Een harde zuidwestenwind leverde op 15 september op Westkapelle naast een Grote Jager (PW) en een Kleine Jager (KdR) een hele fraaie waarneming van een langs vliegende Vale Pijlstormvogel op (PW). Dit is voor Westkapelle alweer de derde in een maand tijd! Het meest bijzondere was nog wel dat er voor het eerst echt goede foto’s van deze soort vanaf Walcheren werden gemaakt. Op 17 september stond er een stevige westenwind, die een twee uur durende middagtelling op Westkapelle leuk maakte. Er passeerden hier een Grote Jager, 8 Middelste Jagers en 7 Kleine Jagers (RS). Op de 19e passeerden hier nog een Noordse Stormvogel, 2 Kleine Jagers en de eerste Parelduiker van het seizoen (PW).

Vale Pijlstormvogel 2 - Westkapelle - 15092015 - Pim Wolf

Vale Pijlstormvogel 1 - Westkapelle - 15092015 - Pim Wolf

Vale Pijlstormvogel, Westkapelle, 15 september 2015. Foto’s: Pim Wolf.

Op 20 sept werd een 2kj Kuifaalscholver gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle (JW, IG). Een Grote Zilverreiger vloog op 14 sept naar zuidwest over de golfbaan van Domburg (C. Braunberger). De 1kj Purperreiger die op 16 sept foerageerde in een weiland aan de noordrand van Westkapelle (FA), bleek op 19 en 20 sept ook nog in die buurt rond te hangen (div).

Purperreiger - manege Westkapelle - 20092015 - Mayro Pattikawa

Juveniele Purperreiger, manege Westkapelle, 20 september 2015. Foto: Mayro Pattikawa.

Purperreiger - manege Westkapelle - 20092015 - Jaco Walhout

Juveniele Purperreiger, manege Westkapelle, 20 september 2015. Foto: Jaco Walhout.

Verrassend was de waarneming van een onvolwassen Zeearend, die op 14 sept enkele minuten boven Sint Laurens cirkelde, om daarna in noordoostelijke richting te verdwijnen (J. Willemse). Er werd dit jaar slechts één keer eerder een Zeearend op Walcheren gezien. Een Visarend flapte op 20 sept hoog boven Aagtekerke naar zuidwest (JT). Op 20 sept vloog de enige Wespendief van de week over Dishoek (A. van Rijn). Een langs vliegende Blauwe Kiekendief werd op 15 sept gezien op de zeedijk van Westkapelle (KdR). Na al meer dan tien waarnemingen elders in Nederland de laatste weken, dook op 20 september ook een 1kj Steppekiekendief op Walcheren op. Helaas bleef het bij een eenmanswaarneming (B. Geelmuijden), maar wel eentje met prachtige foto’s! Het enige Smelleken van de week jaagde op 18 sept in het Zandvoortweggebied (JS).

2015-09-20 Steppekiekendief 02

2015-09-20 Steppekiekendief 03

Juveniele Steppekiekendief, Aagtekerke, 20 september 2015. Foto’s: Bert Geelmuijden.

In het Noordervroon werd op verschillende dagen een Kleine Strandloper gemeld (div). De enige Bosruiter stond op 18 sept in een watergang langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens (PW).

Vrijwel dagelijks werden op de zeedijk van Westkapelle of in het Noordervroon wel enkele Pontische Meeuwen en Geelpootmeeuwen gezien. Van die laatste soort was het maximumaantal 12 ex op 17 sept (PW). Opmerkelijk was de waarneming op foeragerende juveniele Zwarte Stern boven een plasje langs de N57 bij Serooskerke op 15 sept (CB). Deze vogel was ook op 19 sept nog aanwezig (CB).

Zwarte Stern - Serooskerke - 19092015 - Corstiaan Beeke

1kj Zwarte Stern, Serooskerke, 19 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Zomertortels werden op 19 sept nog opgemerkt in Westkapelle (HR) en overvliegend bij Sint Jan ten Heere (PR) en op 20 sept langs de Molenweg bij Zoutelande (PW). Een juveniele Koekoek liet zich op 16 sept fraai zien en fotograferen in het Noordervroon (PdP). Een ander exemplaar werd op 20 sept in Oranjezon gezien (NdS).

Koekoek - Noordervroon Westkapelle - 16092015 - Piet de Poorter

Koekoek, Noordervroon – Westkapelle, 16 september 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een Draaihals was op 17 sept aan het eind van de middag aanwezig op een geschuurd weitje aan de zuidwestrand van de manege bij Westkapelle (PW, CB, FV). Deze vogel bleek op 19 sept daar ook nog aanwezig te zijn (div). Nog een Draaihals foerageerde op 20 sept in de berm van de Zwagermanweg ten zuiden van Oostkapelle (PW).

Draaihals 0 - manege Westkapelle - 19092015 - Corstiaan Beeke

OU8A4508a

Draaihals, manege Westkapelle, 19 september 2015. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Twee Gierzwaluwen vlogen op 14 sept over het Noordervroon (PR, PdP) en twee vogels vlogen over het puinpad van Westkapelle op 19 sept (CB, PB). Op 14 sept waren net als de voorgaande dagen nog tientallen Gele en Witte Kwikstaarten aanwezig op de zeedijk van Westkapelle, waaronder twee Noordse Kwikstaarten (PW). Het eerste Bladkoninkje van het najaar werd op 20 sept gehoord in een tuin in de wijk ’t Zand, Middelburg (CB).

Bladkoning, Middelburg, 20 september 2015. Geluidsopname: Corstiaan Beeke

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), C. Braunberger, B. Geelmuijden, Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), A. van Rijn, Peter Roelse (PR), Kris de Rouck (KdR), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), Jan Tuin (JT), Frans Vogel (FV), J. Willemse, Pim Wolf (PW).