Op 17 aug vloog een Noordse Stormvogel langs Westkapelle (J. Schuermans). Grote Zilverreigers vlogen naar zuidwest over Schellach op 22 aug (MP), over Middelburg op 23 aug (2 ex, MB) en langs telpost De Nolle op 22 aug (div) en 23 aug (3 ex, TL). Op 23 aug was één vogel aanwezig langs de Meinersweg, Hoogelande (div). Op 21 aug vloog een Purperreiger over het opslagterrein van Westkapelle (MK) en op 23 aug trokken twee exemplaren over Hoogelande naar west (PR, RJ). De twee Zomertalingen die al langer aanwezig waren in het Noordervroon, werden daar op 21 aug ook nog gezien (div), terwijl het aantal Wintertalingen daar verder opliep tot 90 ex op 20 aug (CB).

Slechtvalk - zeedijk Westkapelle - 18082015 - Piet de Poorter

Juveniele Slechtvalk, zeedijk Westkapelle, 18 augustus 2015. Foto: Piet de Poorter.

Juveniele Blauwe Kiekendieven werden gezien in het Noordervroon op 21 aug (G. Driessens) en langs de Houtenburgseweg, Zoutelande in de avond van de 22e (J. Wannet). Die avond foerageerde daar bovendien een juveniele Grauwe Kiekendief (J. Wannet). In de vroege ochtend van 23 aug werden daar zowel de Grauwe Kiekendief als ook zelfs twee juveniele Blauwe Kiekendieven gezien (div). Later op de dag was er nog slechts één Blauwe Kiekendief aanwezig (PW). Een tweede Grauwe Kiekendief, een fraai 2e-kj mannetje, werd halverwege de middag van de 23e opgemerkt langs de Rorikshilweg, Hoogelande (RS). Terwijl deze vogel liet hier uitgebreid door een aantal toegesnelde vogelaars liet bekijken, vloog er ook een adult vrouwtje Roodpootvalk over (CB en anderen). Anderhalf uur eerder ontdekte HR een juveniele Roodpootvalk op een stoppelakker bij de kruising Baaiweg / Hollandseweg, Westkapelle. Deze liet zich aan verschillende vogelaars een halfuurtje mooi zien, om vervolgens al jagend ver in oostelijke richting te verdwijnen. Verrassend was dat er in het laatste licht toch weer een juveniele vogel jagend boven diezelfde akker aan de Baaiweg werd gezien (MK). Op 22 aug was er ook al een juveniele Roodpootvalk naar zuidoost over Dishoek gevlogen (JG, D. Wassenaar).

Roodpootvalk juv - Meliskerke - 23082015 - Corstiaan Beeke

Juveniele Roodpootvalk, Rapenburgseweg – Meliskerke, 23 augustus 2015. Foto´s: Corstiaan Beeke.

Gebruikelijk voor de tijd van het jaar waren de verschillende meldingen van Wespendieven: op 19 aug 1 ex over Schellach (PR), op 21 aug over Middelburg (MB) en Westkapelle (div), op 22 aug over Westkapelle (TL) en Klein Valkenisse (AvG, TB) een juveniel mannetje aan de grond bij Zoutelande (J. Wannet). Een stevige zuidoostenwind (4-5 Bft) zorgde er op 23 aug voor dat er minimaal 15 Wespendieven op Walcheren werden gezien. Daarvan vlogen er tussen 8.00u en 13.30u zeven langs telpost De Nolle (TL). Die dag passeerde daar bovendien een Visarend (TL, RJ, PR), terwijl er een Zwarte Wouw naar zuid over de Melsesweg bij Zoutelande vloog (J. Wannet, JW, RS).

Zwarte Wouw - Boudewijnskerke - 23082015 - Jaco Walhout

Zwarte Wouw, Melsesweg – Zoutelande, 23 augustus 2015. Foto´s: Jaco Walhout.

Dat de Morinelplevieren een akker langs de Hollandseweg bij Meliskerke definitief ontdekt hebben, bleek ook deze week weer. Nadat hier op de 14e al weer twee adulte vogels werden gezien, liep daar in de avond van 19 aug weer een ander adult exemplaar (CB). Deze vogel was ook in de vroege ochtend van 20 aug nog aanwezig, maar leek daarna vertrokken te zijn. ’s Avonds liepen er opeens weer twee vogels en op 21 aug werden er in het laatste licht drie vogels gezien (CB, JK). Uiteindelijk waren er op 23 aug vijf exemplaren aanwezig (div).

Morinelplevier - Hollandseweg Meliskerke - 20082015 - Corstiaan Beeke

Morinelplevier, Hollandseweg – Aagtekerke, 20 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

In het Noordervroon geen steltloperspektakel, maar wel mooie maximumaantallen van Goudplevier (1130 ex op 19 aug, PW), Kemphaan (72 ex op 22 aug, TL), Bosruiter (13 ex op 22 aug, TL), Bonte Strandloper (71 ex op 21 aug, G. Driessens) en Kleine Strandloper (7 ex op 20 aug, PW). De enige Krombekstrandloper (juv) van de week stond op 18 aug in het zuidelijk deel (MK).

Naast soms honderden Kleine Mantelmeeuwen (max 590 ex op 20 aug, PW) werden in het Noordervroon deze week ook minimaal drie Geelpootmeeuwen (div) en op 20 aug een adulte Pontische Meeuw (PW) gezien. Daarnaast bevolkten niet minder dan tien Geelpootmeeuwen (8 1e-kj, 2 ad) de zeedijk van Westkapelle op 18 aug (MK) en stond er op 21 aug een fraaie 4e-kj Pontische Meeuw (CB, MPa). Op 17 aug vloog hier bovendien een adulte donkere fase Kleine Jager langs (CB).

Pontische Meeuw - zeedijk Westkapelle - 21082015 - Corstiaan Beeke

4e-kj Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 21 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Het aantal Zomertortels langs de Thijsweg liep op tot 12 ex op 22 aug (JS, PdP). Koekoeken werden gemeld op de manege van Westkapelle op 20 aug (div), langs De Nolle op 22 en 23 aug (div) en op het opslagterrein van Westkapelle op 23 aug (div). In drie dagen tijd werden er twee Hoppen op Walcheren gezien. Op 21 aug werd kort een exemplaar gezien in de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Dezelfde waarnemer zag hier bijna exact een jaar geleden overigens ook al een Hop. Een andere Hop werd op 23 aug foeragerend opgemerkt in Oranjezon (H. Polak). Op 22 aug werd het dagrecord Grote Bonte Spechten op de Nolledijk scherper gesteld: 25 ex naar ZW (was 21, TL).

Koekoek - manege Westkapelle - 20082015 - Corstiaan Beeke

Juveniele Koekoek, manege Westkapelle, 20 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Hop - duinen Klein Valkenisse - 21082015 - Arjen van Gilst

Hop, Klein Valkenisse, 21 augustus 2015. Foto: Arjen van Gilst.

Leuk was de waarneming van een Duinpieper op een akker langs de Molenweg, Zoutelande op 21 aug (MK en anderen). Op de 22e vloog een exemplaar over opslagterrein ‘Erika’ op Westkapelle (TL) en op zowel 22 aug (JW, MP, PB) als 23 aug (TL) trok een Duinpieper langs telpost De Nolle. Een Engelse Kwikstaart was op 21 aug aanwezig op de manege van Westkapelle (CB, MPa). Op De Nolle werden mooie aantallen Gierzwaluwen geteld voor de tijd van het jaar: op 22 aug 205 ex (PB) en op 23 aug zelfs 1084 ex (TL)! In het oostelijk deel van Oranjezon werden op 22 aug niet minder dan tien Bonte Vliegenvangers gezien (G. Govaerts). Leuk was een langstrekkende Kramsvogel op De Nolle op 22 aug (div). Op 21 aug werd een Appelvink opgemerkt op de begraafplaats van Westkapelle (JW, RS, TL). Twee Kruisbekken trokken op 19 aug langs De Nolle (PB, TL).

Grasmus 2 - opslagterrein Westkapelle - 20082015 - Corstiaan Beeke

Grasmus, opslagterrein Westkapelle, 20 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Tirzah Brusse (TB), G. Driessens, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), G. Govaerts, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MPa), Marten Peene (MP), H. Polak, Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), J. Schuermans, Rob Sponselee (RS), J. Wannet, D. Wassenaar, Pim Wolf (PW).