Op 16 november werden tijdens een provisorische slaapplaatstelling in de omgeving van De Piet niet minder dan 7 Grote Zilverreigers en 88 Kleine Zilverreigers gezien (CB). De vijf Casarca’s die op 15 nov in de natuurontwikkeling langs de van ’t Hoffweg, Sint Laurens werden gezien (KVV), waren daar ook op 16 nov (JS) en 17 nov (RS) nog aanwezig.

Op veel dagen stond er een stevige westelijke wind, maar pas op zaterdag draaide de wind verder naar noordwest (en jammer genoeg ook meteen door naar noord). Bijna dagelijks werd er bij Westkapelle wel een paar uurtjes over zee gekeken en dit resulteerde in aardig wat ‘krentjes’.

Dat er in deze tijd van het jaar weleens Parelduikers langs Westkapelle vliegen is wel bekend. Op 20 nov werd er één gemeld (TK) op 22 nov drie (JS, PR, RS). Een handjevol waarnemers zag op 21 nov echter in anderhalf uur tijd opeens 22 Parelduikers langs vliegen, waaronder groepjes van zes en vijf exemplaren. Met dat laatste groepje vloog bovendien een onvolwassen IJsduiker mee (div). De 22 ex betekende het op-een-na-hoogste dagtotaal ooit op Westkapelle. Op 21 nov werd er ook een langs snellende Roodhalsfuut gezien (div).

Een IJseend vloog langs Westkapelle naar zuidwest op 20 nov (TK). Grote Zee-eenden passeerden hier op verschillende dagen. De hoogste aantallen werden genoteerd op 18 nov (9 ex) en 22 nov (11 ex). Grauwe Pijlstormvogels werden genoteerd op de 18e (RJ) en op de 21e (3 ex, CB, JK, e.a.). Op 21 nov vlogen er ook een Noordse Stormvogel en twee Vaal Stormvogeltjes langs Westkapelle (div). Verrassend genoeg was er dit najaar nog geen enkele Rosse Franjepoot gezien op Walcheren. Op 18 nov passeerde dan toch de eerste (PdP) en op de 20e volgde een groepje van drie, dat heel kort ter plaatse was voor de Westkaap (TK).

Op 18 nov zag RJ een juveniele Vorkstaartmeeuw naar zuidwest vliegen. Een Grote Stern vloog op de 18e langs (RJ) en een late juveniele Noordse Stern werd op de 21e genoteerd (CB, JK e.a.). Er werden relatief weinig jagers gezien. Op 18 nov passeerden 2 Grote Jagers (RJ, PdP, CO), op de 20e weer 2 ex (TK), op de 21e 3 ex (CB, JK, e.a.) en op de 22e 1 ex (JS, PR, RS). Middelste Jagers waren nog schaarser, met 1 ex op 17 nov (MK), 2 ex op 20 nov (TK) en 1 ex op 21 nov (PM). Op 20 nov vloog bovendien een exemplaar binnendijks door het Noordervroon (FA). Er werd slechts één Kleine Jager gezien, op 20 nov (TK).

Kleine Alk - Westkapelle - 21112015 - Kris de Rouck

Kleine Alk, zeedijk Westkapelle, 21 november 2015. Foto: Kris de Rouck.

Een van de soorten waar bij een novemberstorm altijd op gehoopt wordt, is de Kleine Alk. Die hoop was deze week niet tevergeefs. Op 20 nov vlogen 2 ex op grote afstand langs (TK), op 21e passeerden er 5 ex (div) en op 22 nov nog 1 ex (KdR). In totaal werden ook minstens tien Alken op naam gebracht, waarvan 7 ex op 21 nov (div). Zeekoeten waren zoals gebruikelijk veel algemener met deze week tientallen langs vliegende exemplaren.

Zeekoet 2 - Westkapelle 22112015 - Corstiaan Beeke

Zeekoeten, zeedijk Westkapelle, 22 november 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Qua aantallen was 21 november een heel goede dag. Naast de al genoemde Parelduikers, vlogen er ook 2180 Rotganzen en 4940 Bonte Strandlopers langs. Voor Rotgans is dat een ‘toptiendag’, terwijl het voor de ‘bontjes’ het tweede dagtotaal ooit betekende. Op 21 nov vlogen met noordwest zes en tijdens een fikse bui minutenlang twee Velduilen boven zee voor de kust van Westkapelle (CB, JK e.a.). De vogels kwamen uiteindelijk wel aan land, later op de ochtend nog gevolgd door een derde exemplaar. Die dag werd er ook een Velduil bij het Zuiderhoofd gezien (FV, GD). Een Ransuil werd op 22 nov midden op de dag gezien in Oostkapelle (GB).

Er waren deze week drie meldingen van Smellekens: op 18 nov langs de van ’t Hoffweg, Sint Laurens (JS) en bij Domburg (HR) en op 19 nov over Koudekerke (ES). Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief vloog op 22 nov naar zuid bij Westkapelle (BW, JS, PR). Pontische Meeuwen waren deze week niet meer in de hoge aantallen van de week ervoor te vinden op Westkapelle, maar 17 nov was een goede dag met 13 Pontische Meeuwen en 11 Geelpootmeeuwen op de zeedijk en in het Noordervroon (CB, MK). Opvallender was dat tijdens een leuke zeetrektelling op 21 nov in een paar uur tijd zeven Pontische Meeuwen en twee Geelpootmeeuwen mee vlogen (div).

Geelpootmeeuw - Westkapelle - 18112015 - Piet de Poorter

Geelpootmeeuw, zeedijk Westkapelle, 18 november 2015. Foto: Piet de Poorter.

Bij Zeeduin, noordoost van Oostkapelle, werd op 20 nov een Boomklever gemeld (JD). Bij Fort Rammekens werden op 17 nov weer eens twee Baardmannetjes gezien (RS). Twee Appelvinken werden op 17 nov gezien bij Overduin, Oostkapelle (JD), terwijl op 22 nov weer minstens vijf vogels aanwezig waren bij Buiten de Veste, Veere (GD). In de volkstuintjes aan de noordrand van Westkapelle was op 22 nov een Europese Kanarie aanwezig (FA). Opmerkelijk was de waarneming van een Grote Barmsijs, die op 21 nov bij het Zuiderhoofd buitendijks in het helm zat (CB, JK). Op 21 nov werden twee Sneeuwgorzen gezien op de zeedijk van Westkapelle (div).

Sneeuwgors - Westkapelle - 23112013 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Sneeuwgors, Westkapelle, 23 november 2013. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Ger Bijster (GB), Gido Davidse (GD), Jaap Drijfhout (JD), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Peter Meininger (PM), Corine Oste (CO), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Kees Vliet Vlieland (KVV), Frans Vogel (FV), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW).