Hoewel het qua weer en temperaturen allemaal wel een tandje ‘winterser’ mag, blijft het wat vogels betreft een bijzonder leuke winter. Op Walcheren niet in de laatste plaats vanwege een rijtje leuke ‘longstayers’. Ook deze week konden we genieten van maximaal zes Casarca’s in Welzinge, de 1e-wk IJsduiker op de Westkapelsche Kreek, een duo 1e-wk IJsduikers op het westelijk deel van het Veerse Meer, een 1e-wk Parelduiker in de buitenhaven van Vlissingen en de Klapekster bij Ter Hooge. Daarnaast werden nog de nodige andere leuke soorten gezien. Hieronder de highlights!

Klapekster - Ter Hooge - 21012016 - Corstiaan Beeke

Klapekster, Ter Hooge – Middelburg, 21 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 23 jan werden twee Parelduikers gezien vanaf de steiger bij Oostwatering (MP). Mogelijk hetzelfde duo werd hier op 17 jan ook al gemeld (TL). Op het Veerse Meer werden verder op 19 jan een Roodhalsfuut (RJ) en op 20 en 23 jan twee Kuifduikers (TL / MP) gezien. Er worden inmiddels zo vaak Grote en Kleine Zilverreigers gezien, dat ze niet meer wekelijks in de journaals worden opgenomen.

Op 20 jan werden langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens in een grote groep Brandganzen twee Roodhalsganzen ontdekt (CB). Een paar uur later werd dit duo rondvliegend opgemerkt boven het Noordervroon (HR), waar ze ook een tijdje aan de grond waren. De daaropvolgende dagen waren de vogels weer spoorloos. Langs de Steenheulweg waren op 24 jan zes Kleine Rietganzen aanwezig (CB, PR, RJ).

Blauwe Kiekendief - Oude Veerseweggebied - 21012016 - Corstiaan Beeke

Blauwe Kiekendief, Oude Veerseweggebied, 21 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Aanvankelijk leek dit weer een winter te worden met weinig Blauwe Kiekendieven op Walcheren, maar deze week waren er niet minder dan dertien meldingen. Bruine Kiekendieven werden gezien in het Zandvoortweggebied op 22 jan (RS) en bij het pompstation van Oranjezon op 23 jan (PB, TL). Patrijzen zijn maar lastig te vinden. Een leuk groepje van acht vogels was op verschillende dagen aanwezig langs de Schotelweg in het Zandvoortweggebied (div).

Grutto’s werden gemeld in het Noordervroon op 20 en 23 jan (JB, FA), in het Zandvoortweggebied op 23 jan (4 ex, ES) en in het Randpark bij Zoutelande op 24 jan (FA). Heel verrassend was de ontdekking van een Morinelplevier in winterkleed tussen Goudplevieren langs de Tiendehofweg, Meliskerke op 23 jan (JW). Deze vogel bleek lastig terug vinden, maar werd uiteindelijk ook nog door vier andere waarnemers gezien. Dit was pas de tweede winterwaarneming van deze soort op Walcheren.

Morinelplevier 1 - Meliskerke - 22012016 - Corstiaan Beeke

Morinelplevier met twee Goudplevieren, Jan Geertsesweg – Meliskerke, 23 januari 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

In het Zandvoortweggebied waren na een korte vorstperiode weer enorme aantallen vogels aanwezig. Op 24 jan werden hier naast 5400 Goudplevieren, 290 Kemphanen en 59 Bonte Strandlopers ook tenminste vier Kleine Strandlopers gezien (CB, PW). ’s Winters zien we die laatste soort zelden op Walcheren. Verspreid over Walcheren werden deze week negen Houtsnippen gemeld (div). Bokjes werden buiten de bekende plek gezien op 19 jan in de duintjes ten oosten van Vrouwenpolder (RS), in het Zandvoortweggebied (2 ex, JG) en in het Oude Veerseweggebied (JS) en op 22 jan bij de Westkapelsche Kreek (JW). Op 23 jan werden twee Oeverlopers gezien: 1 ex langs het Kanaal door Walcheren bij Souburg (AW) en eentje in de Vliegveldkreek (MP).

Zwartkopmeeuw - Nollebos - 21012016 - Piet de Poorter

Adult winterkleed Zwartkopmeeuw, Nollebos, 21 januari 2016. Foto: Piet de Poorter.

Een winterse Grote Stern vloog op 24 jan langs Westkapelle (PR). Er waren drie meldingen van Zwartkopmeeuwen: op 18 jan een overvliegende ad wk bij de Spuikom van Ritthem (R. Rotscheid) en een 2e wk op het strand bij Groot Valkenisse (FA) en op 21 jan de bekende adulte vogel in het Nollebos (PP). Op 22 jan waren op Westkapelle zeven Pontische Meeuwen en drie Geelpootmeeuwen aanwezig (CB, TL). Een Grote Jager werd op 18 jan gezien voor de kust van Westkapelle (PW).

Pontische Meeuw - Westkapelle - 21012016 - Thomas Luiten

Eerste winter Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 21 januari 2016. Foto: Thomas Luiten.

Naast enkele meldingen van ‘losse’ Witte Kwikstaarten werden er twee groepjes gezien: op 18 jan 9 ex op een akker ten noorden van Ritthem (MPe) en op 23 jan 18 ex langs de Muidenweg ter hoogte van De Witte Raaf (MP). In slootjes en watergangen in de weihoek van Hoogelande werden op diverse dagen enkele Waterpiepers gemeld (div). Bijzonder voor Walcherse begrippen was de waarneming van een groep van tenminste 15 Waterpiepers op een doodgespoten akker langs de Scheeweg, Welzinge, op 19 jan (MP). Op 23 jan waren hier weer 9 ex aanwezig (PB). Naast het overwinterende paartje Roodborsttapuit langs de zeedijk van Westkapelle werd er ook een mannetje gezien langs de Koksweg bij Koudekerke (ES).

Appelvink - Buiten de Veste - 18012016 - Piet de Poorter

Appelvinken, Buiten de Veste, 18 januari 2016. Foto: Piet de Poorter.

Op 20 en 21 jan werden 1 à 2 Appelvinken gezien bij Zeeduin, Oostkapelle en op 23 jan was er één aanwezig bij Camping Oranjezon (PB, TL). Het maximumaantal bij Buiten de Veste was 8 ex op 18 jan (PP). Op diverse plekken werden in totaal tien Tjiftjaffen gemeld (div). Op 24 jan was een vrouwtje Zwartkop aanwezig in bungalowpark Parkweg, Westkapelle (JT). Vanaf 19 jan werden er vrijwel dagelijks één of twee Boomklevers gezien in Zeeduin, het bos ten noordoosten van Oostkapelle (RS e.a.). In Oranjezon werden op 23 jan drie Zwarte Mezen gezien (PB, TL).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), R. Rotscheid, Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Adriaan Weststrate (AW), Pim Wolf (PW).