Grote Zilverreigers opgemerkt. In totaal ging het om vermoedelijk minimaal 32 ex, waarvan 5 ex op 27 okt over Westkapelle (MK, RJ) en langs De Nolle (TK), 5 ex op de 28e over de Veerse Poort (RS) en de weihoek van Hoogelande (MPe) en 10 ex op 31 okt enige tijd ter plaatse in het Zandvoortweggebied en daarna door naar zuidwest (div). De Grote Zee-eend die op 31 okt De Nolle passeerde (div), was pas de vijfde voor de telpost.

Geoorde Fuut - Veerse Meer - 27102015 - Marcel Klootwijk

Geoorde Fuut, Veerse Meer, 27 oktober 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Grote Zilverreigers - Zandvoortweggebied - 31102015 - Corstiaan Beeke

Grote Zilverreigers, Zandvoortweggebied, 31 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 26 okt vloog een 1kj Ruigpootbuizerd naar west over Bossenburgh, Vlissingen (PW). Wellicht de meest verrassende waarneming van de week was die van een onvolwassen Zeearend, die Rob Sponselee op 1 nov opeens boven zijn Leffe Dubbel zag hangen in de binnenstad van Middelburg. Helaas kon de vogel daarna niet meer door anderen worden opgepikt. Dit is de derde keer dat deze soort dit jaar op Walcheren is gezien. De omstandigheden waren deze week goed voor doortrekkende Blauwe Kiekendieven. In totaal werden niet minder dan 28 ex gemeld, waarvan 17 langs De Nolle. Het hoogste aantal daar was 8 ex op 30 okt (CB, TL). Het vermelden waard (want zeldzaam) is het adulte mannetje Blauwe Kiekendief dat op 31 okt (div) en 1 nov (TK) in het Zandvoortweggebied werd gezien. Er werden deze week nog vijf Bruine Kiekendieven gezien; op 26 okt over Westkapelle (CO), op 28 okt over Vlissingen (MP) en over het Noordervroon (RvT) en op 31 okt 2 ex langs De Nolle (div). Smellekens vlogen langs Westkapelle op 27 okt (Johan van Rossum), langs De Nolle op 27 okt (RvT, JS) en 30 okt (CB, TL) en over Dishoek op 31 okt (JB).

Zeearend - Koudekerke - 10102010 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Zeearend, Koudekerke, 10 oktober 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

De Regenwulp van het Zuiderhoofd op Westkapelle werd daar op 28 okt nog gemeld (RvT). Op 27 okt werd een Bokje gezien bij Schellach (PR) en op 28 okt was er eentje aanwezig in het Noordervroon (RvT). Op 29 oktober was het leuk met meeuwen op Westkapelle, niet toevallig weer op een donderdag. In een paar uurtjes werden daar maar liefst 44 Geelpootmeeuwen en 15 Pontische Meeuwen geteld (CB).

In de avond van 26 okt was een Ransuil aan het jagen langs de N57 ten noorden van Middelburg (AB). Na slechts één waarneming in de eerste negen maanden van het jaar worden er sinds begin oktober heel regelmatig Velduilen gezien. Op 26 okt vlogen er twee Velduilen langs De Nolle (AC) en één over Westerzicht, Vlissingen (ES), op 27 okt 1 ex bij de golfbaan van Domburg (HR) en weer een langs De Nolle (div) en vanaf 28 okt lieten maximaal drie Velduilen zich soms fantastisch bekijken in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (div). Hier is een filmpje van een poetsbeurt van één van de uilen te zien.

Velduil 2 - Zandvoortweggebied - 30102015 - Corine Oste

Velduil 1 - Zandvoortweggebied - 30102015 - Corine Oste

Velduil 5 - Zandvoortweggebied - 30102015 - Corstiaan Beeke

Velduil 6 - Zandvoortweggebied - 30102015 - Corstiaan Beeke

Velduilen, Zandvoortweggebied, 30 oktober 2015. Foto’s 1 en 2: Corine Oste. Foto’s 3 en 4: Corstiaan Beeke.

Op 30 okt trok een Grote Pieper zuidwaarts over de zeedijk van Westkapelle (PM). Op 30 okt trokken 7 Waterpiepers langs De Nolle (TL). Er werd nog tweemaal een overvliegende Boompieper gemeld: op 27 okt langs De Nolle (TK) en op 1 nov over de zeedijk van Westkapelle (Niels van Doninck). Al net zo laat was het mannetje Gele Kwikstaart dat op 31 okt luid roepend langs De Nolle vloog (div). Op 30 okt waren twee Tapuiten aanwezig bij Schellach (PR). Tot in elk geval 31 okt werden ook nog maximaal twee Tapuiten gemeld op de zeedijk van Westkapelle (div). Meerdere Baardmannetjes werden op 26 okt roepend gehoord bij Fort Rammekens (JW). Een Bladkoning werd op 1 nov waargenomen in de binnenduinrand ter hoogte van Joossesweg (Geert de Smet).

Zwarte Mees - begraafplaats WK - 25102015 - Corstiaan Beeke

Zwarte Mees, begraafplaats Westkapelle, 25 oktober 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Europese Kanaries vlogen over het opslagterrein van Westkapelle op 26 okt (PLM) en 30 okt (JW) en langs de Nolle op 30 okt (4 ex, TL). Op 30 okt was er bovendien een exemplaar aanwezig op opslagterrein Erika, Westkapelle (CO, PdP). Op 31 okt vlogen onder meer een Appelvink en negen Goudvinken (waarvan één Noordse Goudvink) langs De Nolle (div). Tien Kruisbekken vlogen op 30 okt over het Puinpad van Westkapelle en diezelfde dag trokken zeven vogels langs De Nolle (CB, TL). Er werden zes overtrekkende Geelgorzen opgemerkt: op 26 okt 3 ex langs De Nolle (AC, ES), op 27 okt over het opslagterrein van Westkapelle (JW) en op 31 okt weer 2 ex langs De Nolle (div). Steeds één IJsgors vloog langs De Nolle op 26 okt (ES), 27 okt (RvT) en 31 okt (div) en 2 ex trokken over de zeedijk van Westkapelle op 31 okt (KdR). Op 27 okt werd vanaf De Nolle een Sneeuwgors opgemerkt, terwijl hier zowel op 27 okt als op 31 okt (div) een Grauwe Gors werd gedetermineerd. Die laatste soort wordt niet elk jaar op Walcheren waargenomen. Tenslotte waren er nog twee meldingen van een mogelijke Dwerggors: op 26 okt over De Nolle (ES) en op 1 nov op de zeedijk van Westkapelle (Niels van Doninck).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Angelique Belfroid (AB), Jos Boot (JB), Adri Clements (AC), Niels van Doninck, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Corine Oste (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Johan van Rossum, Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Geert de Smet, Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).