Om maar eens een mooi cliché uit de kast te halen: Het was me het weekje wel! Niet alleen heerlijk weer met bijna dagelijks een windje uit noordoost, maar ook een hele reeks een bijzondere vogelwaarnemingen op Walcheren. Hieronder daarom deze keer een wat langer verslag dan anders.

Onverwachts was de waarneming van een groepje van vijf Wilde Zwanen dat op 15 april in oostelijke richting over de Westerschelde vloog (TL). Jaarlijks zijn er slechts één of enkele meldingen van deze soort op Walcheren. Drie Zomertalingen (2 man, 1 vrouw) waren op 17 april aanwezig in het Zandvoortweggebied (CB e.a.). Diezelfde dag vlogen er Grote Zaagbekken langs Vlissingen (vrouwtje, TL) en langs Westkapelle (paartje, PM).

Naast de dagelijkse meldingen van de bekende Ooievaars in de omgeving van Sint Laurens werd op 15 april een naar zuidwest overvliegende Ooievaar gemeld boven het Noordervroon (CO, PdP). Op 18 april vloog er eentje naar noordoost over de Boulevard van Vlissingen (JW). Nog veel bijzonderder was de Zwarte Ooievaar die in de avond van 18 april in de bebouwde kom van Arnemuiden neerstreek, om kort daarna weer in oostelijke richting te verdwijnen, ongetwijfeld op zoek naar een slaapplaats (H. Slager). Een Kraanvogel vloog op 15 april in noordelijke richting over de duinen ten noordoosten van Domburg (Filip van den Wyngaert). Purperreigers werden opgemerkt boven Koudekerke op 15 en 19 april (ES), boven Oost-Souburg op 15 april (MP) en boven Breskens (vanaf de Boulevard, Vlissingen) op 17 april (TL).

De eerste Boomvalk van het jaar vloog op 16 april over de tuin van Jan Willemse in Sint Laurens. Overtrekkende Smellekens werden opgemerkt op 14 april in het Noordervroon (MK) en op 16 april over Koudekerke (ES). Op 19 april werd in het eerste licht een naar oost trekkende Zwarte Wouw gezien ten noordwesten van Grijpskerke (PR).

Kleine Plevier, Noordervroon - Westkapelle, 15 april 2015, foto Thomas Luiten

Kleine Plevier, Noordervroon – Westkapelle, 15 april 2015. Foto: Thomas Luiten.

Het aantal Kleine Plevieren bleef oplopen, met onder meer maximaal 16 ex in het Zandvoortweggebied op 17 april (TL). In de avond van 14 april was een mannetje Strandplevier aanwezig in de plas langs de Buttingseweg in het Zandvoortweggebied (CB e.a.).  Hoewel dit gebied vrijwel dagelijks door vogelaars bezocht wordt, is dit pas de vierde waarneming hier. Op 19 april was een vrouwtje Strandplevier aanwezig in het Noordervroon (o.a. Joey Braat). Op 18 april foerageerden 35 Regenwulpen op een weiland langs de Slotdreef, Aagtekerke (RS). De eerste Bosruiter verscheen op 18 april in het Zandvoortweggebied (MG).

Op verschillende dagen met noordoostenwind was op Walcheren echt iets te zien van actieve steltlopertrek. Zo was op 14 april een groepje van acht Bontbekplevieren kort aanwezig in het Zandvoortweggebied (MP), vlogen er op 17 april zeven Zwarte Ruiters over de Boulevard van Vlissingen (TL) en foerageerden op 18 april kortstondig 20 Groenpootruiters in het Noordervroon (FA).

Tenminste vier Geelpootmeeuwen (een 3e-kj en drie 2e-kj) stonden op 14 april in het Noordervroon (CB, TL). Een 2e-kj was hier op 15 april nog aanwezig (TL), terwijl een 3e-kj op 19 april op de zeedijk stond (Joey Braat). OP 19 april werden bovendien twee 2e-kj Pontische Meeuwen gezien op de zeedijk van Westkapelle (Joey Braat). Opmerkelijk was de waarneming van een groep van 37 Zwartkopmeeuwen, die op 14 april over de binnenstad van Middelburg vloog (JW). Ook het vermelden zijn de 12 exemplaren die op 18 april in het Noordervroon werden gezien (RS). Diezelfde dag foerageerden 180 Dwergmeeuwen op zee voor de kust van Westkapelle (MK). Op 19 april foerageerden onder meer groepjes van 16 en 30 Dwergmeeuwen in het Noordervroon, alvorens verder te trekken (div).

Het aantal Dwergsterns in het Noordervroon liep op tot 15 ex op 19 april (Tom Visbeek). Leuk was de waarneming van een groepje van vijf Zwarte Sterns in het Zandvoortweggebied op 18 april (MG e.a.). Andere Zwarte Sterns vlogen over het Noordervroon op 17 april (2ex, PdP) en over de Westerschelde naar oost op de 17e (1 ex), de 18e (2 ex) en de 19e (5 ex, allemaal door TL).

Een Velduil (de eerste in maanden) was in de namiddag van 19 april ter plaatse langs de zeedijk van Westkapelle ter hoogte van de Baaiweg (Harry Claassen). In het westelijk deel van Oranjezon (omgeving eendenkooi) werd op 16 april een vrouwtje Kleine Bonte Specht gemeld (KL). Dit betreft mogelijk een nieuwe plek voor deze soort. Curieus (want extreem vroeg) was de melding van een roepende overvliegende Bijeneter over het bos bij Dishoek op 14 april (JG). Op 18 april werden twee Waterpiepers gehoord bij de Beekshoekpolder, Vrouwenpolder (ES).

Italiaanse Kwikstaart Noordervroon 18042015 Rob Sponselee

Italiaanse Kwikstaart, Noordervroon – Westkapelle, 18 april 2015. Foto: Rob Sponselee.

De twee hoofdprijzen van de week waren allebei kwikstaarten. Eerst ontdekte Rob Sponselee op 18 april langs de Hogeweg in het Noordervroon een mannetje Italiaanse Kwikstaart in een groep met onder meer 14 Engelse Kwikstaarten. De vogel liet zich een uur lang onregelmatig zien, ook aan de toegesnelde JW en KL. Daarna verdween de vogel met andere Gele Kwikstaarten in oostelijke richting. Indien aanvaard betreft dit het vijfde geval voor Nederland en een nieuwe soort voor de Walcherse soortenlijst.

Engelse Kwikstaart Noordervroon 17042015 Piet de Poorter

Engelse Kwikstaart, Noordervroon – Westkapelle, 17 april 2015. Foto: Piet de Poorter.

Een dag later, op 19 april ontdekte Joey Braat al vroeg in de ochtend op dezelfde plek een volwassen vrouwtje Citroenkwikstaart. Deze vogel bleek erg ril, maar werd tot het begin van de middag steeds op verschillende plaatsen in het Noordervroon teruggevonden. Na 13.25u werd de vogel niet meer gezien. Wellicht niet geheel toevallig werd de eerste Citroenkwikstaart voor Walcheren ook op deze plek ontdekt (op 13 mei 2010 door Jaco Walhout). Ook dat betrof een volwassen vrouwtje. Over deze beide prachtige ontdekkingen zal snel een verhaaltje verschijnen in de categorie ‘ontdekkingsverhalen’.

Citroenkwikstaart  Noordervroon 19 april 2015 Thomas Luiten

Citroenkwikstaart, Noordervroon – Westkapelle, 19 april 2015. Foto: Thomas Luiten.

Op 16 april was er een melding van een zingende Cetti’s Zanger in de duinen ten noordoosten van Domburg (Wim Fourie). Dit is een tamelijk atypische locatie voor deze soort, die bovendien zeldzaam op Walcheren is. Beflijsters werden dagelijks gemeld, met als hoogste aantallen 9 ex op 15 april in het oostelijk deel van Oranjezon (CO, PdP) en 12 ex op 17 april in het meest westelijke deel (CB).

Beflijster Oranjezon 15042015 Corine Oste

Beflijster, Oranjezon, 15 april 2015. Foto: Corine Oste.

Op 16 april werd een mannetje Bonte Viegenvanger gemeld in het Dishoekse Bos (ES). De Roze Spreeuw die vanaf 19 september dagelijks een voedertafel in het centrum van Vlissingen bezocht, werd daar op 8 april voor het laatst gezien (mededeling bewoners). Met een verblijf op Walcheren van meer dan een halfjaar is dit echt een uniek geval!

Rietgors Zandvoortweggebied 14042015 Corstiaan Beeke

Rietgors, Zandvoortweggebied, 14 april 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Joey Braat, Harry Claassen, Wim Fourie, Jan Goedbloed (JG),  Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Corine Oste (CO), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), H. Slager, Rob Sponselee (RS), Tom Visbeek, Jaco Walhout (JW), Jan Willemse, Filip van den Wyngaert.