Stukje bij beetje wordt het voorjaar, ook in vogelland. Deze week werden hier en daar kleine groepjes Lepelaars gezien, maar ook de eerste Zomertalingen en op 8 mrt her en der de eerste zingende Tjiftjaffen. Hieronder een opsomming van de leukste waarnemingen.

Op 4 mrt zwom een Kuifduiker in de Sloehaven (John van Vliet). Op de Westkapelsche Kreek waren op o.a. 2 mrt nog altijd twee Geoorde Futen aanwezig (Anne-Marie Feij). Een Grote Zilverreiger flapte op 5 mrt over het Zandvoortweggebied (AvG). Diezelfde dag was er ook een ter plaatse in de Pietkreek (CB).

Zomertaling 3 Zandvoortweggebied 07032015 Corstiaan Beeke

Zomertaling, Zandvoortweggebied, 8 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Casarca was op 8 mrt aanwezig op de kreek van Rammekens (AB, RJ). Mogelijk betreft dit de vogel die tot in elk geval 4 mrt aanwezig was bij de kerncentrale van Borssele. De adulte Roodhalsgans die op 27 feb in het Zandvoortweggebied was ontdekt, werd daar tot 2 mrt gemeld (AvG, JS). Hier werd die dag bovendien de hybride Brandgans x Dwerggans opgemerkt, die op 15 feb bij Westkapelle was gezien (AvG). Op 8 mrt was deze vogel hier nog altijd aanwezig (JW, TL). Leuk en mooi op tijd waren de eerste Zomertalingen op 7 mrt. Een mannetje zwom ten oosten van de Hogeweg in het Noordervroon (PW) en een mannetje en een paartje waren aanwezig in het Zandvoortweggebied (RS e.a.). Op 8 mrt werd hier alleen nog het ‘losse’ mannetje gezien (MK, JW). Het vrouwtje Nonnetje bleef tot in elk geval 8 mrt aanwezig in het Noordervroon (CB, PM, RS).

Torenvalk zeedijk Westkapelle 8 maart 2015 Piet de Poorter

Torenvalk met muis, zeedijk Westkapelle, 8 maart 2015. Foto: Piet de Poorter.

De eerste Rode Wouw van dit jaar vloog op 4 mrt over het Biggekerkse Bos (JB). Vanaf 3 mrt werden er dagelijks Grutto’s gezien, vooral in het Zandvoortweggebied. Het maximum daar was 55 ex op 7 mrt (HH). In totaal werden nog vier overvliegende Houtsnippen waargenomen (div).

Op 3 mrt werden twee Pontische Meeuwen opgemerkt in het Noordervroon (MK). Geelpootmeeuwen werden hier opgemerkt op 7 mrt (2kj, PW) en 8 mrt (3kj, CB). Zwartkopmeeuwen werden gemeld op 3 mrt in het Zandvoortweggebied (PW) en op 6 mrt bij de spuikom van Ritthem (JW). Een Zeekoet passeerde de Westkapelsche zeedijk op 5 mrt (PM, PW).

De Ransuil in Oostkapelle werd daar tot in elk geval 4 mrt gezien (RJ). Op 6 mrt werd een dood exemplaar gevonden in het bos van Rammekens (BV). In het stuk bos ten noordoosten van Kasteel Westhove werd op 4 mrt een Kleine Bonte Specht gezien (JS) en op 3 mrt een Boomklever gehoord (RJ).  Op 8 mrt vloog een Roek over Ritthem (RvO). Een Waterpieper was (nog steeds?) aanwezig langs de Zandvoortweg op 8 mrt (MK).

Roodborsttapuit Schorerpolder RItthem 10032013 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Roodborsttapuit, Schorerpolder, 10 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Een mannetje Zwartkop werd op 6 mrt gezien in de Stromenwijk, Middelburg (JW). Langs de Duinbeekseweg bij Oostkapelle was eerder al een Appelvink gezien, maar op 8 mrt bleken hier zelfs vier exemplaren aanwezig (TL). Drie Kruisbekken werden op 8 mrt opgemerkt in Oranjezon (PR). Tenminste vijf Sneeuwgorzen waren op 6 mrt nog aanwezig op de pier van de Sloehaven (RJ).

Waarnemers: Arjen van Gilst (AvG), Corstiaan Beeke (CB), Agnès Bimmel-Korstanje (AB), Jos Boot (JB), Henk Huige (HH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Rutger van Ouwerkerk (RvO), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).