Nadat tot in elk geval 21 januari een Parelduiker aanwezig was op het Veerse Meer, waren er even geen meldingen meer. Vanaf 5 feb tot in elk geval 8 feb zwommen er opeens twee Parelduikers, te zien vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam (TL e.a.). Later bleek dat Belgen dit tweetal al op 31 jan hier gezien hadden. Op verschillende dagen werd vervolgens gezien hoe de vogels rond 16.30u een rondje boven het Veerse Meer maakten, om dan de Noordzee op de vliegen, vermoedelijk om te gaan overnachten. Dit opmerkelijke patroon is in het verleden met Parel- en IJsduikers op het Veerse Meer wel vaker gezien. Op diverse data werd hier ook een Kuifduiker gezien (div).

Parelduiker Oostkreek Westkapelle 25 okt 2010 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Parelduiker, Oostkreek Westkapelle, 25 oktober 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Zilverreigers werden opgemerkt ten noordoosten van Arnemuiden op 2 feb (MG) en bij West-Souburg overvliegend op 3 feb (ES). Daarnaast werden zoals gebruikelijk in totaal zo’n 20 Kleine Zilverreigers gemeld (div). Twee onvolwassen Lepelaars werden deze week af en toe gezien in het Zandvoortweggebied (div). De inmiddels bekende groep van 15 Kleine Zwanen bleef ook deze week aanwezig langs de Zwagermanweg bij Buttinge (div). De adulte Witbuikrotgans die al enkele weken rondhangt in de omgeving van de Spuikom van Ritthem werd daar in elk geval tot 4 feb gemeld (div). Op 4 feb vlogen 17 Kleine Rietganzen naar noordoost over Westerzicht, Vlissingen (ES). Het vrouwtje Nonnetje dat sinds 27 jan in het Noordervroon verblijft, werd daar op 4 feb nog gezien (CB). In de monding van de Pietkreek werden op 6 feb zelfs 4 ex gemeld (Didier Rabosée). Een Grote Zee-eend vloog op 5 feb NO langs Westkapelle (MK).

Kleine Zilverreiger Zoutelande 4 feb 2015 Corstiaan Beeke

Kleine Zilverreiger, Zoutelande, 4 februari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Verspreid over Walcheren werden deze week zeven Haviken gemeld (div). Ook waren er vrijwel dagelijks waarnemingen van Slechtvalken (minstens zes vogels). Dat er ook deze week geen enkele waarneming was van een Blauwe Kiekendief of een Smelleken kan nauwelijks nog opmerkelijk genoemd worden.

Verrassend was de waarneming van 20 Bontbekplevieren in het Noordervroon op 2 feb (JS). Mogelijk betreft dit (een deel van) de groep die meestal op het strand bij Oranjezon aanwezig is. Landelijk gezien is de aanwezigheid van tenminste vijf Groenpootruiters op Walcheren ook bijzonder. Naast in totaal hooguit enkele tientallen exemplaren in het Deltagebied worden ook deze winter nauwelijks Groenpootruiters gemeld in de rest van Nederland. De Oeverloper die overwintert in de binnenhaven van Vlissingen werd daar op 3 en 5 feb gemeld (MK/BW). Op het Schor van Rammekens werden vijf Bokjes gezien op 3 feb (MK).

Naast een adulte Geelpootmeeuw die op verschillende dagen in het Noordervroon werd gezien (div), was op 5 feb een 2kj Geelpootmeeuw aanwezig bij de zandsuppletie op het noordelijke deel van de zeedijk van Westkapelle (CB). Dit is met het oog op bijvoorbeeld een Grote of Kleine Burgemeester sowieso een plek om in de gaten te houden. Op onder meer 4 feb waren hier twee geringde Kokmeeuwen aanwezig (uit Denemarken en Polen, CB). De Deense vogel (wit VE96) werd drie jaar geleden ook al eens afgelezen op de zeedijk van Westkapelle (CB). De Zwartkopmeeuw die in het Nollebos overwintert, was de enige die deze week gemeld werd (div).

Kokmeeuw wit VE96 Westkapelle 4 feb 2015 Corstiaan Beeke

Adult winterkleed Kokmeeuw met Deense kleurring, Westkapelle, 21 februari 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 5 feb werd pas de eerste (!) Ransuil van dit jaar gemeld bij Zanddijk, Veere (Bob van Bommel). Er werden op verschillende plaatsen zeker vijf Grote Gele Kwikstaarten gezien (div). Op 3 feb werd weer eens een Waterpieper waargenomen in het Zandvoortweggebied (RS). In de binnenhaven van Vlissingen werd op 3 feb een Zwarte Roodstaart opgemerkt (MK). Het paartje Roodborsttapuit aan de noordrand van het Noordervroon blijkt ook nog altijd aanwezig, getuige een melding op 4 feb (HR).

Het 1kj mannetje Roze Spreeuw in Vlissingen werd ook deze week weer diverse keren gezien in de omgeving van de Kasteelstraat (div). Bij deze (nogmaals) het verzoek om gewoon vanaf de openbare weg te kijken. Buurtbewoners die eerder erg gastvrij waren, hebben inmiddels aangegeven dat ze er geen prijs meer op stellen als mensen langskomen met de vraag of ze even in hun tuin mogen kijken.

Roze Spreeuw Vlissingen 5 feb 2015 Marcel Klootwijk

Roze Spreeuw in eerste winterkleed, 5 februari 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Tjiftjaffen werden gezien in Arnemuiden op 2 feb (BdR), in de Veerse Poort, Middelburg op 4 feb (JS) en in Nieuw-Middelburg op 8 feb (TB). Er waren slechts twee meldingen van Vuurgoudhaantjes: op 6 feb in het Berkenbosch, Oostkapelle (JS) en op 7 feb in Oranjezon (CB, JK). Op 7 feb scoorden CB en JK in Oranjezon ook drie Zwarte Mezen. Op 2 feb werden twee Goudvinken opgemerkt in het bungalowpark aan de zuidoostrand van Westkapelle (JT). Het groepje Sneeuwgorzen (max 12 ex) op de pier van de Sloehaven bleef ook deze week present (div).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Thirza Brusse (TB), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Han Reijnhoudt (HR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT) en Bert Wetsteijn (BW).