Een adult mannetje Wespendief vloog op 15 juni in oostelijke richting over de Vierhoogten, Oostkapelle (PW). Het paartje Steltkluut dat vanaf eind april al aanwezig was in het Zandvoortweggebied, deed daar de afgelopen zeven weken zeker driemaal een poging om tot broeden te komen. Eenmaal werd gezien hoe een Zilvermeeuw de eieren roofde. De laatste poging leek succesvol, maar tegen de tijd dat de eieren uit zouden moeten komen (14 juni) verlieten de ouders het nest. Wellicht werden de eieren weer geroofd of waren ze niet bevrucht. Na 18 juni zijn er geen waarnemingen meer. Jammer!

Kerkuil Vrouwenpolder 15062015 Marcel Klootwijk

Eerste proefvlucht van een jonge Kerkuil, Vrouwenpolder, 15 juni 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

In het Noordervroon en in het Zandvoortweggebied werden op verschillende dagen wel enkele tientallen Tureluurs, een enkele Zwarte Ruiter en wat tundrae Bontbekplevieren gezien, maar vooralsnog niet de gehoopte Poelruiter of Grauwe Franjepoot. De adulte Kleine Strandlopers die eerder al in het Noordervroon en in het Zandvoortweggebied werden gezien, werden daar op 16 respectievelijk 17 juni voor het laatst gemeld (div). Een adulte Geelpootmeeuw stond op 19 juni in het Noordervroon (PW).

Koekoek 1 Groot Vroon Dishoek 17062015 Piet de Poorter

Koekoek, Groot Vroon – Dishoek, 17 juni 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een luid roepende Bijeneter vloog op 21 juni over de tuin van Winant Halfwerk (en CB en SL …) in Middelburg (WH). Diezelfde dag werd een roepend vrouwtje Kleine Bonte Specht gehoord ten oosten van de eendenkooi, Oranjezon-west (RG). Op 20 juni foerageerde een Rouwkwikstaart in het Zandvoortweggebied (AvG, TB).

Tapuit opslagterrein Westkapelle 16062015 Thomas Luiten

Tapuit, adult vrouwtje, opslagterrein Westkapelle, 16 juni 2015. Foto: Thomas Luiten.

Op 15 juni waren nog twee vrouwtjes Tapuiten aanwezig bij de Vierhoogten (CB) en op 16 juni scharrelde één vrouwtje op het opslagterrein van Westkapelle (TL). Dit is bijzonder, want vanaf het jaar 2000 is er slechts een handjevol waarnemingen van Tapuit na 10 juni. Drie Appelvinken vlogen op 15 juni naar oost over de Vierhoogten (PW). Het volwassen mannetje Roodmus dat in elk geval van 10 tot 14 juni rondom de stenen trap in de duinen bij Oranjezon verbleef, werd op 17 juni een kilometer oostelijker gezien (Esther Linnartz) en op 18 juni eerst bij Breezand en een uurtje later weer in het oostelijk deel van Oranjezon (JW).

Roodmus 1 Oranjezon-oost 18062015 Jaco Walhout

Roodmus, adult mannetje, Oranjezon-oost, 18 juni 2015. Foto: Jaco Walhout.

Er werden deze week verschillende groepjes Kruisbekken gezien. Op 15 juni vlogen 17 ex naar oost over het Zandvoortweggebied (AvG), op 16 juni 7 ex over Nieuw-Middelburg (KL), 9 en 23 ex naar zuid over het Groot Vroon bij Dishoek (JG/MK) en 16 ex naar oost over de Vierhoogten (PW). Niet minder dan 45 Kruisbekken waren op 17 juni ter plaatse in het dennenbos bij de Kaalkopplas, Oranjezon (CO, PdP).

Kruisbek Oranjezon 17062015 Corine Oste

Kruisbek, adult vrouwtje, Oranjezon, 17 juni 2015. Foto: Corine Oste.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Tirzah Brusse (TB), Rienk Geene (RG), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Winant Halfwerk (WH), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Esther Linnartz, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Corine Oste (CO), Piet de Poorter (PdP), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).