Op 26 november was het voor het eerst sinds lange tijd prachtig zonnig weer met een zwak noordenwindje (2-3 Bft). Op Westkapelle werden in een twee uurtjes niet minder dan 31 langsvliegende Parelduikers geteld (PW). Dat is bijna een record; alleen op 9 december 1994 werden er meer op één dag gezien (32 ex). Op deze mooie dag bleek een gerichte zoekactie naar duikers op het Veerse Meer een goede gok. Ter hoogte van het caisson langs de Polredijk zwom een onvolwassen Parelduiker en verrassend genoeg ook een adulte IJsduiker, met de rug nog deels in zomerkleed (CB, FV, RS). Die laatste bleef daar tot in elk geval 28 nov aanwezig (div). Drie Parelduikers vlogen op 25 nov langs Westkapelle (CB, PdP) en op 28 nov passeerde hier één exemplaar (CB, JK, PB). Een fikse zuidwesterstorm blies op 29 nov een Roodkeelduiker de buitenhaven van Vlissingen in (CB). Kuifduikers werden gezien op het Veerse Meer op 26 nov (CB) en 28 nov (div) en vliegend langs Westkapelle op 28 nov (PW). Leuk was het Vaal Stormvogeltje dat hier op 28 nov naar zuidwest vloog (CB, JK, PB).

Zwarte Rotgans - Baaiweg Domburg - 26112015 - Corstiaan Beeke

2kj Zwarte Rotgans (of toch een hybride?), Baaiweg – Domburg – 26 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Grote Zilverreiger vloog op 26 nov over de Griffioen, Middelburg (MB). Een dag later was een exemplaar aanwezig bij Kleverskerke (KM). Kleine Zwanen worden nog altijd maar weinig gemeld dit najaar. Op 23 nov vlogen 14 ex over de Sloehaven naar zuidwest (PdP). Een ietwat atypische Zwarte Rotgans werd op 26 nov ontdekt langs het meest noordelijke deel van de Baaiweg (FA). Mogelijk betreft het een 2kj vogel of wellicht zelfs een kruising Zwarte Rotgans x Rotgans. De vogel bleef tot in elk geval 29 nov aanwezig (div). Op 25 nov vlogen twee Grote Zee-eenden langs Dishoek (JG). Als een donderslag bij heldere hemel meldde Pim Wolf op 26 nov een langsvliegend vrouwtje Brilzee-eend bij Westkapelle. Deze vogel vloog aan het eind van de ochtend op 800 meter afstand mee in een groepje met zeven vrouwtjes Zwarte Zee-eenden. Indien aanvaard door de CDNA betreft dit de eerste waarneming van deze soort op Walcheren en (in vakjargon) een blokker van formaat!

Ruigpootbuizerd - Noordervroon Westkapelle - 27112015 - Roger Joos

Ruigpootbuizerd, Noordervroon – Westkapelle, 27 november 2015. Foto: Roger Joos.

De enige Blauwe Kiekendief die gemeld werd vloog op 28 nov over bij jachthaven Oostwatering, Veere (C. Fokker e.a.). Leuk was de waarneming van een juveniele Ruigpootbuizerd langs de Moensweg in het Noordervroon op 27 nov (RJ, JG). De Regenwulp bij het Zuiderhoofd op Westkapelle werd daar op de 25e (CB) en de 28e (JB) gezien. Op het strand bij Oranjezon werden op 29 nov maar liefst 83 Bontbekplevieren geteld (JD). Een Oeverloper was op 23 nov aanwezig in de binnenhaven van Vlissingen (MP, CB). Wellicht is dit een terugkerende overwinteraar, omdat er de afgelopen winter hier ook een vogel aanwezig was.

Regenwulp 2 - Zuiderhoofd - 25112015 - Corstiaan Beeke

Regenwulp, Zuiderhoofd – Westkapelle, 25 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke. 

Bontbekplevieren - strand Oranjezon - 28112015 - Corstiaan Beeke

Bontbekplevieren, strand ter hoogte van Oranjezon, 28 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Grote Stern vloog op 25 nov boven zee bij de Veerse Dam (P. Evers). Op de zeedijk van Westkapelle werden deze week in groepen meeuwen naast de ‘gebruikelijke’ Pontische Meeuwen en Geelpootmeeuwen ook verschillende ‘geelpotige’ Scandinavische Zilvermeeuwen gezien. Buiten Westkapelle werden drie Pontische Meeuwen opgemerkt: op 28 nov 1 ex (1kj) op het strand bij Oranjezon (CB) en op 29 nov 2 ex (1kj) in de binnenhaven van Vlissingen (CB). In het Noordervroon was op 28 nov een 1kj Zwartkopmeeuw aanwezig (PW).

Pontische Meeuw - strand Oranjezon - 28112015 - Corstiaan Beeke

1kj Pontische Meeuw, strand ter hoogte van Oranjezon, 28 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werden bij Westkapelle drie Grote Jagers gezien op 25 nov (CB, JS, PdP) en twee op 28 nov (CB, JK, PB). Middelste Jagers passeerden hier op 24 nov (1 ex, MK), 25 nov (2 ex, CB, PdP) en 29 nov (HR). Een Kleine Jager was op 29 nov ter plaatse op het strand ter hoogte van Oranjezon (JD). Leuk was de waarneming van een Kleine Alk in de kleine sluis van de binnenhaven van Vlissingen in de ochtend van 23 nov (R.C. Lausberg). Later op de dag was het beestje onvindbaar. Op 27 nov werden twee dode Kleine Alken aangetroffen op het strand bij Oranjezon (TK). Op 25 nov vloog naast een Alk ook een echte krent in de vorm van een fraaie Papegaaiduiker langs Westkapelle (CB).

Tjiftjaf - begraafplaats Westkapelle - 26112015 - Corstiaan Beeke

Tjiftjaf, begraafplaats – Westkapelle, 26 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Mede dankzij de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar werden links en rechts nog een handjevol Tjiftjaffen gemeld. Een mannetje Geelgors scharrelde op 23 nov op het schelpenpad van de zeedijk net ten westen van Domburg (HR). Een groepje van zes Sneeuwgorzen vloog op 25 nov heen en weer boven de zeedijk van Westkapelle (CO, PdP). Op 29 nov waren drie exemplaren aanwezig op het strand ter hoogte van Oranjezon (JD).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Paul Evers, Jaap Drijfhout (JD), C. Fokker, Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), R.C. Lausberg, Koos Minnaar (KM), Corine Oste (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Frans Vogel (FV), Pim Wolf (PW).