Deze ene na de andere zomergast druppelde binnen, zoals de eerste Zomertaling op 26 maart bij Oostkapelle (MP), twee Grote Sterns op 23 maart in het Noordervroon (Els Marijs), twee Boerenzwaluwen op 24 maart bij Westhove (Peter Maas), Gele Kwikstaart op 27 maart langs de Zandvoortweg (twee, CB/MB) en bij Ritthem (RC), Fitis op 22 maart in Welzinge (MP) en Tapuit op 27 maart langs de Zandvoortweg (RS, CB).

Fuut , kreek Wkap 22maart2016 CO

Fuut, kreek Westkapelle, 22 maart 2016. Foto: Corine Osté.

Hét ornithologische hoogtepunt van deze week was natuurlijk de Alpengierzwaluw die door Han Reijnhoudt werd ontdekt en gemeld boven het Puinpad van Westkapelle, ruim anderhalf uur ter plaatse bleef en daardoor door een 15-tal andere Walcherse vogelaars kon worden gezien. Een uitgebreid verhaal is te lezen in de rubriek ‘Ontdekkingsverhalen’ op deze website.

Alpengierzwaluw - Westkapelle - 27032016 - Corstiaan Beeke

Alpengierzwaluw 2 - Westkapelle - 27032016 - Corstiaan Beeke

Alpengierzwaluw 3 - Westkapelle - 27032016 - Corstiaan Beeke

Alpengierzwaluw, puinpad Westkapelle, 27 maart 2016. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Hieronder volgen de overige waarnemingen van schaarse soorten. Nog steeds verbleef deze week een adulte Roodhalsgans op Walcheren, op 21 maart werd hij gefotografeerd langs de Oude Veerseweg (JS). Eén Casarca was deze week nog aanwezig in Welzinge (div.). Er was een melding van een mannetje Grote Zaagbek bij Veere op 25 maart (RC).

De Roodhalsfuut van de Westkapelse kreek werd op 21 maart voor het laatst gemeld (JB). Een Roerdomp bevond zich op 21 maart bij Fort den Haak te Vrouwenpolder (KL). De Regenwulp van Westkapelle werd daar gezien op 22 maart (CO). Bokjes waren aanwezig bij Fort den Haak op 21 maart (twee, KL) en bij Schellach op 22 maart (PR). Eerstejaars Pontische Meeuwen stonden op 23 en 25 maart in het Noordervroon (PW).

Op 25 en 26 maart scharrelde een Waterpieper langs de Zandvoortweg (CB, MP). Rouwkwikstaarten werden opgemerkt bij Kleverskerke op 22 maart (JW) en het in Noordervroon bij Westkapelle op 23 maart (twee, PW) en 25 maart (twee, Ad Hamers).

Vuurgoudhaan Oost-Souburg 26maart2016 CO

Vuurgoudhaan, Oost-Souburg, 26 maart 2016. Foto: Corine Osté.

Er waren maar liefst 14 waarnemingen van Vuurgoudhaantjes (div.). De Klapekster van het Dishoekse bos werd daar op 21 maart voor het laatst gezien (PdP). Een zingende Zwarte Mees werd op 27 maart opgemerkt langs de Oude Vlissingseweg, Middelburg (MP). Op 23 maart scharrelde een exemplaar in het centrum van Vlissingen (CO).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Ruben Cornelisse (RC), Ad Hamers, Karel Leeftink (KL), Peter Maas, Els Marijs, Corine Osté (CO), Marten Peene (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt, Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW) en anderen.