De Roodhalsfuut bleef ook deze week aanwezig op het Veerse Meer, meestal te zien vanaf de hoek van de Polredijk bij het caisson (div). Twee Kuifduikers bleken hier op 21 feb ook nog altijd present (TdO), terwijl er diezelfde dag ook eentje op zee werd gezien voor het Zuiderstrand bij Westkapelle (KR). In de omgeving van Hoogelande werd de groep van tien Kleine Zwanen gezien tot in elk geval 21 feb (CB). Naast de twee 2kj Lepelaars die in het Zandvoortweggebied overwinteren werd op 20 feb ook een vogel gezien op het Schor van de Sloehaven (PW).

Een groep van 24 Kleine Rietganzen werd op 17 feb gezien in het Oude Veerseweggebied (SL). Daarnaast werden er verschillende keren 2 ex opgemerkt in het Zandvoortweggebied (div). De Groenlandse Kolgans wordt meestal niet opgemerkt, maar bleek op 22 feb nog altijd aanwezig in een groepje Grauwe Ganzen in het Zandvoortweggebied (PW). Ook het vrouwtje Nonnetje in het Noordervroon bleef deze week aanwezig (div).

Op 17 feb werd een vrouwtje Blauwe Kiekendief gemeld langs de van ’t Hoffweg ten zuiden van Gapinge (MK, RJ). Een vrouwtje Bruine Kiekendief werd op 22 feb gezien langs de Sloeweg ter hoogte van de Sloehaven (PM). Jagende Smellekens werden opgemerkt in het Zandvoortweggebied op 18 feb en langs de Munnikweg bij Oostkapelle op 22 feb (beide door MK).

Slechtvalk Westkapelle 21 februari 2015 Corstiaan Beeke

Slechtvalk, 2kj vrouwtje, Noordervroon, 21 februari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Naast een eenzame Grutto in het Zandvoortweggebied (div, verschillende data) was daar op 22 feb een voorzichtig teken van het naderende voorjaar: 6 ex stonden in het Noordervroon (PW). De eerste Bontbekplevieren duiken nu ook buiten de vaste overwinteringsplaatsen op. Op 18 feb stonden 2 ex op de zeedijk van Westkapelle (MK), en op 21 (MG) en 22 feb (JW) waren twee respectievelijk vijf vogels aanwezig in het Noordervroon. Op 16 feb was een Oeverloper aanwezig achterin de Sloehaven (KM). De Oeverloper die al de gehele winter aanwezig is in de binnenhaven van Vlissingen werd daar op 22 feb weer eens opgemerkt (JW). Eerder deze winter werden er al Oeverlopers gemeld bij jachthaven Oostwatering en langs het Kanaal door Walcheren bij Kleverskerke. Opmerkelijk genoeg hebben we nu dus in totaal vermoedelijk vier overwinterende Oeverlopers op Walcheren. De enige Houtsnip van de week werd op 17 feb opgestoten in het Biggekerkse Bos (BV). Een Bokje was op 19 feb aanwezig langs de Kon. Emmaweg ten noordoosten van Oostkapelle (JD).

Op 21 feb stonden een adulte Pontische Meeuw en twee Geelpootmeeuwen (ad, 4kj) in het Noordervroon (CB). Diezelfde dag werden adulte Zwartkopmeeuwen in gemengde groepen Kok- en Stormmeeuwen gezien bij Krommenhoeke en langs de Buttingseweg (beide door CB). Op 22 feb vloog een adult over de Stromenwijk in Middelburg (RG).

De Ransuil die op 11 feb voor het eerst werd gemeld in Oostkapelle werd daar ook deze week verschillende keren gemeld (div). Daarnaast werd er in de avond van 17 feb een roepende Ransuil gehoord bij Dishoek (JG). Naast de twee eerder gemelde vrouwtjes Kleine Bonte Specht in het Berkenbosch bij Oostkapelle werd daar deze week ook tenminste één mannetje gezien en gehoord (div). Tenminste één Boomklever trok op verschillende dagen bekijks langs de Vroonweg bij Oostkapelle (div). In Oranjezon werden ook eindelijk wat meer Boomleeuweriken gezien: 7 ex op 22 feb (MK). Op de 21e vloog er eentje over Dishoek (JG).

Pestvogel Middelburg 11112012 Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Pestvogel, Middelburg, 11 november 2012. Foto: Corstiaan Beeke.

De Pestvogel die op 15 feb korte tijd aanwezig was langs de Prelaatweg in Aagtekerke leek sindsdien verdwenen. Opmerkelijk genoeg zag JT de vogel in de ochtend van 17 feb echter opnieuw op dezelfde plek. Op 16 feb werd een Pestvogel gehoord, roepend vanuit een tuin aan de zuidrand van Domburg (HR). Geen van de Pestvogels die deze winter tot op heden werden gezien was beschikbaar voor het grote publiek.

Witte Kwikstaarten werden gemeld op 16 feb net ten westen van Grijpskerke (JD) en bij jachthaven Oostwatering (AW, IW) en op 19 feb over Koudekerke (ES). Daarnaast was er ook een handjevol meldingen van Grote Gele Kwikstaarten (div). De 1e wk Roze Spreeuw bleek op 19 feb nog altijd aanwezig in de binnenstad van Vlissingen (MP).

Goudhaan Rammekenshoek 18022015 Piet de Poorter

Goudhaan, Rammekenshoek, 18 februari 2015. Foto: Piet de Poorter.

Vuurgoudhaantjes werden gezien in de wijk Klarenbeek, Middelburg op 17 feb (MP) en in Oranjezon op 18 feb (PdP). Op 19 en 22 feb werd een Appelvink (op de 19e met nestmateriaal!) gezien langs het bospad ten oosten van Kasteel Westhove (TL / PR, RJ). Deze week werden er zes Tjiftjaffen gemeld (div). Het groepje van tien Sneeuwgorzen bleef ook deze week present op de pier van de Sloehaven (div).

Sneeuwgors Sloehaven 17 februari 2015 Corstiaan Beeke

Sneeuwgors, Sloehaven, 17 februari 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jaap Drijfhout (JD), Rienk Geene (RG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Koos Minnaar (KM), Tijmen den Ottelander (TdO), Marten Peene (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kees Rosenbrand (KR), Erik Sanders (ES), Jos Tramper (JT), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Adriaan Weststrate (AW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW).