Op 18 april stond een Grote Zilverreiger in het Zandvoortweggebied (PdP). Een mannetje Zomertaling bleef ook deze week present in het Zandvoortweggebied (div). Het mannetje Krooneend werd op de 18e voor het laatst gezien in de monding van de Pietkreek (BdR, JS). Een paartje Grote Zaagbek snelde op 21 april in noordoostelijke richting langs Westkapelle (RS).

Overvliegende Visarenden werden gezien bij Oranjezon op 19 april (MK), over het Zandvoortweggebied op 22 april (AvG, GD) en over zee bij Westkapelle op 23 april (PM). Op 20 april cirkelden twee Zwarte Wouwen samen over de Schotelweg, Middelburg (J. van Vliet). De eerste Walcherse Boomvalk van het jaar zat op 21 april op een akker langs de Schoutsweg, Westkapelle (PW).

Patrijs - Zandvoortweggebied - 24042016 - Roger Joos

Patrijs, Zandvoortweggebied, 24 april 2016. Foto: Roger Joos.

Van 22 tot in elk geval 24 april verbleef een vrouwtje Steltkluut in het Zandvoortweggebied (div). Op 21 en 21 april was een mannetje Strandplevier present in het Noordervroon (div). Op verschillende dagen waren kleine aantallen IJslandse Grutto’s aanwezig in het Zandvoortweggebied en in het Noordervroon. Uitschieter op die laatste locatie waren de 34 ex op 23 april (PM). Mooie aantallen Regenwulpen waren aanwezig langs de Slotdreef, Aagtekerke op 21 april (48 ex, RS) en langs de Jan Geertsesweg, Meliskerke op 23 april (43 ex, CB). 21 April was een goede dag voor de doortrek van ruiters. In het Noordervroon waren die dag minstens 25 Zwarte Ruiters en 114 Groenpootruiters in kleine groepjes steeds kort aanwezig, alvorens verder te trekken. Diezelfde dag werden hier ook twee Krombekstrandlopers gezien (RS, PW, RJ).

Dwergmeeuw - Noordervroon - 23042016 - Corine Osté

Dwergmeeuw, Noordervroon, 23 april 2016. Foto: Corine Osté.

Dwergmeeuwen werden op meerdere dagen gezien, met als beste dag 21 april: in twee uurtjes 387 ex over zee langs Westkapelle (RS) en daarna in een paar uurtjes daarna nog eens 360 ex doortrekkend via het Noordervroon (RS / RJ). In het Zandvoortweggebied werden ook op verschillende dagen foeragerende groepjes Dwergmeeuwen gezien, zoals op 21 april 25 ex (AvG) en op 23 april 14 ex (CB). Het aantal Dwergsterns in het Noordervroon liep op tot 38 ex op 19 april (JW). Daar werden ook de eerste Noordse Sterns gezien: 4 ex op 19 april (MK) en 2 ex op 21 april (RS). De eerste Zwarte Sterns volgden twee dagen later (21 april): 2 ex in de monding van de Sloehaven (WH) en 2 ex in het Zandvoortweggebied (AvG). Op 24 april werd een jagende 2kj Kleine Jager gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle (PW, PR, RJ).

Op 19 en 20 april werd de Steenuil aan de zuidrand van Nieuw en Sint Joosland weer eens gezien (LvdZ / PB). De eerste Zomertortel van het jaar zong op 19 april al bij Fort den Haak, Vrouwenpolder (PW). Op 18 april werd er een Kleine Bonte Specht gemeld langs de Duinbeekseweg, noordwest van Oostkapelle (KL).

Engelse Kwikstaart - Zandvoortweggebied - 23042016 - Corine Osté

Engelse Kwikstaart, Noordervroon, 23 april 2016. Foto: Corine Osté.

Twaalf Engelse Kwikstaarten werden op 19 april gezien in het Noordervroon (C. Struijk). Een Noordse Kwikstaart scharrelde op 24 april langs de Zandvoortweg (CB). Op 21 april werd net als vorig jaar een zogenaamde ‘mengzanger’ (Tjiftjaf x Fitis) gehoord bij Park Amalia, Middelburg (JW). Diezelfde dag werden de eerste Paapjes gezien in het Oude Veerseweggebied (JS) en in het Noordervroon (HR). Tenslotte waren er her en der meldingen van kleine aantallen Beflijsters, met als maxima op 21 april 4 ex langs de Buttingseweg, Buttinge en 4 ex in het middendeel van Oranjezon (RJ).

Rietgors - Westkapelle - 19042016 - Marcel Klootwijk

Rietgors, Noordervroon, 19 april 2016. Foto: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Gido Davidse (GD), Winant Halfwerk (WH), Arjen van Gilst (AvG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Peter Meininger (PM), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), C. Struijk, Rob Sponselee (RS), J. van Vliet, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LvdZ).