Naast de Roodhalsfuut van de Westkapelsche Kreek, die de hele week aanwezig bleef, werd een Roodhalsfuut gezien op het Veerse Meer vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam (PW). Daar zwommen die dag ook (nog steeds) twee Kuifduikers (PW). Een Kleine Rietgans was op 14 en 15 maart aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Maximaal zes Casarca’s werden op 14 maart nog gemeld in Welzinge en tegen de bebouwde kom van de wijk Reijershove, Middelburg aan (div). In de Veerse Kreken bleek op 17 maart toch nog altijd een mannetje Topper aanwezig (WH).

Niet minder dan tien Kleine Zilverreigers werden op 14 maart gezien in de Rammekenshoek (AB). Op 18 maart werd een slaapplaats van acht Kleine Zilverreigers ontdekt in Park Toorenvliedt (P. Baas). Daarnaast werden er verspreid over Walcheren vier Grote Zilverreigers gezien (div). Er waren meldingen van Blauwe Kiekendieven op 17 maart bij Sint Janskerke (een mannetje, JB) en op 19 maart bij Krommenhoeke (IW). Er waren drie meldingen van overvliegende Smellekens (div).

Zwartkopmeeuw 2 - Nollebos - 17032016 - Piet de Poorter

Adulte Zwartkopmeeuw nagenoeg volledig in zomerkleed, Nollebos, 17 maart 2016. Foto: Piet de Poorter.

Alleen op 14 maart werd nog één Kleine Strandloper gezien in het Zandvoortweggebied (PW). Op 16 maart werden in het Groot Vroon bij Dishoek twee Bokjes gemeld (JG). Verspreid over Walcheren werden deze week tenminste acht Zwartkopmeeuwen opgemerkt (div). In het Noordervroon stonden op 19 maart nog een adulte Geelpootmeeuw (PW) en een adulte Pontische Meeuw (CB, JK).

Op de bekende plek in Oostkapelle waren op 20 maart nog tenminste twee Ransuilen aanwezig (W. Karst). Naast verschillende meldingen van ‘losse’ Rouwkwikstaarten, was er een melding van 7 ex in het Noordervroon op 15 maart (FA). Een Waterpieper scharrelde op 20 maart langs de oever van de Domburgse Watergang aan de Hoogelandseweg (JS). De Klapekster die ten noorden van Dishoek in de omgeving van de Zuidweg rond hangt, werd daar in elk geval tot 18 maart gezien (div). Er was een melding van een Appelvink aan de zuidrand van Oostkapelle op 15 maart (MK).

Klapekster - Dishoek - 18032016 - Piet de Poorter

Klapekster, Dishoek, 18 maart 2016. Foto: Piet de Poorter.

Het hoogtepunt van de week was niet voor het grote publiek weggelegd. Op 15 maart werd een Taigaboomkruiper gezien en gefotografeerd net ten noorden van het pompstation in Oranjezon (MK). Vervolgwaarnemingen bleven daarna helaas uit. Naast een raamslachtoffer (31 okt 2005, Vlissingen) betreft pas de tweede waarneming van deze soort op Walcheren die met foto’s gedocumenteerd is.

Taigaboomkruiper - Oranjezon - 15032016 - Marcel Klootwijk

Taigaboomkruiper, Oranjezon, 15 maart 2016. Foto’s: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Floor Arts (FA), P. Baas, Corstiaan Beeke (CB), Agnès Bimmel-Korstanje (AB), Jan Goedbloed (JG), Winant Halfwerk (WH), W. Karst, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Joop Scheijbeler (JS), Pim Wolf (PW).