De enige dag met noemenswaardige zeetrek bij Westkapelle was 2 okt met NW 5-6. De highlights die dag waren een Stormvogeltje, 4 Vaal Stormvogeltjes, 2 Noordse Stormvogels, 16 Grauwe Pijlstormvogels, 3 Noordse Pijlstormvogels, 1 Visarend, 3 Rosse Franjepoten, 12 Grote Jagers, 6 Middelste Jagers, 39 Kleine Jagers en 1 Kleinste Jager.

Waterral, zeedijk Westkapelle, 30 oktober 2019. Foto: Els Oostenbrink.

Op Telpost De Nolle werd niet op alle mogelijke goede dagen geteld, maar er werden uiteraard toch weer enkele topaantallen en leuke soorten genoteerd. Zo waren er dagrecords van Gaai (301 ex op 5 okt), Grote Gele Kwikstaart (38 ex op 5 okt) en Sijs (2254 ex op 16 okt). Krenten en mooie aantallen: op 6 okt Bladkoning (SL, MP), op 13 okt 51 Kruisbek, Europese Kanarie, Geelgors en Dwerggors (PM), op 16 okt Bladkoning, 133 Kruisbek en 315 Goudhaan (CB, PB, HB, SL) en op 19 okt 398 Goudhaan (MG).

Op 8 okt vlogen negen Grote Zee-eenden langs Westkapelle (JB). Er waren weer verschillende waarnemingen van een Kuifaalscholver op de Westerschelde ter hoogte van Ritthem en in de Sloehaven (LZ). Op 9 okt vloog een exemplaar langs Westkapelle (Theo Muusse).

In de wijk ’t Zand, Middelburg werd op 6 okt de nachtelijke roep van een late overvliegende Kleine Plevier opnomen (SL). Verrassend was de aanwezigheid van een adulte Morinelplevier in een groep Goudplevieren in het Zandvoortweggebied op 27 okt (AvG). Wellicht betreft dit de vogel die midden september in de omgeving van Hogelande werd gezien.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 26 oktober 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 8 okt was er nauwelijks aanlandige wind WZW 4), maar werd wel tweemaal een juveniele Vorkstaartmeeuw gezien bij Westkapelle (MP). In de ochtend van 10 okt vlogen 2288 Dwergmeeuwen langs Westkapelle (Theo Muusse). De 2kj Grote Burgemeester is inmiddels niet meer weg te denken uit de binnenhaven van Vlissingen. Hij bleef de hele maand aanwezig, maar maakte op 8 okt toch heel stiekem een uitstapje naar de zeedijk van Westkapelle (MK e.a.). Op 15 okt werd een dode Grote Jager aangetroffen in de berm van de Schelpweg, binnenzijde zeedijk Westkapelle t.h.v. het noordelijk deel van het Noordervroon. Een metalen ring verraadde de herkomst: Schotland (zie onder de foto).

Grote Jager, Schelpweg, Westkapelle, 17 oktober 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Ringgegevens Grote Jager (met dank aan LZ): BTO BRITISH MUSEUM NAT. HIST. LONDON SW7 HT92211: This bird was ringed by R.W. Furness as age nestling, sex unknown on 13th July 2003 at Foula, Shetland, UK. It was found 5939 days after it was ringed, 1015 km from the ringing site, direction SSE.

Overtrekkende Visarenden werden bij Westkapelle gezien op 2 okt (div) en 7 okt (CO, PdP). In totaal werden 13 Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Op 5 okt werd nog een laat overtrekkend adult vrouwtje Steppekiekendief gezien en gefotografeerd ten zuiden van de A58, noord van Ritthem (LZ). Dit betreft veruit de laatste waarnemingsdatum voor deze soort op Walcheren. In de middag van 15 okt vlogen eerst twee Rode Wouwen naar zuidwest over Ritthem (CO) en een uurtje later één vogel over het Edisonpark, Vlissingen (SL). Met in totaal slechts zeven waarnemingen was Smelleken schaars deze maand. Van 14 t/m 17 okt jaagde nog een late onvolwassen Boomvalk in de omgeving van de Domineeshofweg, Westkapelle (div).

Velduil, Vierhoogten – Domburg, 31 oktober 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 5 okt waren vijf Ransuilen aanwezig in de bosschages langs het puinpad van Westkapelle (CB, TL). Velduilen werden gezien in het Noordervroon op 7 okt (MK) en 26 okt (Arie Dorsman, Ton de Groot), langs de zeedijk van Westkapelle op de 14e (PW) en in de duinen bij de Vierhoogten op 31 okt (CB). De Draaihals die in de namiddag van 7 okt werd gezien op de manege van Westkapelle (HR) was al behoorlijk laat, maar op 15 okt werd ook nog een exemplaar gefotografeerd in Arnemuiden (Frans Nijhoff). Dit betreft de laatste waarnemingsdatum voor Draaihals op Walcheren. Ook de onvolwassen Grauwe Klauwier die van 20 t/m 24 okt in de windsingel van hotel Woestduyn verbleef, was de laatste ooit op Walcheren (HR e.a.).

Grauwe Klauwier, Noordervroon Westkapelle, 24 oktober 2019. Foto: Paul van Tuil.

Op 5 okt werd een Roek gemeld in het Noordervroon (FA). Baardmannetjes werden alleen waargenomen in het Noordervroon, meestal in het zuidelijk deel: op 7 okt minimaal 2 ex (MK), op 14 okt 10 ex (CO, PdP, LZ, HJ) en op 24 okt 2 ex (PB). Er werd deze maand een ongelooflijk aantal van minimaal 15 Cetti’s Zangers op Walcheren opgemerkt, waarvan de helft tussen Vrouwenpolder en Veere.

Goudhaan, begraafplaats Westkapelle, 5 oktober 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Vuurgoudhaan, puinpad Westkapelle, 5 oktober 2019. Foto: Thomas Luiten.

Op 20 okt hoorde JW een mogelijke Humes Bladkoning roepen in een haag langs de Domineeshofweg, Westkapelle. Twee dagen later kwam de bevestiging, toen PW op dezelfde plek aan het eind van de middag een Humes Bladkoning zag. Slechts een handjevol vogelaars was op tijd om de vogel nog voor het donker te zien. Helaas werd de roep die middag niet gehoord en lukte het niet om een foto te maken. De daaropvolgende dagen was de vogel spoorloos. Dit betreft de eerste waarneming van Humes Bladkoning voor Walcheren en de derde voor Zeeland.

Bladkoning, begraafplaats Westkapelle, 7 oktober 2019. Foto: Thomas Luiten.

Bladkoning, Noordervroon – Westkapelle, 8 oktober 2019. Foto: Mayro Pattikawa.

Na de eerste Bladkoning op 4 okt in Arnemuiden (CB) werden er nog ongeveer 20 gezien, vooral in de omgeving van Westkapelle (div).

Bladkoning, begraafplaats Westkapelle, 31 oktober 2019. Foto: Thomas Luiten.

Met name op de begraafplaats van Westkapelle en de haag langs de Domineeshofweg werden deze maand nog enkele Fitissen gezien (div). Op 22 okt werd daar een vermoedelijke Siberische Tjiftjaf gezien en van 14 t/m 20 okt was er een Braamsluiper ter plaatse, mogelijk van de ondersoort blythi (CB e.a.).

Braamsluiper, Domineeshofweg, Westkapelle, 14 oktober 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

De Grasmus die op 22 okt in het Randpark bij Zoutelande werd gezien was ook al zo laat (MP). Op 5 okt was een Kleine Karekiet aanwezig in het zuidelijk deel van het Noordervroon (JW). Verspreid over de hele maand werden enkele tientallen Beflijsters gemeld, vooral uit de kuststrook. De Grauwe Vliegenvanger die t/m 14 okt op de begraafplaats van Westkapelle aanwezig was (CB), had duidelijk ook geen haast.

Putter, Hollandseweg – Aagtekerke, 30 oktober 2019. Foto: Piet de Poorter.

Groenling, Hollandseweg – Aagtekerke, 30 oktober 2019. Foto: Piet de Poorter.

Out of the blue verscheen op 1 nov opeens een foto van een Blauwstaart op Facebook, die de dag ervoor door Bart Ducheyne was gekiekt in Oranjezon. Dezelfde middag en ook de dagen er na werden nog enkele wanhopige pogingen gedaan om de vogel terug te vinden, maar zonder succes. Dit betreft de tweede Blauwstaart voor Walcheren en zeeland. Het enige andere geval betreft een ringvangst door Adri Joosse op 9 oktober 2009, grappig genoeg ook in Oranjezon.

Blauwstaart, Oranjezon, 31 oktober 2019. Foto: Bart Ducheyne.

Gekraagde Roodstaart, Hollandseweg – Aagtekerke, 19 oktober 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 29 okt werd nog een Paapje gezien in het Noordervroon (PW). Op 8 okt hingen twee Grote Piepers rond in het zuidelijke deel van het Noordervroon (MP, JB). Europese Kanaries vlogen over de begraafplaats van Westkapelle op 17 okt (CB) en over opslagterrein Erika op 20 en 22 okt (JW, SW / MS). IJsgorzen werden opgemerkt langs de Moensweg op 14 okt (CB), over de zeedijk van Westkapelle op 19 okt (Robert Kraaijeveld) en langs de Nolle op 29 okt (PM).

Geelgors, opslagterrein Westkapelle, 22 oktober 2019. Foto: Mayro Pattikawa.

Geelgorzen werden waargenomen bij de Poppekerkseweg, Westkapelle op 15 okt (RS), over Erika op 20 en aan de grond op 22 okt (JW, SW / MP, MS) en bij Rammekens op 23 okt (1 ex, MP) en op 30 okt (2 ex, JW). Op de te verwachten plekken doken deze maand ook Sneeuwgorzen op: max. 5 ex op de zeedijk van Westkapelle, max. 2 ex op het strand bij Oranjezon en 1 ex op het strand t.h.v. het Nollebos. Op 13 okt vlogen 4 ex over de oostkreek bij Westkapelle (JW).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Huibert van den Bos (HB), Arie Dorsman, Bart Ducheyne, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Ton de Groot, Henk Jobse (HJ), Marcel Klootwijk (MK), Robert Kraaijeveld, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Theo Muusse, Frans Nijhoff, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).