De afgelopen week daalden de temperaturen tot normale waarden voor de tijd van het jaar. Mooie zonnige dagen wisselden af met grauwe, sombere dagen met mist. Er was op de meeste dagen weinig wind. Dat alles resulteerde in een uitermate rustig weekje op vogelgebied. Hieronder een verslag van de schaarse hoogtepuntjes.

Op 24 en 25 nov zwom een fraaie 1kj Parelduiker in de binnenhaven van Vlissingen (FA, RS, e.a.). Ook op 24 nov vlogen een Grote Zee-eend en vier Grote Sterns langs Westkapelle (PW).

Parelduiker - binnenhaven Vlissingen - 24 nov 2014 - Rob Sponselee

Parelduiker, 1kj, binnenhaven Vlissingen, 24 november 2014. Foto: Rob Sponselee.

Geoorde Fuut - Veerse Dam - 24 nov 2014 - Piet de Poorter

Geoorde Fuut, Veerse Dam, 24 november 2014. Foto: Piet de Poorter.

In totaal werden er minstens acht Kleine Zilverreigers gezien, waarvan maximaal drie op het Schor van Rammekens op 24 nov (AJ). Op 25 nov waren drie Grote Zilverreigers aanwezig in de Pietkreek (Harry Claassen). Blauwe Kiekendieven waren schaars, met op 27 nov een vrouwtype jagend langs de Hollandseweg (CB) en op 30 nov een 3kj mannetje jagend langs de Schoneweg, Westkapelle (PW). In totaal werden minstens zes Slechtvalken gemeld, waarvan drie exemplaren (een adult en twee 1kj vogels) bij het Noordervroon (diverse waarnemers). Er werd deze week geen enkel Smelleken waargenomen.

Een mooi aantal van 40 Bontbekplevieren was op 24 nov aanwezig bij de bekende groep Drieteenstrandlopers bij de Oranjedijk, Vlissingen (FA, RS). Aan de rand van de Oostkreek van Westkapelle werd op 27 nov (CB) en op 30 nov (JW) een Bokje opgestoten. Ook werden er op verschillende plaatsen in totaal vier Houtsnippen gemeld (diverse waarnemers).

Drieteenstrandloper - strand Oostkapelle - 29 nov 2014 - Corstiaan Beeke

Drieteenstrandloper, strand bij Oostkapelle, 29 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Op Westkapelle is het inmiddels weer beduidend minder makkelijk om Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen te vinden. Maxima in het Noordervroon en op de zeedijk waren drie Geelpootmeeuwen en twee Pontische Meeuwen op 27 nov (PW).

We houden nog even een slag om de arm, maar het heeft er alle schijn van dat de meest trouwe overwinteraar van Nederland nu echt de geest gegeven heeft, of op z’n ouwe dag letterlijk de weg is kwijtgeraakt. De Zwartkopmeeuw die vanaf 1994-1995 twintig jaar op rij overwinterde langs het Kanaal door Walcheren bij Souburg, werd ondanks bijna tien bezoekjes nog niet gemeld. Wordt vervolgd…

Zwartkopmeeuw - Souburg - 6 feb 2010 - Corstiaan Beeke

Voltooid verleden tijd? Zwartkopmeeuw, adult, Kanaal door Walcheren bij Souburg, 6 februari 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 28 nov werd een vers dode 1kj Middelste Jager gevonden op het strand bij Joosesweg (FA). Er waren twee meldingen van een Kerkuilen: op 24 nov in de Veerse Poort (TK) en op 25 nov bij Ter Hooge (PW). De Beflijster die op 27 nov bij de ‘bosjes van Dominicus’ op Westkapelle werd gefotografeerd (HR) betreft qua datum de laatste ooit op Walcheren. In totaal werden zeker vijftien verschillende IJsvogels gemeld.

Twee Roodborsttapuiten waren op 27 nov nog aanwezig aan de binnenzijde van de zeedijk ter hoogte van de Baaiweg (CB, PW). Op twee plaatsen werden Baardmannetjes gezien: op 25 nov twee in het Noordervroon (Peter van de Braak) en op 29 nov vier in het caisson langs de Polredijk, Veere (ES). Daarnaast waren er verspreid over Walcheren nog enkele meldingen van Vuurgoudhaantjes (vier), Tjiftjaffen (drie) en werd er nog een Zwartkop gemeld in Westkapelle op 25 nov (JT). De beste plek om Appelvinken te zien op Walcheren is al jaren lang Buiten de Veste bij Veere. Hier waren op 30 nov minimaal 12 vogels aanwezig (CB).

Patrijs - Baaiweg Westkapelle - 21 nov 2014 - Pim Wolf

Patrijs, Noordweg Westkapelle, 21 november 2014. Foto: Pim Wolf.

Leuk was een 1kj mannetje Geelgors, dat op 27 nov met enkele Rietgorzen aanwezig was op de pier van de Sloehaven (RS). Sneeuwgorzen werden dit najaar tot nu toe steeds in kleine aantallen gemeld, vooral rondom Westkapelle. De meest opmerkelijke waarneming van deze week was die van 15 Sneeuwgorzen in het Zandvoortweggebied op 24 nov (AvG, TK). Daarnaast werden er groepjes gezien op de pier van de Sloehaven op 28 en 29 nov (max 12 ex, Matthijs Broere / Corine Oste), op het strand ter hoogte van Klein Valkenisse op 28 nov (9 ex, NdS) en op het strand bij Joossesweg op 28 nov (4 ex, FA).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Arjen van Gilst (AvG), Adri Joosse (AJ), Tobi Koppejan (TK), Han Reijnhoudt (HR), Erik Sanders (ES), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW) en Pim Wolf (PW).

 

Share