Na een aantal mooie waarnemingen in de eerste helft van juni is het nu wel erg rustig geworden. Toch kan er opeens een Terekruiter of (binnenkort) een Roodkeelstrandloper in het Noordervroon staan. Naar buiten blijven gaan dus! Hieronder een korte opsomming van de leukste vogelwaarnemingen van de afgelopen week op Walcheren.

Kleine Zilverreigers werden gezien op 23 juni in het Oude Veerseweggebied (Erwin Put) en op 28 juni op het Schor van Rammekens (JW). Het paar Ooievaars langs de van ’t Hoffweg bij Sint Laurens heeft al enkele weken drie jongen. Ze staan nu op het punt om uit te vliegen.

Ooievaar van t Hoffweg Sint Laurens 28062015 Corstiaan Beeke

Ooievaar, van ’t Hoffweg – Sint Laurens, 28 juni 2015. Foto: Corstiaan Beeke. Deze vogel is op 14 juni 2012 als nestjong geringd in het Zwin.

Op 26 juni vlogen Wespendieven over bij Klein Valkenisse (tweemaal, AvG) en boven de binnenstad van Middelburg (AvG). Op de 28e vlogen Wespendieven over de wijk Klarenbeek, Middelburg en over de Baaiweg bij Westkapelle (CB). Er werd op 27 juni voor het eerst een jonge Slechtvalk gehoord en gezien bij de Lange Jan in Middelburg (AvG, MA). Het is echter maar de vraag of dit jong op de toren is uitgebroed. Hoewel hier al wekenlang twee adulte vogels worden gezien, is er tot dusver niets gezien van regelmatige prooiaanvoer. Bovendien zouden eventuele jonge vogels dan ook de afgelopen weken geroepen hebben, terwijl voor de 27e allemaal het roepen van volwassen vogels is gehoord.

Wespendief Westkapelle 28062015 Corstiaan Beeke

Adult mannetje Wespendief, Baaiweg – Westkapelle, 28 juni 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een zomerse Goudplevier was op 26 juni aanwezig in het Zandvoortweggebied (JW). De eerste groepjes Kemphanen van het najaar verschenen in het Zandvoortweggebied, met een maximum van 10 ex op 28 juni (MP). Dit betreffen doorgaans allemaal mannetjes, die meteen nadat de vrouwtjes hun eieren hebben gelegd weer vertrekken vanuit de broedgebieden. Witgatjes zijn bekende juni-trekkers: op 22 juni waren 3 ex aanwezig in het Zandvoortweggebied (TB) en op 23 juni 6 ex in het Noordervroon (CB). De eerste twee Bosruiters van het ‘najaar’ vlogen op 24 juni op in het Groot Vroon bij Dishoek (JG). Een Oeverloper liep op de 28e in het Noordervroon (HR).

Roodkopklauwier Zoutelande 14062011 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos (en uit betere juni-tijden): Roodkopklauwier, Zoutelande, 14 juni 2011. Foto: Corstiaan Beeke.

Een mannetje Rouwkwikstaart was op 25 juni aanwezig bij de woonboulevard ‘De Mortiere’ in Middelburg (ES). Kruisbekken vlogen over de wijk ’t Zand, Middelburg op 24 juni (2 ex, WH), over de wijk Westerzicht, Vlissingen op 25 juni (2 ex, RS) en over de zeedijk bij Ritthem op 28 juni (JW).

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Tirzah Brusse (TB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Mayro Pattikawa (MP), Erwin Put, Han Reijnhoudt (HR), Jaco Walhout (JW).