Bij Westkapelle werd op heel wat dagen over zee gekeken. Vaak was de wind niet echt top, maar wel aardig. Enkele tellingen die zeker het bekijken waard zijn: 7 okt, 14 okt en 15 okt. Wat leuke soorten en maandtotalen: een Witbuikrotgans, een Topper, zes Parelduikers, 32 Grauwe Pijlstormvogels, 17 Noordse Pijlstormvogels, drie Vaal Stormvogeltjes, twee Grote Jagers, 31 Middelste Jagers, 189 Kleine Jagers, 45 Kleinste Jagers, vier Vorkstaartmeeuwen en vijf Rosse Franjepoten.

Adulte Witbuikrotgans (met Rotgans), Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Ludo van Dorst.

1kj Jan-van-gent, Westkapelle, 29 oktober 2023. Foto: Kris De Rouck.

1kj Kleinste Jager, Westkapelle, 7 oktober 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Kleine Jagers (deel van een groep van 10 ex!), Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Chris Janse.

Adulte Middelste Jager, Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Marten Peene.

Ook Telpost De Nolle werd regelmatig bemand. De beste dagen qua trek waren 17 okt en 18 okt. Zonder meer de beste soort was de Bosgors die hier op 1 okt passeerde en waarvan de roep werd opgenomen (MP). Diezelfde dag passeerde hier overigens ook een Dwerggors (MP). Dit was de eerste goed gedocumenteerde Bosgors voor Walcheren sinds de jaren ’90, toen enkele gevallen aanvaard zijn.

Bosgors, Telpost De Nolle, 1 oktober 2023. Audio-opname: Mayro Pattikawa.

Dwerggors, Telpost De Nolle, 1 oktober 2023. Audio-opname: Mayro Pattikawa.

Dwerggors, Telpost De Nolle, 1 oktober 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Enkele andere highlights: drie Grote Piepers op 2 okt (SL), 790 Lepelaars op 8 okt (div), een Paapje op 10 okt (MP), een Grote Jager, een 1kj Steppekiekendief, drie Rode Wouwen en twee Zeearenden op 17 okt (MP), 148 Grote Zilverreigers, vier Rode Wouwen en een Buidelmees op 18 okt (MP, JD, SL) en een 1kj Steppekiekendief op de 30e (MP).

Buizerd, Telpost De Nolle, 17 oktober 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Sperwer, Telpost De Nolle, 18 oktober 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Buidelmees, Telpost De Nolle, 18 oktober 2023. Audio-opname: Mayro Pattikawa.

Zowel bij Westkapelle als langs de zuidkust van Walcheren werd op meerdere dagen tenminste één Kuifaalscholver gezien (div). In de avond van 17 okt was een juveniele Zwarte Ooievaar aanwezig in een landelijke tuin aan de Middelsburgseweg, Grijpskerke (Hans Elenbaas). De volgende morgen vloog hoogstwaarschijnlijk dezelfde vogel langs Telpost De Nolle (JD, MP).

Juveniele Zwarte Ooievaar, Telpost De Nolle, 18 oktober 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Op 31 okt was kort een groepje van acht Kleine Zwanen ter plaatse in de Sint Laurense Weihoek (PW). Op 16 okt foerageerde een vrouwtje Grote Zaagbek op het Veerse Meer langs de Polredijk (JD). Een mannetje ‘boterbuik’ vloog op 21 okt zuidwaarts langs Westkapelle (CB).

Grote Zaagbek, Westkapelle, 21 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Adulte IJseend, Sint Laurense Weihoek, 30 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Eén van de meest opmerkelijke waarnemingen van deze maand was wel die van een mannetje IJseend, dat op 30 okt in een watergang in de Sint Laurense Weihoek zwom (Chiel Jacobusse e.a.). Hoewel de locatie erg ongebruikelijk is, wees niets op een niet-wilde herkomst. Hij dook veel, foerageerde actief en was niet geringd. De IJseend bleef tot in november aanwezig. De Roodhalsfuut die sinds 15 sept aanwezig was op de Westkapelsche Kreek, werd daar op 1 okt voor het laatst gemeld (PM).

1kj Rode Wouw, Westkapelle – Noordervroon, 18 oktober 2023. Foto: Ludo van Dorst.

Op 18 okt trokken twee Rode Wouwen samen naar zuid over Westkapelle (Ludo van Dorst). Op de 22e vloog een late Zwarte Wouw naar zuidwest over Joossesweg (JM). Een van de twee Zeearenden  die op 17 okt ‘ver in het binnenland’ vanaf Telpost De Nolle werden gezien (MP e.a.), werd eerder al heel fraai boven het Zuiderhoofd bij Westkapelle gefotografeerd (Yset Foppen).

1kj Zeearend, Westkapelle – Zuiderhoofd, 17 oktober 2023. Foto: Yset Foppen.

Smelleken, Sint Laurense Weihoek, 5 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Een schitterende juveniele Amerikaanse Goudplevier werd op 23 okt ontdekt in een groep Goudplevieren langs de Slaakweg bij Westkapelle (RS). Hoewel deze zeldzaamheid in de middag van 25 okt nog wel een keer werd teruggevonden langs de Trommelweg, Domburg, waren niet heel veel vogelaars in de gelegenheid om te vogel te bekijken. Dit betreft de zevende goed gedocumenteerde waarneming van deze soort op Walcheren. In de loop van de maand werden nog maximaal drie Kleine Strandlopers gemeld in het Noordervroon (div).

Juveniele Amerikaanse Goudplevier, Slaakweg Westkapelle, 23 oktober 2023. Foto: Piet de Poorter.

Sommige mensen keuren meeuwen geen blik waardig, anderen kijken er juist heel vaak naar, met name bij Westkapelle. Dat veel kijken loont, bleek op 27 okt, toen Sander Lilipaly op het strand ter hoogte van de Baaiweg, heel soepeltjes een adulte Kleine Kokmeeuw aan de rand van een groep meeuwen ontdekte. Meteen nadat hij enkele plaatjes had gemaakt, vloog het meeuwtje op, om een halfuur later weer teruggevonden te worden, solo aan de voet van de dijk, net ten zuiden van de vuurtoren van Westkapelle. Ook hier was de vogel maar kort aanwezig. Hij vloog al snel weer door in zuidelijke richting. Toegesnelde vogelaars kregen gelukkig toch herkansingen, doordat de Kleine Kokmeeuw in de daaropvolgende twee uur tot tweemaal toe kort achter de branding naar zuid vloog. Daarna bleef de meeuw weg en ook de dagen er na werd hij niet meer gemeld. Dit was de zevende keer dat er een Kleine Kokmeeuw in Nederland werd gezien. Hoe leuk is het, dat er nu drie van die gevallen van Walcheren komen!

Adult winterkleed Kleine Kokmeeuw, zeedijk Westkapelle, 27 oktober 2023. Foto: Luuk van Oerle.

De adulte Grote Burgemeester van Vlissingen bleef aanwezig en we blijven hem, omdat het toch maar gewoon de enige vaste overwinteraar in Nederland is. Geelpootmeeuwen en met name Pontische Meeuwen waren soms heel talrijk bij Westkapelle, met o.a. 160 Pontische Meeuwen en 45 Geelpootmeeuwen op 26 okt (SL). Tussen soms duizenden Kleine Mantelmeeuwen werden op 12 en 13 okt twee verschillende geringde Baltische Mantelmeeuwen gezien (CB / SL).  Daarnaast werden met name in de eerste helft van oktober tientallen ongeringde mogelijke / vermoedelijke Baltische Mantelmeeuwen gezien, waarvan ca. 35 (!) ex op 13 okt (SL, CB).

1kj Noordse Stern, Westkapelle, 13 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Afgezien van de drie trekkers bij Telpost De Nolle werden nog drie Velduilen gezien (div). Op 8 okt werd een Kleine Bonte Specht gezien in de bosschages van het zuidelijk deel van het Noordervroon (TL).

Kleine Bonte Specht, Westkapelle – Noordervroon, 8 oktober 2023. Foto: Thomas Luiten.

De onvolwassen Grauwe Klauwier die van 18 t/m 21 okt aanwezig was in het heggenlandschap bij de ingang van Oranjezon, was qua datum één van de laatste ooit op Walcheren (René Janssen e.a.). Een Gierzwaluw of Vale Gierzwaluw vloog op 26 okt over het opslagterrein van Westkapelle (RS).

1kj Grauwe Klauwier, Vroongrasland Oranjezon, 18 oktober 2023. Foto: Jaco Walhout.

Raaf, Oranjezon, 16 oktober 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Op 16 okt vloog een roepende Buidelmees over Oranjezon (LZ). Op diverse data werden Baardmannetjes gemeld in het Noordervroon bij Westkapelle. Het maximumaantal was 10 ex op 8 okt (TL). Op 26 okt werden twee Baardmannetjes gezien in het Oude Veerseweggebied (KVV, BM). Met slechts vijf Bladkoninkjes was dit voor deze soort met afstand de matigste oktobermaand van deze eeuw. In het zuidelijk deel van het Noordervroon werden regelmatig maximaal twee Graszangers gemeld.

Bladkoning, Westkapelle – Noordervroon, 30 oktober 2023. Foto: Annabell Weeterings.

Graszanger, Westkapelle – Noordervroon, 23 oktober 2023. Foto: Rob Sponselee.

Met slechts een handjevol waarnemingen waren Beflijsters uitgesproken schaars. De eerste Waterpieper van het najaar foerageerde op 21 okt opmerkelijk genoeg tussen Oeverpiepers op het basalt van de zeedijk van Westkapelle (CB, PB).

Waterpieper, zeedijk Westkapelle, 21 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Het hoogste aantal Kruisbekken in Oranjezon was 14 ex op de 16e (LZ). In totaal werden ca. 20 Europese Kanaries gemeld, waaronder een groepje van vier in het Noordervroon-zuid op 8 okt (TL) en twee vogels op het opslaterrein van Westkapelle vanaf 29 okt (HR e.a.).

Europese Kanarie, opslagterrein Westkapelle, 29 oktober 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Kleine Barmsijs, Klein Valkenisse, 16 oktober 2023. Foto: Piet de Poorter.

IJsgorzen vlogen over Oranjezon op 13 okt (MK), over het Westduinpark bij Vlissingen op 16 okt (PW) en over de zeedijk van Westkapelle op 26 okt (2 ex, SL). De eerste Sneeuwgors van het najaar was op 29 okt kort ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle (Alexander Vesters, Henk Sierdsema). Op 16 okt vloog een roepende Geelgors over Oranjezon (LZ). Op het terrein van het voormalige woonwagenkamp langs de Havenweg bij Ritthem werd op 9 okt een rondvliegende Dwerggors gehoord en gezien (LZ).

Sneeuwgors, zeedijk Westkapelle, 29 oktober 2023. Foto: Alexander Vesters.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Ludo van Dorst, Jaap Drijfhout (JD), Hans Elenbaas, Yset Foppen, Chiel Jacobusse, René Janssen, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Bart van Moolenbroek (BM), Han Reijnhoudt (HR), Henk Sierdsema, Rob Sponselee (RS), Alexander Vesters, Kees Vliet Vlieland (KVV), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).