Op het Veerse Meer werd op verschillende dagen een Kuifduiker gezien (div). Ook één 1e-winter IJsduiker bleef de hele week present op het Veerse Meer, meestal te zien vanaf de Veerse Dam (div). Nog een IJsduiker was op de 27e enige tijd ter plaatse op zee ter hoogte van ’t Kiekuus, Westkapelle, alvorens door te vliegen naar zuidwest (JW).

IJsduiker - Veerse Meer - 23122015 - Marc Kolkman

IJsduiker, eerste-winter, Veerse Meer, 23 december 2015. Foto: Marc Kolkman.

In de Vliegveldkreek werd op de 22e en de 26e een overwinterende Lepelaar gezien (MG/CB) en op 27 dec waren hier zelfs drie vogels aanwezig (BW). Op diverse data werden maximaal drie Grote Zilverreigers gezien in de omgeving van Vliegveld Midden-Zeeland. Daarnaast waren er waarnemingen op 23 dec bij Kleverskerke (BdR), op 26 dec over Schellach (JS) en op 27 dec in de Beekshoekpolder, Vrouwenpolder (JB).

De vijf Casarca’s bleven ook deze week trouw aan hun favoriete locatie bij het Heggenreservaat ten noorden van Arnemuiden (div). Het vrouwtje Grote Zaagbek werd tot 24 dec gemeld op het Veerse Meer, binnenzijde Veerse Dam (div). Daarnaast was op 23 dec een mannetje aanwezig op de Kreek van Westkapelle (JT). Er werden deze week vijf Blauwe Kiekendieven gemeld, voornamelijk op de zuidelijke helft van het eiland (div). Op 24 dec werd in Oranjezon een Smelleken gezien (L. Linnartz).

Grote Zaagbek - Veerse Meer - 23122015 - Corine Osté

Grote Zaagbek, adult vrouwtje, Veerse Meer, 23 december 2015. Foto: Corine Osté.

In het Zandvoortweggebied verblijven nog steeds enorm veel vogels, waaronder duizenden Smienten en Kieviten. Op 23 dec werden hier niet minder dan 445 Kemphanen en 60 Bonte Strandlopers geteld (CB). Oeverlopers werden gezien aan de oever van het Veerse Meer ter hoogte van De Caisson bij de Polredijk (T. van der Es, B. Verhoeven) en langs het Kanaal door Walcheren bij Arnestein, Middelburg (KVV). Op het Schor in de Sloehaven werden op 23 dec acht Bokjes opgestoten (MP). Daarnaast werd op de 24e een overvliegend Bokje gezien in Koudekerke (ES) en op 26 dec eentje in de Veerse Kreken (BV).

Hoewel er deze week in het Noordervroon niet eens zo vreselijk veel meeuwen aanwezig waren (enkele honderden), stonden er wel aardig wat Pontische Meeuwen en Geelpootmeeuwen tussen. Het hoogste aantal Pontische Meeuwen was 13 ex op 27 dec (CB). Op 26 dec werd er eentje met een kleurring uit Litouwen gezien (geel 2L76, SL). Het maximumaantal Geelpootmeeuwen was 9 ex op 22 dec (MK). Op 23 dec werden drie Zwartkopmeeuwen opgemerkt: 1 ex overvliegend over Koudekerke (ES), 1 ex in de Sloehaven (MP) en een in geringde vogel aan de binnenzijde van de Veerse Dam (A. de Vries). Deze vogel werd als pullus op 30 mei 2001 in het havengebied van Antwerpen van een metalen ring voorzien en op 7 september 2006 in Le Portel, Noord-Frankrijk kwam daar een kleurring bij (rechts wit 3K09). Met dank aan Jeroen Nagtegaal voor de informatie! Grote Jagers werden bij Westkapelle gezien op 22 dec (1 ex, MK) en op 27 dec (4 ex, JW).

Sneeuwgors - Sloehaven Ritthem - 24122015 - Paul van Tuil

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 24 december 2015. Foto: Paul van Tuil.

Winterse Zwartkoppen verschenen in Middelburg in de wijk Dauwendaele op de 21e (KM) en in de Griffioen op de 22e (MB). Daarnaast werd er ook een handjevol Tjiftjaffen gemeld (div). De Sneeuwgors op de Westelijke Sloehavendam werd daar nog tot in elk geval 24 dec gezien (MK, PvT).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), T. van der Es, Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), L. Linnartz, Koos Minnaar (KM), Mayro Pattikawa (MP), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Jos Tramper (JT), Paul van Tuil (PvT), B. Verhoeven, Kees Vliet Vlieland (KVV), Barbara Voogt (BV), A. de Vries, Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW).