Dat was een prima maandje op Walcheren! Naast een paar echte zeldzaamheden werd ook een scala aan andere leuke soorten gezien. Kijk, lees en geniet mee!

Deze maand werd er door PM bijna dagelijks geteld op Telpost De Nolledijk, maar er was nauwelijks noemenswaardige landtrek. Goede zeetrekdagen zijn ook al jaren erg schaars, maar op 25 en met name 26 september begon het er een serieus op te lijken. De leukste soorten op Westkapelle deze maand waren een Roodhalsfuut, twee Stormvogeltjes op de 26e, 32 Vale Stormvogeltjes (waarvan 18 ex op de 26e), een vrijwel zekere Vale Pijlstormvogel, 15 Grauwe Pijlstormvogels, 35 Noordse Pijlstormvogels, 9 Noordse Stormvogels, 25 Grote Jagers, 5 Middelste Jagers, 28 Kleine Jagers, 2 Kleinste Jagers, 7 Vorkstaartmeeuwen (waarvan 5 op de 26e) en twee Rosse Franjepoten.

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 26 september 2020. Foto: Kris De Rouck.

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 26 september 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

Kleine Jager, Westkapelle, 26 september 2020. Foto: Kris De Rouck.

1kj Vorkstaartmeeuw, Westkapelle, 25 september 2020. Foto: Thomas Luiten.

De vogel die absoluut langs had moeten vliegen, maar lafjes koos voor een lift op een vissersschip, was de Bruine Gent. Deze vogel werd in de ochtend van 29 september door Frans de Pree gefotografeerd op het voordek van zijn schip, 6 mijl westzuidwest van Westkapelle. De visser zag de vogel om 9.45u uit zuidwestelijke richting aan komen vliegen, waarna hij ruim een halfuur aan boord verbleef. Daarna verdween de Bruine Gent in noordelijke richting. Dit betreft pas de tweede waarneming van Bruine Gent in Nederland.

Bruine Gent, Noordzee t.h.v. Westkapelle, 29 september 2020. Foto: Frans de Pree.

Tenminste één Kuifaalscholver werd deze maand enkele keren gezien in en rond de Sloehaven (div). Een Koereiger werd op 19 sept gezien op de Haringvreter (MH). De eerste zeven Kleine Rietganzen van het najaar vlogen al op 19 sept over het puinpad van Westkapelle naar zuidwest (CB, JK). Op 26 sept waren drie Kleine Rietganzen aanwezig op een gerooide akker langs de Slaakweg bij Westkapelle (TK). De daaropvolgende dagen kwamen er nog wat vogels bij. Het maximumaantal was 28 ex op de 29e (RS). Een Casarca werd op verschillende data gemeld in het Zandvoortweggebied (div). Een Zomertaling zwom op 5 sept in het Noordervroon (div).

Roodkeelduiker (adult zomerkleed), Westerschelde t.h.v. Ritthem, 22 september 2020: Foto: Lenn van de Zande.

Overtrekkende Visarenden werden opgemerkt op 11 sept boven Domburg (Sven Prins) en boven De Mortiere, Middelburg (LZ), op 19 sept over Westkapelle (Jolanda Wannet e.a.) en op de 20e boven het Zandvoortweggebied (GD). In totaal werden zeven Smellekens, elf Wespendieven en twee Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Een bijzonder fraai 3kj mannetje Steppekiekendief werd op 1 sept onafhankelijk van elkaar door GT en RS ontdekt in de omgeving van de Hollandseweg, Aagtekerke. De vogel bleef die dag en ook op 2 sept in de polders foerageren.

3kj mannetje Steppekiekendief, Aagtekerke, 2 september 2020. Foto: Erik Blommestijn.

1kj Rode Wouw, Aagtekerke, 19 september 2020. Foto: Joop Scheijbeler.

Op 19 sept vloog op die plek een Rode Wouw naar zuidwest (JS). In het laatste uurtje daglicht van 1 sept werd de eerste twitchbare Grijze Wouw ontdekt bij Westkapelle (CB). De vogel was erg actief, jakkerde over de akkers in de ruime omgeving van de Schoneweg en ving enkele keren een muis. De wouw werd nog voordat het donker was door ongeveer vijftien mensen bewonderd. De volgende morgen werd gezien hoe de Grijze Wouw langzaam wakker werd in zijn slaapboom langs de Slotdreef en aansluitend een klein uurtje foerageerde in die omgeving. Daarna leek de vogel te zijn verdwenen. Opmerkelijk genoeg zag CB de wouw diezelfde dag rond 17.00u ’s middags weer langs de Plompertweg, zuid van Aagtekerke. Daar raakte de vogel als snel definitief uit beeld. Tot dit jaar werd er nog nooit een Grijze Wouw op Walcheren gezien. Na twee flyby’s in april was dit alweer de derde dit jaar! Deze opmerkelijke statistiek past goed in de spectaculaire trend in Noordwest-Europa die de soort de laatste tien jaar doormaakt.

Grijze Wouw, Herenweg – Domburg, 2 september 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 27 sept liep een 1kj Krombekstrandloper in het Noordervroon (JW, SW). Op 26 sept was hier aan het begin van de middag kort een Rosse Franjepoot aanwezig (MG). Mogelijk een andere vogel werd daar aan het eind van middag gezien (Leon Boogaart). In de late avond van 14 sept deed telpost De Mortiere weer eens van zich spreken. Vanuit zijn bed hoorde LZ Reuzensterns roepen. Recorder aan, dakraam open en opnemen maar! Op de opname zijn onmiskenbaar tenminste drie Reuzensterns te horen. Een unieke waarneming weer!

Reuzensterns, Middelburg, 14 september 2020. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Op 13 sept jaagden twee Velduilen samen in de omgeving van de Rapenburgseweg, Aagtekerke (div). Er werden twee Koekoeken gezien: op 5 sept langs de Havenweg bij Ritthem (RS) en een dag later in het Oude Veerseweggebied (D. Baas). Draaihalzen bleven schaars. Op 5 sept werd op de begraafplaats van Westkapelle mogelijk dezelfde vogel gezien als die hier eind augustus aanwezig was (CB, PB, JK, TL). Op 30 sept was een Draaihals aanwezig in de haag langs het voetbalveld aan de Domineeshofweg, Westkapelle (TK). De enige Kleine Bonte Specht van de maand was op 7 sept ter plaatse langs het puinpad van Westkapelle (CM). Een 1kj Grauwe Klauwier was op 30 sept aanwezig langs de Hogeweg (RS, PW). Later op de dag zat de vogel wat noordelijker, langs de J. Moensweg (div).

Draaihals, Westkapelle, 30 september 2020. Foto: Tobi Koppejan.

1kj Grauwe Klauwier, Westkapelle, 30 september 2020. Foto: Corine Osté.

In totaal werden ca. 10 Cetti’s Zangers gemeld (div). Vanaf 26 sept werden tientallen Bladkoninkjes waargenomen, waarvan het overgrote deel in en rond Westkapelle. Opvallende aantallen werden gezien bij Joosesweg (4 ex op de 27e, MG) en in de haag langs de Domineeshofweg bij Westkapelle (6 ex op de 30e, TK). Op die laatste locatie en datum ontdekte LZ bovendien een Siberische Tjiftjaf.

Bladkoning, Joossesweg, 27 september 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Siberische Tjiftjaf, Westkapelle, 30 september 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Op het voormalige woonwagenkamp langs de Havenweg, Ritthem werd op 11 sept een fraaie 1kj Waterrietzanger ontdekt (RS). De vogel trok in de loop van de dag aardig wat belangstelling. Logisch, want de laatste waarneming van deze soort op Walcheren was alweer 15 jaar geleden.

1kj Waterrietzanger, Ritthem, 11 september 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Een op 26 sept op de begraafplaats van Westkapelle gefotografeerdeGrasmus’ bleek achteraf een 1kj Sperwergrasmus te zijn (MG, GT). De eerste (!) in vijf jaar tijd op Walcheren! Met name in en om Westkapelle werden in de laatste week van september enkele tientallen Beflijsters gezien (div). ‘Good old’ Jan Goebloed ontdekte op 29 sept een prachtige 1kj Kleine Vliegenvanger op de begraafplaats van Westkapelle. De vogel foerageerde actief, veelal in de hogere bomen onder de vuurtoren, werd door veel Walcherse vogelaars bezocht en bleef tot en met 1 okt.

1kj Kleine Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 29 september 2020. Foto: Gerard Troost.

Kleine Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 29 september 2020. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Adult mannetje Gekraagde Roodstaart, begraafplaats Westkapelle, 5 september 2020. Foto: Kris De Rouck.

Op de 29e zag JW iets te kort een vrijwel zekere Blauwstaart op het opslagterrein van Westkapelle. Ondanks serieus zoeken kon de vogel niet worden teruggevonden. Overvliegende Grote Piepers werden opgemerkt bij Dishoek op 21 sept (AvG), bij Westkapelle op de 29e (div) en op Telpost De Nolle op 30 sept (PM). Duinpiepers vlogen over Vrouwenpolder op 2 sept (Huub ter Haar) en over de Waterrietzanger bij Ritthem op de 11e (MK, MP, MS). Op 28 sept werd kort een Siberische Boompieper ter plaatse gezien op de begraafplaats van Westkapelle (PW). Er werden zes IJsgorzen gemeld, allemaal rond Westkapelle (div).

IJsgors, zeedijk Westkapelle, 16 september 2020. Foto: Rudy Jacobs.

De eerste Sneeuwgorzen liepen langs de Slaakweg bij Westkapelle op 26 sept (Han Benard) en op het Zuiderstrand van Westkapelle op de 27e (Markus Hubatsch). Leuk was de ontdekking van een Dwerggors in een haag op het meest noordelijke deel van de begraafplaats van Westkapelle op 26 sept (MG). De vogel bleef daar een middag aanwezig en trok wel heel wat bekijks.

Dwerggors, begraafplaats Westkapelle, 26 september 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

Waarnemers: D. Baas, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Leon Boogaart, Gido Davidse (GD), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed, Marc Goedbloed (MG), Huub ter Haar, Mark Hoekstein (MH), Markus Hubatsch, Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Sven Prins, Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Jolanda Wannet, Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).