Telpost Westkapelle was deze maand op twaalf dagen bemand. De leukste telling waren op 5 september en 30 september. Maandtotalen: Vaal Stormvogeltje 4, Grauwe Pijlstormvogel 4, Noordse Pijlstormvogel 24, Grote Jagers 48, Middelste Jager 27, Kleine Jager 143, Kleinste Jager 5, Noordse Stormvogel 6, Rosse Franjepoot 1. Daarnaast op 28 sept onder meer 1708 Grote Sterns, een Smelleken en een IJsgors.

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 5 september 2019. Foto: Kris De Rouck.

Vanaf Telpost De Nolle werd ook op twaalf dagen geteld. Beste dag was 22 september. Voor de echte hoge aantallen moeten we nog even geduld hebben. De leukste waarnemingen: Grote Jager 1, Grote Zilverreiger 59, Lepelaar 264, Smelleken 2, Boomleeuwerik 84, Duinpieper 2, Kruisbek 19, Ortolaan 2, IJsgors 1. Echte knallers waren de Alpengierzwaluw en de Siberische Boompieper die op 22 sept binnen drie minuten passeerden (MK, MP, RS). Dit betreffen respectievelijk de zevende en elfde voor Walcheren. Van Siberische Boompieper is dit landelijk het vroegste najaarsgeval ooit.

Alpengierzwaluw, Telpost De Nolle, 22 september 2019. Foto’s: Marcel Klootwijk.
Ontdekking Alpengierzwaluw door Mayro Pattikawa, Telpost De Nolle, 22 september 2019. Audio-opname: Mayro Pattikawa.
Siberische Boompieper, Telpost De Nolle, 22 september 2019. Audio-opname: Marcel Klootwijk.
Ortolaan, Telpost De Nolle, 21 september 2019. Audio-opname: Thomas Luiten.

Al op 21 sept vlogen de eerste tien Kleine Rietganzen zuidwaarts langs Westkapelle (Reinier Smabers). Een Purperreiger vloog op 14 sept over Westkapelle naar zuidwest (CB, PB). Curieus was de waarneming op 20 sept van een opvliegende vogel op de opspuiting van de Sloehaven die als Kwartel werd gedetermineerd (CO, PdP). Er werd nooit eerder een Kwartel in het najaar waargenomen op Walcheren.

In totaal werden vijf overtrekkende Visarenden gezien: bij Westkapelle op 8 sept (MK), 9 sept (GT) en 20 sept (TL), over Oranjezon op 13 sept (Esther Linnartz) en bij Domburg op 21 sept (CB). Deze maand werden er nog twaalf Wespendieven waargenomen (div). Er was slechts één melding van een Blauwe Kiekendief, op 10 sept bij de Trommelweg, Domburg (HR). Eerder die dag werd een juveniele Steppekiekendief gefotografeerd langs de Poppekerkseweg, oost van Westkapelle (MK). Deze vogel werd even later nog kort vanaf het Puinpad bij Westkapelle gezien (TL).

Sperwers, puinpad Westkapelle, 14 september 2019. Foto: Thomas Luiten.

Rode Wouwen werden gemeld langs de A58 bij Oost-Souburg op de 21e (Sander Zeijseink) en bij Brigdamme op de 22e (MB). Op 18 sept vloog een onvolwassen Zeearend naar zuid over de Oranjedijk bij Vlissingen (FA, MS). Naast de Smellekens die vanaf telposten werden gezien, werden nog eens 14 exemplaren gemeld.

Smelleken, zeedijk Westkapelle, 10 september 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 13 sept vloog een Morinelplevier over het Kustlicht (PM). Een adulte vogel was op 15 en 16 sept aanwezig in een groep Goudplevieren langs de Hoogelandseweg (PW, RS). Een juveniele Strandplevier stond op 19 sept tussen 43 Bontbekplevieren op het strand aan de buitenzijde van de Veerse Dam (MS). Het maximumaantal Krombekstrandlopers in het Noordervroon was 6 ex op 4 en 5 sept (div). Op 12 sept waren hier vier juveniele Kleine Strandlopers aanwezig (TL). Een zo goed als zekere Bonapartes Strandloper vloog op 6 sept met Steenlopers over de voet van de zeedijk van Westkapelle, maar kon helaas niet afdoende worden bekeken of gedocumenteerd (JW).

Drieteenstrandlopers, buitenhaven Vlissingen, 23 september 2019. Foto: Piet de Poorter.

Op 8 sept, een rustige dag qua zeetrek, foerageerde er aan het einde van de middag plotseling een juveniele Vorkstaartmeeuw voor de zeedijk van Westkapelle (PW). De vogel was zelfs af en toe ter plaatse op de dijk. Verschillende waarnemers konden na de melding meegenieten. Onverwachts werd de vogel hier op 12 sept weer opgemerkt en fraai gefotografeerd. Daarna volgden nog waarnemingen op 16 en 17 sept.

Vorkstaartmeeuw, zeedijk Westkapelle, 12 september 2019. Foto’s: Kris De Rouck.

De 2kj Grote Burgemeester hield het ook deze maand uit in de binnenhaven van Vlissingen. Het zo inmiddels zomaar om de langst verblijvende Grote Burgemeester ooit in Nederland kunnen gaan… Twee Reuzensterns vlogen op 2 sept noordwaarts over diezelfde binnenhaven (Albert Molenaar, Jacob Molenaar). Reuzensterns worden zeker niet jaarlijks op Walcheren gezien en waren tot op heden nooit twitchbaar.

Kerkuil, Babelweg, Domburg, 13 september 2019. Foto: Corine Osté.
IJsvogel, buitenhaven Vlissingen, 16 september 2019. Foto: Jaco Walhout.

De Draaihals die op 30 aug al werd gezien in de ruigte ten zuiden van de Oostkreek van Westkapelle, bleek daar op 1 sept nog steeds aanwezig te zijn (JW, Cees Struijk). Met slechts twee (!) waarnemingen waren Draaihalzen erg schaars op Walcheren dit najaar.

Draaihals, Oostkreek Westkapelle, 1 september 2019. Foto: Jaco Walhout.
Boomleeuwerik, Oranjezon, 23 september 2019. Foto: Jaco Walhout.

Niet minder dan elf Zomertortels waren op 8 sept aanwezig langs de Poppekerkseweg, Westkapelle (PW). Er werd deze maand nog een handjevol Gierzwaluwen gemeld, waarvan de laatste op 22 sept langs Telpost De Nolle vloog. Een juveniele Grauwe Klauwier was van 10 t/m 13 sept aanwezig in de ruigte rondom het ruiterpad, Westkapelle (TL e.a.). De adulte Kleine Klapekster die op 31 aug werd ontdekt langs de Geersesweg bij Meliskerke bleef aanwezig t/m 5 sept. Dit geval zal de boeken ingaan als het tweede geval voor Walcheren en het derde voor Zeeland.

Kleine Klapekster, Meliskerke, 4 september 2019. Foto: Thomas Luiten.
Boomkruiper, Ritthem, 22 september 2019. Foto: Corine Osté.

Kleine Bonte Spechten werden gehoord bij Hoogduin, oost van Domburg op 21 sept (Jan Joost Bakhuizen) en in het middendeel van Oranjezon op 23 sept (JW). Er waren meldingen van Cetti’s Zangers bij Telpost De Nolle op 10 sept (MP), in Oranjezon-midden op 15 sept (JW) en Oranjezon-oost op 22 sept (Ruben Cornelisse) en bij de Vest van Veere op 25 sept (Dominique Stiennon). Toch weer verrassend was de Graszanger, die op 10 sept roepend naar zuid vloog bij het ruiterpad van Westkapelle (TL). Een groep van 19 Paapjes werd op 14 sept gezien langs de Ketellappersweg bij Aagtekerke (CB).

Paapje, Ritthem, 21 september 2019. Foto: Piet de Poorter.

Een Noordse Kwikstaart was op 9 sept aanwezig op het poloveld langs de Slotdreef, Aagtekerke (PW). In het Noordervroon werd op 28 sept een Engelse Kwikstaart gefotografeerd (GDu). Op 24 sept vloog een Grote Pieper roepend over het Noordervroon (LZ).

Grote Pieper, Westkapelle – Noordervroon, 24 september 2019. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Duinpiepers vlogen op 3 sept over het meest noordelijke deel van de Baaiweg (Johan Lippens) en op 14 sept over het ruiterpad van Westkapelle (CB, PB). Op 8 sept was een Duinpieper kort ter plaatse tussen enkele Tapuiten in een paardenweitje aan de noordrand van Westkapelle (CB). Mooie overtrekkende groepen Kruisbekken werden bij Westkapelle opgemerkt boven het puinpad op 12 sept (9 ex, PW) en over de begraafplaats op 24 sept (24 ex, LZ). Op zowel 20 als 22 sept werd bij ’t Kiekuus een langsvliegende IJsgors waargenomen (SL, Jan Joost Bakhuizen).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Jan Joost Bakhuizen, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Ruben Cornelisse, Guus van Duin (GDu), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Esther Linnartz, Johan Lippens, Thomas Luiten (TL), Albert Molenaar, Jacob Molenaar, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Maarten Sluijter (MS), Reinier Smabers, Rob Sponselee (RS), Dominique Stiennon, Cees Struijk, Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ), Sander Zeijseink.