Het voorjaar kabbelt voort, met tot op heden weinig echt verrassende vogelwaarnemingen. Deze week vormde daarin geen uitzondering. Hieronder een verslag met de leukste waarnemingen van de afgelopen week.

Verrassend en helaas niet weggelegd voor andere belangstellenden was de melding van een paartje Krooneend op de kreek van Rammekens op 16 mrt (AJ). Deze melding werd pas op 18 mrt ingevoerd.

Zomertalingen Vlissingen 21032015 Corstiaan Beeke

Zomertalingen, Vlissingen-oost, 21 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Zomertalingen 2 Vlissingen 21032015 Corstiaan Beeke

Parende Zomertalingen, Vlissingen-oost, 21 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 21 mrt liet een paartje Zomertaling zich fraai zien in een klein plasje langs het Poorterspad aan de oostrand van Vlissingen (CB, JK). Ook deze week bleef het vrouwtje Nonnetje present in het Noordervroon bij Westkapelle (div). Op 17 mrt vloog een Grote Zilverreiger naar noordoost over Oranjezon (MK, RJ).

Nonnetje Noordervroon 21032015 Corstiaan Beeke

Vrouwtje Nonnetje, Noordervroon, 21 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Krent van de week was een adulte Rode Wouw, die Koos Minnaar op 21 mrt bij de spuikom van Ritthem zag vliegen. Dankzij een attent telefoontje vonden CB en JK de vogel even later aan de westrand van het bos van Rammekens terug. De wouw liet zich daar vervolgens zeker een uur lang aan een tiental vogelaars zien. Ook in de ochtend van 22 mrt hing de vogel nog in deze omgeving rond (JW, PM, TL). Leuk was de waarneming van een jagend mannetje Blauwe Kiekendief in het Zandvoortweggebied op 16 en 17 mrt (MP, PR, TK).

Rode Wouw Rammekens 21032015 Jaap Kolijn

Rode Wouw, Rammekenshoek, 21 maart 2015. Foto: Jaap Kolijn.

Rode Wouw Rammekens 21032015 Marcel Klootwijk

Rode Wouw, Rammekenshoek, 21 maart 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Vooralsnog de enige Kleine Plevier dit jaar op Walcheren bleef de hele week aanwezig langs de Zandvoortweg (div). Er werden ook nog vier Houtsnippen gemeld: op 16 mrt in het Veerse Bos (BV), op 19 mrt in het bungalowpark ‘Parkweg’ in Westkapelle (JT) en op 20 mrt op de begraafplaats van Westkapelle (JW) en vliegend over de Galgeweg aan de noordrand van Vlissingen (Dennis van de Waart). Op 16 mrt werd een Bokje gezien bij Breezand (Erik Blommestijn) en op 21 mrt vlogen twee exemplaren op van een weiland in de Schorerpolder bij Ritthem (CB, JK). Vermoedelijk waren dit vogels die normaal gesproken op het schor zitten, wat vanwege springtij volledig onder water stond. Daarnaast werden op een niet nader te noemen (want verstoringsgevoeligere) locatie op het platte van Walcheren nog eens zeven Bokjes gezien.

In deze fase van het voorjaar zijn waarnemingen van Zwartkopmeeuwen op Walcheren niet bijzonder meer. Het aantal van 20 ex in het Zandvoortweggebied op 20 mrt is dat wel (AvG, SL). Op 21 mrt waren er nog minimaal 15 Zwartkopmeeuwen aanwezig langs de Schellachseweg (CB, JK). Deze leken te pendelen tussen die plek en het Zandvoortweggebied, waar die dag een Engelse kleurring van een adulte vogel werd afgelezen (CB, JK).

Zwartkopmeeuwen Zandvoortweggebied 21032015 Corstiaan Beeke

Zwartkopmeeuwen, Zandvoortweggebied, 21 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Waterpiepers werden opgemerkt trekkend over Oranjezon op 17 mrt (MK, RJ) en in het Zandvoortweggebied op 17 mrt (AvG) en 21 mrt (MG). De eerste Gele Kwikstaart van het jaar vloog al op 17 mrt over Oranjezon (MK). Er was deze week ook een handjevol meldingen van Rouwkwikstaarten, onder meer 3 ex bij Randpark Zoutelande op 22 mrt (JB). Een eenzame Sneeuwgors was op 20 mrt nog aanwezig op de oostelijke Sloehavendam (JT).

Waarnemers: Arjen van Gilst (AvG), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Adri Joosse (AJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW).