Op 27 april stond er een krachtige noordwestenwind (5-6 Bft). Bij Westkapelle over zee kijken leverde onder meer vijf Grote Zee-eenden, negen Noordse Stormvogels en twee adulte donkere fase Kleine Jagers op (T. Janssen, J. de Mul, CB). Een dag eerder was er ook al een Kleine Jager gepasseerd (MK). Twee Casarca’s werden op 1 mei gezien net ten zuiden van de Mortiere, Middelburg (DvdW). Op 30 april flapte een Visarend over de markt van Middelburg (KL).

In het Zandvoortweggebied en in het Noordervroon werden dagelijks IJslandse Grutto’s gezien. Het hoogste aantal was 22 ex op 28 april op laatstgenoemde locatie (CB). Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar werden dagelijks tientallen Rosse Grutto’s gezien, zowel in weilanden als langstrekkend bij Westkapelle. In het Zandvoortweggebied waren op 27 april kort drie Drieteenstrandlopers aanwezig (CB), wat bijzonder is op deze plek. De eerste twee Temmincks Strandlopers werden hier op 28 april gemeld (CB, TB), terwijl een Krombekstrandloper op 30 april in het Noordervroon stond (div).

Noordse Stern - Noordervroon Westkapelle - 27042016 - Corstiaan Beeke

Noordse Stern, Noordervroon – Westkapelle, 27 april 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

In het Noordervoon werd op 28 en 29 april een 2kj Pontische Meeuw gezien (CB). Heel bijzonder voor Walcherse begrippen waren de aantallen Noordse Sterns op 26 april. Langs de zeedijk vloog een groep van 38 ex (MK) en in het Noordervroon foerageerden later op de dag 15 ex (MP). Ook de daaropvolgende dagen werden hier nog enkele vogels gezien (div).

Vanaf 28 april werden op verschillende plaatsen weer in totaal minimaal vijf Zomertortels gezien (div). Er werden dagelijks Engelse Kwikstaarten gezien, met name in het Noordervroon. Het maximumaantal hier was 7 ex op 30 april (P. Verhagen). Er waren waarnemingen van Rouwkwikstaarten in het Noordervroon op 27 april (CB) en in het Zandvoortweggebied op 28 en 29 april (MP / RS).

Engelse Kwikstaart - Noordervroon Westkapelle - 28042016 - Corstiaan Beeke

Engelse Kwikstaart, Noordervroon – Westkapelle, 28 april 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

De aantallen Beflijsters namen eind april af, al waren er nog meldingen van 8 ex bij de Vierhoogten op 25 april (GB) en 7 ex op een kale akker langs de Platteweg, Gapinge op 28 april (CB). Op 1 mei zag Ben Smulders aan het begin van de middag een adult mannetje Roodkopklauwier in de binnenduinrand van het middendeel van Oranjezon. Zoekacties later op de middag leverden helaas geen vervolgwaarnemingen meer op. Dit betreft de zevende waarneming van deze soort op Walcheren en de vijfde na 2010.

Roodkopklauwier

Uit de oude doos: 2e-kj Roodkopklauwier, manege Westkapelle, 4 mei 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Paapje was op 30 april ter plaatse langs de Hogeweg, Westkapelle (MA). Een mannetje Bonte Vliegenvanger was op 28 en 29 april aanwezig in de haag langs de Slaakweg, Westkapelle (BW / T. Butter) en een vrouwtje werd op de 30e gezien in de ruigte bij het Vroonbos (MPe, PR). Een Europese Kanarie vloog op 28 april over Nieuw Middelburg (KL). In Oranjezon werden op de 30e drie Kruisbekken gezien (E. Verhelst).

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Ger Bijster (GB), Tirzah Brusse (TB), T. Butter, T. Janssen, Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), J. de Mul, Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Ben Smulders, Rob Sponselee (RS), P. Verhagen, E. Verhelst, Dennis van de Waart (DvdW), Bert Wetsteijn (BW).