Weer een week met rustig nazomerweer achter de rug. Het is inmiddels half oktober, een spannende tijd dus. Zo werden er verschillende soorten gezien, waarvan je denkt ‘Dat kan zomaar de laatste van het jaar geweest zijn’: een Krombekstrandloper langs de Zandvoortweg op 14 okt (TL), een Oeverloper op zeedijk van Westkapelle op 15 okt (PdP), bijna dagelijks een Noordse Stern bij Westkapelle (div), twee Paapjes langs de zeedijk aan de rand van het Noordervroon op 17 okt (HR), een Tuinfluiter bij De Nolle op 18 okt (div). De meest bijzondere in deze reeks was echter de Koekoek die op 13 okt eerst langs Klein Valkenisse (JG) en later langs De Nolle (TL) vloog.

Noordse Stern, 1kj, zeedijk Westkapelle, 13 oktober 2014. Foto: Peter Meininger.

Grote Stern met kleurring KPC (geringd in Schotland), 1kj, zeedijk Westkapelle, 16 okt 2014, Thomas Luiten

Grote Stern, 1kj, zeedijk Westkapelle, 16 oktober 2014 (als nestjong geringd in Schotland). Foto: Thomas Luiten. 

Bijna dagelijks werden er Beflijsters op Walcheren gezien, veelal langs het puinpad en op de begraafplaats van Westkapelle. De beste dag was 15 okt, toen in de omgeving van Westkapelle zeker 16 vogels werden geteld (RS). Daarnaast werden er hier en daar ook nog enkele Gekraagde Roodstaarten gezien en op 18 okt waren op de begraafplaats opeens weer twee Bladkoninkjes aanwezig (ES, JS).

Beflijster, 1kj, zeedijk Westkapelle, 15 okt 2014, Thomas Luiten

Beflijster, 1kj, zeedijk Westkapelle, 15 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Bij gebrek aan goede wind voor zeetrek werd gedurende de week slechts een handjevol Kleine Jagers gezien, meestal langsvliegend bij Westkapelle. Op 19 okt was een Middelste Jager kort aanwezig op zee ter hoogte van De Nolle (PW, TL). Op zowel 18 als 19 okt zwom een Alk op zee bij Westkapelle (div).

Kleine Jager - Westkapelle - 19 oktober 2014 - Corstiaan Beeke

Kleine Jager, 1kj, Westkapelle, 19 oktober 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werd op verschillende dagen geteld op De Nolle. Voor Walcherse begrippen geen spektakel, maar op de 13e, de 18e en de 19e was er in de ochtend aardige trek en werden er ook leuke soorten gezien. Op 13 okt (PW, TL) onder meer zeven Grote Zilverreigers, drie Velduilen, een Siberische Boompieper, 73 Grote Lijsters en drie Europese Kanaries. Op 18 okt (div) passeerden vier Velduilen, 454 Ringmussen, ruim 20000 Vinken, een Europese Kanarie, drie Kruisbekken en een Grauwe Gors. Op 19 okt (PW, SL, TL, MP) was er goede trek van Veldleeuwerik (ruim 5500) en Spreeuw (bijna 30000) en vlogen er ook een Europese Kanarie, een Appelvink en een Sneeuwgors langs.

Grauwe Gors, Nolledijk, Vlissingen, 18 oktober 2014. Geluidsopname: Thomas Luiten.

Siberische Boompieper, Nolledijk, Vlissingen, 10 november 2012. Geluidsopname: Thomas Luiten.

 

Keep, opslagterrein Erika, Westkapelle, 16 okt 2014, Thomas Luiten

Keep, opslagterrein Westkapelle, 16 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Tapuit - Westkapelle - 19 oktober 2014 - Corstiaan Beeke

Tapuit, zeedijk Westkapelle, 19 oktober 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Buiten De Nolle werden met name bij Westkapelle verspreid over deze week overtrekkend ook wat leuke soorten opgemerkt. Onder meer een Grote Pieper over Erika op 17 okt (MK), in totaal nog eens elf Europese Kanaries, vier IJsgorzen (waarvan 2 ex even ter plaatse op de zeedijk op 12 okt, RJ) en een Geelgors op 17 okt over de manege (JW).

In het Noordervroon was op 17 okt een Bokje aanwezig (PdP) en dagelijks werden hier (of op de zeedijk) wel enkele Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien. Waterpiepers aan de grond zijn erg schaars op Walcheren. Desondanks scharrelden er op 16 okt vier op een akker langs de Schoneweg (PW) en waren er die dag drie aanwezig langs de Golsteinseweg bij Schellach (PR). Ook leuk waren de waarnemingen van Baardmannetjes, met maxima van 10 ex in de Oostkreek op 17 okt (MK) en 11 ex langs de Hogeweg op 18 okt (Matthijs Broere). Tenslotte was er op 18 en 19 okt een ongeringde adulte Roodhalsgans aanwezig tussen de Brandganzen in het Oude Veerseweggebied (BW) en werd er op de 19e een jagende Velduil in Oranjezon gezien (PR).

Pontische Meeuw, 1kj, zeedijk Westkapelle, 16 okt 2014, Thomas Luiten

Pontische Meeuw, 1kj, zeedijk Westkapelle, 16 oktober 2014. Foto: Thomas Luiten.

Op naar de volgende week, met voor het eerst dit najaar spannende voorspellingen voor zeetrek langs Westkapelle!

Waarnemers: Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW) en Pim Wolf (PW).

 

Share