Nog altijd geen ideale weersomstandigheden voor topdrukte met vogels. Hieronder een overzicht van de leukste waarnemingen van de afgelopen week.

Purperreigers vlogen op 11 mei naar noordoost over de Boulevard van Vlissingen (TL) en over Koudekerke (ES). Er waren verschillende meldingen van Grote Zilverreigers: op 11 mei vlogen 2 ex naar zuidwest over Zoutelande (JB), op 14 mei was er eentje ter plaatse langs de Baaiweg, ter hoogte van de Hollandseweg (Tinus Butter) en vloog er één over Westkapelle (JT).

Op 13 en 14 mei was een ongeringde Sneeuwgans aanwezig tussen de Grauwe Ganzen in het Noordervroon (div). Dit is ongetwijfeld de vogel die op 8 mei ook al bij Sint Laurens en bij Westkapelle werd gezien. Een mannetje Zomertaling zwom op 13 mei op de grote plas bij het Biggekerkse Bos (MP). Diezelfde dag werd ook het al langer aanwezige mannetje in het Zandvoortweggebied gezien (JW). Op 15 en 16 mei waren daar zelfs drie Zomertalingen (2m, 1v) aanwezig (div).

Sneeuwgans Noordervroon - Westkapelle 13052015 Piet de Poorter

Sneeuwgans, Noordervroon – Westkapelle, 13 mei 2015. Foto: Piet de Poorter.

Op 15 mei werden overtrekkende Wespendieven gemeld vanuit Oranjezon (CO, PdP), het Zandvoortweggebied (RS) en Aagtekerke (BS). Op de 17e vloog een exemplaar over de wijk ’t Zand in Middelburg (WH). Een vrouwtype Blauwe Kiekendief vloog op 14 mei naar noordoost over bij de Oostkreek van Westkapelle (JT). Een naar noord vliegende Visarend werd die dag opgemerkt bij Biggekerke (JB). Op 14 mei werd bovendien een Smelleken gezien, zittend op een akker langs de Hollandseweg, Aagtekerke (PR).

Het paartje Steltkluten dat een broedpoging deed langs de Buttingseweg in het Zandvoortweggebied heeft het nest na 11 mei verlaten. Het is gissen naar een oorzaak, maar eierroof door bijvoorbeeld een hermelijn is een reële optie. Beide vogels bleven wel de gehele week aanwezig. Op de 15e en de 16e leek het erop dat ze een tweede broedpoging gaan ondernemen. Op 12 mei had het stel overigens gezelschap van een derde vogel (AvG, JT, RJ).

Grote Stern, Noordervroon, Westkapelle, 15 mei 2015, Thomas Luiten

Grote Stern, Noordervroon – Westkapelle, 15 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Verschillende groepjes doortrekkende noordelijke Bontbekplevieren (ondersoort tundrae) werden opgemerkt, met maxima in het Zandvoortweggebied (11 mei 25 ex, AvG) en in het Noordervroon (14 mei 26 ex, RS). Op 17 mei was weer eens een Strandplevier aanwezig in het Noordervroon (JB, PR). In de avond van 11 mei liepen er niet minder dan 17 Temmincks Strandlopers aan de rand van de meest zuidelijke plas van het Zandvoortweggebied (AvG, TB). Na deze waarneming werden er in het gebied nog wel dagelijks Temmincks Strandlopers gezien, met een maximum van 6 ex gezien op 14 mei (CB). Maximaal vier Bosruiters verbleven tot 15 mei in het Zandvoortweggebied (CB).

Gierzwaluw, Noordervroon, Westkapelle, 15 mei 2015, Thomas Luiten 2

Gierzwaluw, Noordervroon – Westkapelle, 15 mei 2015. Foto: Thomas Luiten.

Roodborsttapuit Noordervroon WK 16052015 Corstiaan Beeke

Roodborsttapuit, Noordervroon – Westkapelle, 16 mei 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Tapuit opslagterrein Erika - Westkapelle 17052012 Thomas Luiten

Uit de oude doos: Tapuit, opslagterrein Erika – Westkapelle, 17 mei 2012. Foto: Thomas Luiten.

Er was een nagekomen melding van een Draaihals, die begin mei ergens op Walcheren gepakt was door een kat. De vogel was gewond en is in ‘De Mikke’ weer opgelapt (via KL). Leuk was de waarneming van een overvliegende Bijeneter bij Dishoek op 11 mei (JG). Op 14 mei werden op tenminste drie plaatsen Wielewalen gehoord: tussen het Zilveren Schor en jachthaven Oranjeplaat (MK, RJ), in Oranjezon (NdS) en bij de Pietkreek (BV, Erik Blommestijn). De vogel op die laatste locatie zong daar ook in de ochtend van 17 mei (JW). Twee Appelvinken werden op 15 mei in het oostelijk deel van Oranjezon gezien (Esther Linnartz). Op 13 mei vloog een Kleine Barmsijs over het Zandvoortweggebied (JW).

Gekraagde Roodstaart Oranjezon 14052015 Corine Oste

Gekraagde Roodstaart, Oranjezon, 15 mei 2015. Foto: Corine Oste.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Erik Blommestijn, Jos Boot (JB), Tirzah Brusse (TB), Tinus Butter, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Winant Halfwerk (WH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Esther Linnartz, Thomas Luiten (TL), Corine Oste (CO), Marten Peene (MP), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Niels de Schipper (NdS), Bart Schot (BS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW).