Een Purperreiger vloog op 13 april over het Zandvoortweggebied (AvG, BdR) en een duo werd later die dag gemeld boven Koudekerke (ES). Op 12 en 13 april werd een Casarca gezien in het westelijk deel van Oranjezon (BW / H. Diepstraten). Op de 13e vloog er nog eentje over bij Rammekens (MPe). Een mannetje Zomertaling bleef de gehele week aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Nog een mannetje Zomertaling was in elk geval van 10 t/m 14 april present in de Beekshoekpolder, Vrouwenpolder (JB e.a.). Vanaf 14 april was een mannetje Krooneend aanwezig in de monding van de Pietkreek (CB e.a.).

Krooneend - Pietkreek - 14042016 - Corstiaan Beeke

Krooneend, Pietkreek, 14 april 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 12 en 13 april vlogen Blauwe Kiekendieven over respectievelijk Koudekerke en Dishoek (ES). Er werden deze week drie Visarenden gezien. Op 11 april vloog ’s middags een vogel over de zeedijk van Westkapelle (PW) en ’s avonds een exemplaar over de Veerse Kreken (B. van Bommel). Een dag later vloog een Visarend naar noordoost over Dishoek (JG, RJ, MK, ES). Er waren op verschillende plaatsen in totaal zes meldingen van een Smelleken (div). Op 13 april meldde ES tweemaal een Zwarte Wouw, vliegend over Koudekerke.

Een paartje Steltkluut dook op 13 april op in het Zandvoortweggebied (JB e.a.) Op 14 en 15 april werd hier nog één vogel gezien (div). Een mooie concentratie van 40 Regenwulpen foerageerde op 17 april op het poloveld langs de Herenweg ten westen van Aagtekerke (FA).

Steltkluut - Zandvoortweggebied - 13042016 - Corine Osté

Steltkluut, Zandvoortweggebied, 13 april 2016. Foto: Corine Osté.

Een mannetje Strandplevier was op 12 en 13 april aanwezig in het Noordervroon (MK / CO, PdP). De eerste teruggekeerde Oeverloper werd op 11 april gezien langs de Perduinsweg (R. Remijnse). Bokjes werden opgemerkt langs de Polredijk, Vrouwenpolder op 12 april (M. Filius) en bij Klein Valkenisse op 13 april (ES). De enige Houtsnip werd op 12 april opgestoten in Oranjezon (TB).

In het Noordervroon werden op meerdere dagen wisselende aantallen foeragerende Dwergmeeuwen gezien, met een maximum van 50 ex op 13 april (CO, PdP). Van 12 t/m 14 april was een Dwergmeeuw aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Geelpootmeeuwen werden gemeld in de Westkapelsche Kreek op 12 april (3kj, MK) en bij het Badhotel aan de zuidrand van het Veerse Meer op 17 april (adult, MP). De eerste Dwergstern verscheen op 14 april in het Noordervroon (RJ). Een enorm aantal van 890 Grote Sterns werd hier geteld op 17 april (FA). Een adulte Kleine Jager parasiteerde op Grote Sterns voor de kust van Westkapelle op 17 april (PW).

Beflijster - Rammekens - 12042016 - Corine Osté

Beflijster, Rammekens, 12 april 2016. Foto: Corine Osté.

In de Schorerpolder werden deze week nog maximaal twee Velduilen gezien op 11 april (BdR, LvdZ). Op 13 april vloog bovendien een exemplaar boven de Mortiere, Middelburg (LvdZ). Op 14 april was er weer een melding van een Kleine Bonte Specht net ten oosten van Kasteel Westhove (H. Diepstraten). In totaal werden er ongeveer 25 Beflijsters gemeld, met maxima van 10 ex bij Fort Rammekens van 11 t/m 13 april (LvdZ e.a.) en 6 ex in Oranjezon op 13 april (P. Boelee, T. van Weezel).

Bladkoning - Arnemuiden - 14042016 - Corstiaan Beeke

Bladkoning, Arnemuiden, 14 april 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Heel verrassend was de Bladkoning die CM op 11 april ontdekte in zijn tuin in Arnemuiden. Tot in elk geval 16 april werd de vogel af en toe gezien en gehoord, ook in tuinen van de omringende huizen (div). Dit betreft de eerste aprilwaarneming van deze soort in Zeeland en pas de vierde voor Nederland.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), P. Boelee, B. van Bommel, Jos Boot (JB), Tirzah Brusse (TB), H. Diepstraten, M. Filius, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Cor Moens (CM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), R. Remeijnse, Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), T. van Weezel, Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LvdZ).