De meeste vogelaars waren deze week aan het werk of op reis. Verder was er regelmatig veel wind (en zoals het hele voorjaar al, uit de foute hoek) en soms wat regen. Kortom, het was op vogelgebied een tam weekje. Uiteindelijk kwam er toch een echt hoogtepuntje: een gefotografeerde Bijeneter op de 31e. Hieronder een opsomming van de leukste waarnemingen.

Havik Ter Hooge 25052015 Corstiaan Beeke

Havik, Ter Hooge, 25 mei 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 30 mei werd een mannetje Zomertaling gezien in het Zandvoortweggebied (MG). Een late Goudplevier in zomerkleed was op 27 en 29 mei nog aanwezig langs de Singelweg, Sint Laurens (AvG, TB / TK). Vrijwel dagelijks werden nog kleine aantallen Bontbekplevieren van de ondersoort tundrae gemeld, met aan maximumaantal van 15 ex op 30 mei in het Zandvoortweggebied (CB). De vier Temmincks Strandlopers die op 24 mei in de plasjes langs de Moensweg in het Noordervroon aanwezig waren, werden daar ook op de 25e nog gezien (CB). Ook de Bosruiter die op 27 mei nog in het Zandvoortweggebied liep (AvG, TB) was aan de late kant.

Bontbekplevier tundrae Noordervroon 20062015 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Bontbekplevier (ondersoort tundrae), Noordervroon, 20 juni 2013. Foto: Corstiaan Beeke.

Vrijwel dagelijks waren er meldingen van enkele Zomertortels uit de binnenduinrand. Op 30 mei vloog een groepje van vijf exemplaren over het puinpad bij Westkapelle (PB, TL). Daar kunnen ze in veel andere delen van Nederland alleen nog maar van dromen… In de plasjes langs het meest noordelijke deel van de Baaiweg, Domburg, werden op 27 mei nog een Noordse Kwikstaart en een Rouwkwikstaart gezien (JB). In de vroege ochtend van 30 mei hoorde Ies Goedbloed de zalige roep van een Bijeneter vanuit zijn bed in Oostkapelle. Een dag later maakte Jaco Walhout de rest van vogelend Walcheren echt jaloers met de waarneming van een overvliegende Bijeneter op opslagterrein Erika, Westkapelle (gehoord, gezien én gefotografeerd).

Bijeneter opslagterrein WK 31052015 Jaco Walhout

Bijeneter, opslagterrein Westkapelle, 31 mei 2015. Foto’s: Jaco Walhout.

De twee zingende Wielewalen bij de Pietkreek konden bijna dagelijks wel op belangstelling rekenen (div). Late Tapuiten werden opgemerkt op 25 mei op opslagterrein Erika, Westkapelle (BdR) en op 30 en 31 mei (resp. 2 en 1 ex) bij de strandovergang van de Vier Hoogten, Oostkapelle (Ger Bijster). Op 26 mei werd een Kruisbek gehoord bij Dishoek (JG).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Ger Bijster, Jos Boot (JB), Tirzah Brusse (TB), Arjen van Gilst (AvG), Ies Goedbloed, Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Bart de Ruiter (BdR), Jaco Walhout.