De leukste dag qua zeetrek was 21 sept met WZW5 – W7. Die dag passeerden bij Westkapelle 11 Vaal Stormvogeltjes, 23 Grauwe Pijlstormvogels, 16 Noordse Pijlstormvogels, een juveniele Grauwe Franjepoot (CO, PdP), 1 Grote Jager, 3 Middelste Jagers en 13 Kleine Jagers. Daarnaast werden op diverse dagen nog de volgende soorten en aantallen gezien: 23 Noordse Pijlstormvogels (waarvan 16 ex op 24 sept), 7 Grauwe Pijlstormvogels, 4 Noordse Stormvogels, 34 Grote Jagers, 2 Middelste Jagers en 22 Kleine Jagers. Op de 8e werd met een rustige ZW4 zomaar een fraai langsvliegende Vale Pijlstormvogel onderschept (Joey Braat, Menno van den Bosch) en op de 24e werd ook nog een Vaal Stormvogeltje genoteerd (Wouter van Gasse).

Grauwe Pijlstormvogel, voor de kust van Walcheren, 30 september 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

De eerste Kuifduiker van het najaar zwom op 23 sept voor de kust van Westkapelle (HR). Op 16 sept vloog daar een Parelduiker naar zuidwest (PW). De eerste dag met zichtbare trek van Rotganzen was 24 sept met 262 ex (Wouter van Gasse). Op 29 sept en 30 sept werd een late Zomertaling gemeld in het Noordervroon (MK, DA). Twee Grote Zee-eenden vlogen langs de zeedijk op 26 sept (Marie-Jose Verbeeten).

In september trokken honderden Lepelaars over Walcheren naar het zuiden. De grootste groepen waren 96 ex over Grijpskerke op de 20e (RS) en 70 ex over Zanddijk op de 23e (DH). Ooievaars verschenen buiten de bekende gebieden bij de Nolle op 20 en 23 sept (4 ex, PM) en in het Noordervroon op 25 sept (Luc Smits, Wim Davidse). De roep van een overvliegende Kwak werd in de avond van 15 sept gehoord bij Randduin, Oostkapelle (Gerjon Gelling). Een Koereiger was van 23 t/m 26 sept aanwezig in het Noordervroon (PR, RS e.a.). De enige waargenomen Purperreiger van de maand stond op 28 sept op een gemaaid weiland te noorden van Schellach (Arie Sterk). Op 29 sept trokken tientallen Grote Zilverreigers over Walcheren, met onder meer 24 ex langs De Nolle (RvT) en zeker 23 (andere) ex over Westkapelle (CB e.a.).

Koereiger, Noordervroon Westkapelle, 26 september 2018. Foto: Piet de Poorter.

Niet minder dan zeven Visarenden werden op 2 sept opgemerkt vanuit vogelaarstuinen. Lenn van de Zande zag binnen anderhalf uur maar liefst 4 ex naar zuidwest over de Mortiere, Middelburg vliegen. Jaco Walhout zag twee andere vogels vanuit zijn tuin in het centrum van Middelburg en Corstiaan Beeke was blij met 1 ex over zijn (nieuwe) tuin in Serooskerke. De achtste en meteen de laatste van de maand vloog een dag later over het Noordervroon (JW). In totaal werden ongeveer 15 overtrekkende Wespendieven gemeld. Een 1kj vrouwtje Grauwe Kiekendief vloog op 17 sept vanaf de Hooge Platen richting de Kaloot, Borssele (MH, MS, DvS). Op 11 sept werd een juveniele Roodpootvalk gemeld bij Dishoek (JG). Er werd deze maand ook een handjevol Smellekens gezien.

1e-kj Wespendief, duinen Klein Valkenisse, 2 september 2018. Foto: Arjen van Gilst.

1e-kj Smelleken, zeedijk Westkapelle, 27 september 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Verrassend was de waarneming van een Steltkluut in het Noordervroon op 13 sept (Carien Geertse). Ook bijzonder was een groepje van drie juveniele Strandplevieren op strand langs de Veerse Dam op 16 sept (JW, CB). Op 22 sept werd dit drietal hier nogmaals gezien (Erik Blommestijn). Er werd vier keer een 1kj Morinelplevier opgemerkt: op 4 sept vloog 1 ex over het opslagterrein van Westkapelle (AvG), een dag later was een tamme vogel enige tijd ter plaatse in de zeereep van Oranjezon (MK, PR), op 9 sept vloog een roepende vogel over de Houtenburgseweg bij Zoutelande (KL) en op de 26e stond een exemplaar tussen Kieviten en Goudplevieren in het Noordervroon (PW). In totaal werden slechts vijf Krombekstrandlopers gezien in het Noordervroon (div). Op 1 sept was hier een Temmincks Strandloper aanwezig (MP).

1e-kj Strandplevieren, strand Veerse Dam, 16 september 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

1e-kj Morinelplevier, zeereep Oranjezon, 5 september 2018. Foto: Peter Roelse.

Gedurende de eerste twee weken van september was een mooie groep Zomertortels te zien langs de Paulusweg, Zoutelande (Jolanda Wannet e.a.). Het hoogste aantal was 24 ex op 9 sept (MP). Ransuilen werden gezien langs de Zandvoortseweg, Grijpskerke op 26 sept en (overdag, opvliegend) in het zuidelijk deel van het Noordervroon op 29 sept (MG). De enige Velduil van de maand vloog op 15 sept bij Westkapelle Walcheren op vanaf zee (Bas Spée, Johan Tuls). Op 1 sept werd bij de hoofdingang van Oranjezon een Hop gezien en gefotografeerd (Eline Verhulst). Draaihalzen werden opgemerkt langs het puinpad van Westkapelle op 3 sept (RS, Co Dooms) en 9 sept (MC e.a.), op het nieuwste gedeelte van de begraafplaats van Westkapelle van 8 t/m 15 sept (Vincent Legrand e.a.) en op het voormalig woonwagenkamp langs de Havenweg bij Ritthem op 13 sept (RS e.a.). Leuk was de Kleine Bonte Specht die op 29 sept langs telpost De Nolle vloog (PB, TL e.a.).

Zomertortels, Zoutelande, 12 september 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Ransuil, Zandvoortweggebied, 26 september 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Naast de bekende Cetti’s Zanger in de Veerse Kreken (op 2 en 6 sept weer gehoord) riep op 25 sept een vogel langs ‘het ruiterpad’ bij Westkapelle (TL, LZ). Op 29 sept doken de eerste Bladkoninkjes van het najaar op: 2 ex langs het puinpad van Westkapelle (JL, CB, JK), 1 ex in het zuidelijk deel van het Noordervroon (MG e.a.) en 1 ex bij Groot Valkenisse (MK). Bijzonder leuk was de ontdekking van twee Graszangers aan de binnenzijde van de zeedijk ter hoogte van de voormalige ijsbaan van Westkapelle op 17 sept (TL). Tenminste één vogel bleef t/m 19 sept.

Bladkoning, puinpad Westkapelle, 29 september 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Graszanger, voormalige ijsbaan Westkapelle, 17 september 2018. Foto: Thomas Luiten.

Walcheren werd voor het eerst in jaren getrakteerd op twee juveniele Roze Spreeuwen. Op 15 sept was een bezoekje aan de supermarkt van Westkapelle goed voor de ontdekking van de eerste vogel, die op een dak van de huizenrij tegenover de winkel ging zitten (PB, TL). Deze werd in de loop van de dag op verschillende plaatsen in het dorp teruggevonden. Op 27 sept ontdekte Bart de Ruiter een tweede Roze Spreeuw in zijn woonwijk in Arnemuiden. Deze bleek ook de volgende dag nog aanwezig te zijn.

1e-kj Roze Spreeuw, Westkapelle, 15 september 2018. Foto: Thomas Luiten.

1e-kj Roze Spreeuw, Arnemuiden, 28 september 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Beflijsters vlogen op 26 sept over ’t Zand, Middelburg (SL) en op de 29e langs De Nolle (PB, TL) en over het Vebanabos (MK). Langs de Nolle passeerde ook een Grote Pieper op 18 sept (JW, CD) en op 29 sept één en mogelijk twee exemplaren (PB, TL, MK). Daarnaast werden bij Westkapelle drie overtrekkende Grote Piepers gemeld: op de 25e over het opslagterrein (LZ), op de 27e over het Noordervroon (TL) en op de 29e over het puinpad (JK). Overvliegende Duinpiepers werden opgemerkt bij Dishoek op 14 sept (LZ) en een late langs De Nolle op 29 sept (MK). Een Europese Kanarie trok op 30 sept over de zeereep ter hoogte van Kasteel Westhove (JW). Op 1 sept leverde een vergeefse zoekactie naar de Hop bij de ingang van Oranjezon een overvliegende Ortolaan op (MK).

Waarnemers: Guus van Duin, alias De Amsterdammer (DA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Erik Blommestijn, Marcel Capello (MC), Wim Davidse, Co Dooms (CD), Wouter van Gasse, Carien Geertse, Gerjon Gelling, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Dini Helmers (DH), Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Karel Leeftink (KL), Vincent Legrand, Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reinhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter, Maarten Sluijter (MS), Luc Smits, Bas Spée, Rob Sponselee (RS), Dirk van Straalen (DvS), Johan Tuls, Marie-Jose Verbeeten, Eline Verhulst, Jaco Walhout (JW), Jolanda Wannet, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).