Het waaide de afgelopen week niet hard (meestal uit zuidelijke richting), het regende zo nu en dan serieus, we kruipen langzaamaan richting de winter. Hier volgt een verslag van de leukste vogelwaarnemingen van de afgelopen week.

Ondanks dat het seizoen toch behoorlijk op z’n eind loopt, werd er nog op vier dagen geteld vanaf telpost De Nolle. Op 11 nov passeerden hier onder meer twee Grote Zilverreigers, 32 Sperwers, een Velduil, twee Europese Kanaries, een Geelgors, twee IJsgorzen en een Sneeuwgors (PW), op 12 nov tien Grote Zilverreigers, een Casarca, een Pontische Meeuw, een Velduil, een Grote Pieper een Europese Kanarie en twee Kruisbekken (PM, TL), op 13 nov een Europese Kanarie en een Kruisbek (TL) en op 14 nov een hele late Gele Kwikstaart en een Europese Kanarie (TL). De volledige tellingen zijn hier te bekijken: http://trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=2

Casarca Thomas Luiten

Casarca met twee Nijlganzen, telpost De Nolle, 12 november 2014. Foto: Thomas Luiten.

Op doortrek werden daarnaast verspreid over Walcheren onder meer nog een Grote Zilverreiger, zeven Blauwe Kiekendieven, twee Smellekens, drie Boerenzwaluwen, een Geelgors en een IJsgors gezien. Fraaie doortrek van Kleine Rietganzen was zichtbaar bij Westkapelle op 12 nov (730 ex, TL) en 13 nov (540 ex, RS). Frappant was dat dit in beide gevallen aan het begin van de middag was en in een uur tijd.

IJseend Thomas Luiten 12 nov

Adult mannetje IJseend, zeedijk Westkapelle, 12 november 2014. Foto: Thomas Luiten.

Elke dag werd het Zuiderhoofd en de zeedijk van Westkapelle uitgebreid geïnspecteerd op bijzondere soorten. Het mannetje IJseend (aanwezig vanaf 7 nov) bleef de gehele week ter plaatse (div), meestal foeragerend tussen het Zuiderhoofd en de zeedijk ter hoogte van de tank. Verder werden er bijna dagelijks op zee foeragerende Rosse Franjepoten gemeld (max 2 ex), op 13 nov zelfs tot voorbij Zoutelande (JH). Leuke bonus was de 1kj IJsduiker die op 11 nov langs ’t Kiekuus vloog (PW). Een Middelste Jager foerageerde op 11 en 12 nov voor de kust van Westkapelle (PW). Op de 14e vloog hier een Grote Jager langs (PM). Kleine Jagers werden nog gemeld op 13 nov bij Dishoek (JG) en op 16 nov bij het Zuiderhoofd (PW). Op 13 nov vlogen nog negen Grote Sterns naar zuidwest langs Westkapelle (PW). Op het noordelijke deel van de zeedijk bleven de hele week twee Tapuiten aanwezig en werden ook bijna dagelijks enkele Sneeuwgorzen gezien (max 6 ex, div).

Sneeuwgors Roger Joos 15 nov

Sneeuwgors, zeedijk Westkapelle, 15 november 2014. Foto: Roger Joos.

Tapuit Corstiaan Beeke 13 nov

Tapuit, zeedijk Westkapelle, 13 november 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Slechtvalk Piet de Poorter 13 nov

Juveniele Slechtvalk, zeedijk Westkapelle, 13 november 2014. Foto: Piet de Poorter.

Het Noordervroon mag ook in deze tijd van het jaar niet worden overgeslagen. Deze week waren daar tot 13 nov twee Rosse Franjepoten aanwezig en op 15 en 16 nov nog eentje (div). Een late Kleine Strandloper die hier op 10 nov opdook, bleef ook tot in elk geval 16 nov (div).  Op 11 nov ontdekte Marcel Klootwijk opeens een mannetje Amerikaanse Wintertaling, wat nog een nieuwe soort op de Walcherse soortenlijst betekende. Dat het een kwestie van tijd was dat deze soort op Walcheren gezien zou worden, daar was iedereen het wel over eens. Maar dat ‘ie in november zou opduiken, was wel verrassend. Omdat de afstand tot de vogel ruim 200m was, bleek het lastig om deze primeur ook te fotograferen, maar het is de ontdekker uiteindelijk gelukt. Opmerkelijk genoeg leek de vogel de volgende dag alweer te zijn verdwenen. Vier Baardmannetjes vlogen op 11 nov langs ’t Kiekuus, terwijl later drie vogels aanwezig waren in de rietkraag langs de K. de Vosweg (MK).

Rosse Franjepoten - Corine Oste 11 nov

Rosse Franjepoten, Noordervroon Westkapelle, 11 november 2014. Foto: Corine Oste.

Am Wita Marcel Klootwijk

Mannetje Amerikaanse Wintertaling, Noordervroon Westkapelle, 11 november 2014. Foto: Marcel Klootwijk.

Op de begraafplaats van Westkapelle werd op 11 nov nog een Bladkoninkje gezien (Marc en Peter Hofman). Een groep van niet minder dan 620 Holenduiven foerageerde op 12 nov langs de Groeneweg bij Aagtekerke (JW). Een concentratie van 81 Bontbekplevieren stond op 10 nov op het strand aan de zeezijde van de Veerse Dam (PW). De leucistische Kievit die eind oktober in het Noordervroon en vanaf 7 nov in het Zandvoortweggebied aanwezig was, werd daar ook deze week nog gemeld (AvG/PW). Een late Beflijster was van 11 tot in ieder geval 15 nov aanwezig in de tuin van Ralf Joosse, Ritthem. In de zuidhoek van het Veerse Meer werden op 14 nov vier Grote Zee-eenden gezien (MH e.a.). Tenslotte werd er op 16 nov weer eens een Bokje gezien in de Oostkreek van Westkapelle (FA).

Beflijster Ralf Joosse 15 nov

Mannetje Beflijster, Ritthem, 15 november 2014. Foto: Ralf Joosse.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).

 

Share