Weer een rustig weekje op Walcheren achter de rug. De zon liet zich af en toe wel zien, maar het was op de meeste dagen minder dan 5 graden Celcius. Hieronder een opsomming van de leukste waarnemingen.

In de ochtend van 2 dec vlogen in een uur tijd 63 Roodkeelduikers en een Parelduiker langs Westkapelle (PW). Een niet geheel fitte 1kj Roodkeelduiker zwom op 6 dec in de Oostkreek van Westkapelle en die dag vlogen er in drie uur tijd 300 ex naar ZW langs (PW). Op 6 en 7 dec zwom er een 1kj Parelduiker in de binnenhaven van Vlissingen (JW e.a.). Op die laatste datum verplaatste de vogel zich via het Kanaal door Walcheren langzaam richting Souburg. Vermoedelijk gaat het om de vogel die op 24 en 25 november ook al in de binnenhaven aanwezig was.

Parelduiker Vlissingen 6 dec 2014 Jaap Kolijn

Parelduiker, 1kj, binnenhaven Vlissingen, 6 december 2014. Foto: Jaap Kolijn.

Parelduiker Vlissingen 6 dec 2014 Mayro Pattikawa

Parelduiker, 1kj, binnenhaven Vlissingen, 6 december 2014. Foto: Mayro Pattikawa.

Een Grote Zilverreiger stond op 2 dec langs de Kriekeweg, Koudekerke (ES). Er werden minimaal tien Kleine Zilverreigers gemeld: 3 ex langs de Meinersweg op 1 dec (Wannes Castelijns), 5 ex op het Schor van Rammekens op 4 dec (PdP) en 2 ex langs de Geschieresweg, Aagtekerke op 4 dec (CB). Er verschenen deze week ook Kleine Zwanen op Walcheren. Een 1kj zwom in de Domburgse Watergang langs de Meinersweg op 1 dec (Wannes Castelijns), zes adulte vogels waren aanwezig in de weihoek van Kleverskere op 4 dec (BdR) en er foerageerde kortstondig een adulte Kleine Zwaan in het Zandvoortweggebied op 6 dec (AvG).

Twee Grote Zee-eenden zwommen op 6 dec op het Veerse Meer ter hoogte van het caisson van Veere (AB) en het eerste Nonnetje  van deze winter (een vrouwtje) werd diezelfde dag opgemerkt op de kreek van Rammekens (JS, PdP).

Nonnetje Rammekens 6 dec 2014 Piet de Poorter

Vrouwtje Nonnetje, kreek van Rammekens, 6 december 2014. Foto: Piet de Poorter. 

Een mannetje Bruine Kiekendief vloog op 1 dec over de Oude Veerseweggebied naar ZW (PB). Er werden deze week minstens vijf verschillende Haviken en vijf Slechtvalken gezien. Een Smelleken jaagde op 3 dec langs de Slotdreef bij Aagtekerke (HR).

Een groepje van 25 Bontbekplevieren stond op 3 dec op het Schor van Rammekens (JS). Een blijkbaar overwinterende Oeverloper scharrelde op 7 dec net ten zuidwesten van de Schroebrug langs het Kanaal door Walcheren (AvG). Tenminste twee Bokjes waren op 3 dec aanwezig op een ‘vaste’ plek op het Schor van Rammekens (JS). Houtsnippen werden opgemerkt bij Rammekenshoek (BV) en in Middelburg-Zuid (MK), beide op 1 december.

Geelpootmeeuw Westkapelle 3 dec 2014 Piet de Poorter

Adulte Geelpootmeeuw, zeedijk Westkapelle, 3 december 2014. Foto: Piet de Poorter.

Niet minder dan 67 Grote Mantelmeeuwen en ook nog 21 Kleine Mantelmeeuwen stonden op 1 dec in het Noordervroon (CB, PW). Een in Duitsland geringde Grote Mantelmeeuw (zeldzaam op Walcheren) stond op 4 dec op de zeedijk (CB). Op 3 dec werden stonden twee Geelpootmeeuwen op de zeedijk van Westkapelle (PdP) en deze week werden er nog tenminste twee verschillende Pontische Meeuwen gemeld van die locatie (div). Daarnaast werden er hier verschillende geelpotige Zilvermeeuwen gezien, waaronder een in Denemarken geringd exemplaar op 4 dec (CB). Op 3 dec vloog een Zeekoet langs Westkapelle (PW). Een fraaie 1kj Middelste Jager hing op 6 dec enige tijd rond op de zeedijk van Westkapelle (BW, PW).

Middelste Jager 1  Westkapelle 6 dec 2014 Pim Wolf

Middelste Jager 2 Westkapelle 6 dec 2014 Pim Wolf

Middelste Jager 3 Westkapelle 6 dec 2014 Pim Wolf

Middelste Jager, 1kj, zeedijk Westkapelle, 6 december 2014. Foto: Pim Wolf.

Kerkuilen werden gezien bij Schellach op 1 dec (PR), langs de Strandweg, Koudekerke op 4 dec (ES) en bij Ritthem op 6 dec (Corine Oste). Verspreid over Walcheren werden deze week nog minstens tien IJsvogels, zes Grote Gele Kwikstaarten en twee Witte Kwikstaarten gezien. De enige melding van een Zwarte Roodstaart was die van een mannetje op 4 dec aan de noordrand van Domburg (M. Hindriks). Langs de Hogeweg in het Noordervroon waren op 6 dec nog twee Roodborsttapuiten aanwezig (PW). Deze week werden verder nog drie Tjiftjaffen, twee Zwartkoppen en een Vuurgoudhaantje gezien. Het hoogste aantal Appelvinken bij Buiten de Veste, Veere was 16 ex op 2 dec (MK). De Sneeuwgorzen op de pier van de Sloehaven werden daar ook deze week regelmatig gemeld (max 12 ex). Op 3 dec waren ook vier Sneeuwgorzen aanwezig op het sterneneiland in het  Noordervroon (PW).

Waarnemers: Corstiaan Beeke, Pieter Beeke (PB), Angelique Belfroid (AB), Arjen van Gilst (AvG), Marcel Klootwijk (MK), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler, Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW).