Geen keiharde knallers, wel veel vogels en een mooi variatie aan leuke soorten. Hieronder volgt een overzicht van de hoogtepunten van de afgelopen week op Walcheren.

Grote Zilverreigers werden ter plaatse gemeld in het Noordervroon op 12 okt (PW, TL), langs de van ’t Hoffweg, Sint Laurens op 15 okt (PR) en in de Beekshoekpolder, Vrouwenpolder op 18 okt (GB, WH). Op 14 okt vloog er één over opslagterrein Erika, Westkapelle (CO, PdP). Uiterst curieus was de waarneming van een juveniele Jan-van-gent, noordwaarts vliegend over de A58 bij Nieuw en Sint Joosland (PB).

Een van de betere soorten deze week was de onvolwassen Ruigpootbuizerd die op 14 okt enige tijd aanwezig was in de omgeving van telpost De Nolle, alvorens over de Westerschelde verder te trekken (TL). Dit was de eerste van 2015 op Walcheren. Blauwe Kiekendieven werden gezien langs de N57 ter hoogte van Sint Laurens op 14 okt (JS) en langs De Nolle op 15 okt (AC, TL). Een late Boomvalk vloog op 15 okt naar oost over Vlissingen (SL). Er werden Smellekens opgemerkt langs De Nolle op 12 okt (TL) en ter plaatse op een akker langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens op 14 okt (JS).

Ruigpootbuizerd - De Nolle - 14102015 - Thomas Luiten

1kj Ruigpootbuizerd, telpost De Nolle, 14 oktober 2015. Foto: Thomas Luiten.

De Regenwulp die op 16 en 17 okt op de zeedijk van Westkapelle stond (FA), zou zomaar de laatste van dit jaar op Walcheren kunnen zijn. Een late Oeverloper werd op 12 okt opgemerkt aan de rand van het Veerse Meer langs de Polredijk, Veere (CB). De Bokjes zijn weer terug van weg geweest. Er waren meldingen van het Schor van Rammekens op 12 okt (JS), in het Zandvoortweggebied op 13 okt (RS) en in het Noordervroon op 14 okt (RS). Op 18 okt leverde een korte blik op twee plekken in het Zandvoortweggebied 130 Watersnippen op (CB). Gelet op de onoverzichtelijkheid van het gebied moeten er echter nog veel meer snippen zitten.

Vanaf 14 okt (HR) werd er dagelijks een Velduil gezien rondom Westkapelle, soms bij het opslagterrein, soms noordoostelijk tot de Baaiweg (div). Het is niet ondenkbaar dat dit steeds dezelfde vogel betrof. Daarnaast foerageerden er op 17 okt twee Velduilen in de omgeving van De Nolle (CB, JK, PB, TL, MP) en werd er op 17 en 18 okt een exemplaar gezien in het Oude Veerseweggebied (MA / M. van Kootwijk). Een pelagische tocht voor de kust van Walcheren op de 17e leverde ook nog eens drie Velduilen op (div).

Velduil - opslagterrein WK - 17102015 - Jaap Kolijn

Velduil, opslagterrein Erika – Westkapelle, 17 oktober 2015. Foto: Jaap Kolijn.

Late overtrekkende Boompiepers werden genoteerd op De Nolle op 12 okt (2 ex), 14 okt en 17 okt (div) en in het Noordervroon op 18 okt (SL). Eveneens laat was de Gele Kwikstaart, die op 16 okt veelvuldig roepend overvloog bij de Groeneweg, Aagtekerke (JW). Er werden verspreid in de kuststrook dagelijks Beflijsters gezien, met als hoogste aantallen 7 ex langs De Nolle op 14 okt (TL) en 7 ex rondom Westkapelle op 16 okt (JW). Een mooi golfje Zanglijsters passeerde De Nolle op 12 okt (2318 ex, TL). Het bleek de voorbode van een topdag voor Koperwieken op 14 oktober. In zes teluren tikte TL niet minder dan 41880 ex bij elkaar, waarmee dit het 9e dagtotaal ooit voor de telpost was. Die dag kwamen er ook veel Kepen door (850 ex) en passeerden daar bovendien drie Grote Piepers en twee Geelgorzen (TL). De nacht van 16 op 17 okt bleek een super treknacht voor Roodborsten. Op de 17e werden er op het Puinpad, opslagterrein Erika en rondom het speeltuintje van Westkapelle niet minder dan 300 Roodborsten geteld (CB).

Koperwiek, Noordervroon Wkap, 18okt2015, TL

Leucistische Koperwiek, Noordervroon – Westkapelle, 18 oktober 2015. Foto: Thomas Luiten.

Een laat Paapje bleef aanwezig in het Noordervroon, getuige meldingen op 12 okt (TL) en 18 okt (SL). Er werden nog dagelijks Tapuiten gezien, met name in de omgeving van Westkapelle. Blijven opletten voor die zeldzamere tapuitensoorten! De eerste Klapekster van het jaar liet zich op 14 okt leuk zien op een hekwerk langs de weg bij Scheldepoort, tegenover Cobelfret (JW e.a.). Aan het eind van de middag was de vogel spoorloos verdwenen.

Klapekster - Sloegebied, Vlissingen-oost - 14102015 - Corine Oste

Klapekster, Scheldepoort – Vlissingen-oost, 14 oktober 2015. Foto: Corine Oste.

Paapje, zeedijk Westkapelle, 12okt2015, TL

Paapje, Noordervroon – Westkapelle, 12 oktober 2015. Foto: Thomas Luiten.

Late Braamsluipers werden opgemerkt in bungalowpark ‘Parkweg’, Westkapelle op 14 okt (RS), in de Beeskshoekpolder op 18 okt (WH) en langs het Puinpad van Westkapelle, eveneens op 18 okt (MP). Het enige Bladkoninkje van de week werd op 18 okt gezien op het opslagterrein van Westkapelle (JS). Op 14 en 15 okt werden twee Baardmannetjes gezien in het zuidelijk deel van het Noordervroon (div) en op de 18e waren 4 ex aanwezig in de Oostkreek van Westkapelle (MP, PM). Twee Appelvinken werden op 13 okt gezien op de begraafplaats van Westkapelle (MK, RJ). Op 12 okt werd voor de derde dag op rij de roep van een overvliegende Dwerggors opgenomen. Ditmaal (net als op 11 okt) op de Nolle (TL). Op vijf dagen werden in totaal negen IJsgorzen gezien of gehoord (div).

Dwerggors, trektelpost Nolledijk, 12 oktober 2015. Geluidsopname: Thomas Luiten.

De uitdaging voor de komende week luidt: vind een (liefst twitchbare) Pallas’ Boszanger! Die is op Walcheren met slechts drie waarnemingen in de laatste tien jaar wel heel erg zeldzaam geworden…

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Ger Bijster (GB), Adri Clements (AC), Winant Halfwerk (WH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), M. van Kootwijk, Jaap Kolijn (JK), Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Corine Oste (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).