Vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam werden op het Veerse Meer ook deze week de inmiddels bekende leuke soorten gezien: vrijwel dagelijks twee IJsduikers, twee Parelduikers op 2 feb (B. de Kruijff) en één op 6 en 7 feb (div), een Grote Zee-eend en een Zwarte Zee-eend op 6 feb (CB, JK). Ook de IJsduiker van de Westkapelsche Kreek bleef het de hele week goed naar zijn zin hebben op die plek (div). De Roodhalsfuut in de Sloehaven werd daar op 3 (JW) en 7 feb (MG) gezien.

IJsduiker - Veerse Meer - 07022016 - Paul van Tuil

IJsduiker, 1e-winter, Veerse Meer, 7 februari 2016. Foto: Paul van Tuil.

Op het strand bij de Boulevard van Vlissingen werden op 7 feb de resten van een dode Kuifaalscholver gevonden (M. van Soest). Zes Casarca’s bleven ook deze week trouw aan hun favoriete akker langs de Nieuwlandseweg in Welzinge (div). Op dagen dat er veel Brandganzen in het Oude Veerseweggebied zaten (2, 6 en 7 feb), was daar ook de adulte Roodhalsgans weer aanwezig (div). Leuk was de aanwezigheid van een paartje Topper in een groep Kuifeenden op de Veerse Kreken op 6 feb (CB, JK). Op 7 feb was in elk geval het mannetje nog aanwezig (AB, RJ). Toppers zijn erg schaars op Walcheren.

Topper - Veerse Kreken - 07022016 - Roger Joos

Mannetje Topper, Veerse Kreken, 7 februari 2016. Foto: Roger Joos.

Volwassen mannetjes Bruine Kiekendief werden gezien in het Oude Veerseweggebied op 4 feb (RJ) en in het Zandvoortweggebied op 6 feb (CB, JK). Blauwe Kiekendieven werden opgemerkt langs de Prelaatweg bij Westkapelle op 5 feb (JT) en in het Oude Veerseweggebied op 6 feb (CB, JK).

Torenvalk - Zandvoortweggebied - 05022016 - Piet de Poorter

Torenvalk, Zandvoortweggebied, 5 februari 2016. Foto: Piet de Poorter.

De adult winterkleed Morinelplevier die al vanaf 27 jan aanwezig was in het Zandvoortweggebied, werd daar ook op 1 feb nog gezien (T. Janssen). Naast deze krent en een gebiedsrecord van 469 Wintertalingen op 5 feb (RS) werden tussen de indrukwekkende aantallen watervogels in het Zandvoortweggebied nog minstens twee Kleine Strandlopers, de eerste drie Grutto’s en drie Kluten op 6 feb gezien (PB, TL). In het Noordervroon stonden op 6 feb ook weer twee Kluten (CB, JK). Op verschillende plekken werden deze week in totaal vijf Houtsnippen gemeld (div). Ook deze week werden de Regenwulp bij het Zuiderhoofd (6 feb, JS) en de Bokjes in de Sloehaven (2 ex op 6 feb, CB, JK) weer opgemerkt. Nog een Bokje was op 7 feb aanwezig in het Oude Veerseweggebied (C. Jacobs).

Wintertaling - Noordervroon WK - 16032016 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Wintertaling, Noordervroon – Westkapelle, 16 maart 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 5 feb was een Zwartkopmeeuw aanwezig in het Oude Veersweggebied (CB) en op 6 feb stonden 2 ex in de Sloehaven (CB, JK). In het Noordervroon waren op die laatste datum twee Geelpootmeeuwen en drie 1e-wk Pontische Meeuwen aanwezig (CB, JK). Tenslotte was een Waterpieper op 6 feb aanwezig in het Zandvoortweggebied (PB, TL).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Angelique Belfroid (AB), Marc Goedbloed (MG), T. Janssen, Roger Joos (RJ), Jaap Kolijn (JK), B. de Kruijff, Thomas Luiten (TL), Joop Scheijbeler (JS),  M. van Soest, Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW).