Telpost De Nolledijk was op tenminste 17 dagen steeds tenminste één teluur bemand (vrijwel uitsluitend door PM). Enkele krentjes waren op 6 nov drie Roeken en een Geelgors, op 7 nov een Velduil en een Europese Kanarie en op 18 nov een Bokje.

Blauwe Kiekendief, Telpost De Nolledijk, 7 november 2020. Foto: Marc Goedbloed.

De enige dag met enigszins gunstige omstandigheden voor zeetrek was 19 november. ’s Middags passeerden bij Westkapelle met WNW5 onder meer twee Parelduikers, vijf Vaal Stromvogeltjes, zes Grote Jagers, een Middelste Jager, zeven Kleine Jagers en negen Alken (HB, MS). Daarnaast werden bij Westkapelle op diverse data nog drie langsvliegende Parelduikers gezien (div) en op 18 nov een Rosse Franjepoot (LZ).

Kuifaalscholver (1kj), zeedijk Westkapelle, 25 november 2020. Foto: Marcel Klootwijk. Deze vogel werd op 16 juni van dit jaar als nestjong geringd op Isle of May, Schotland.

Naast een waarneming van een Kuifaalscholver in de Sloehaven op 17 nov (LZ, MK) werden zeker twee vogels bij Westkapelle gemeld. Op 25 en 27 nov werd een in Schotland geringde 1kj vogel gezien (MK / PW) en op 27 en 28 nov een 2kj (PW). In de binnenhaven van Vlissingen werd op 14 nov een overvliegende Parelduiker gezien (André Geelhoed, Rens Huizinga). Een dag later zwom er een Parelduiker in de binnenhaven (Ramon Noorlander) en op de 30e foerageerde er één net buiten de Sloehaven (JA, CM). Met vier of vijf IJsduikers in één maand hadden we niets te klagen. Van 3 t/m 10 nov was een 1kj aanwezig op het Veerse Meer, meestal vrij dichtbij de Veerse Dam (KdR e.a.).

IJsduiker (1kj), Veerse Meer, 3 november 2020. Foto: Kris De Rouck.

Op 4 nov werd (vanuit het vliegtuig) een IJsduiker voor de kust van Domburg gezien (Dirk van Straalen) en zwom ook een exemplaar net achter de branding bij Groot Valkenisse (J. Barbier). Op 16 nov zwom de vierde vogel (1kj) in de monding van de buitenhaven van Vlissingen (Dirk van Straalen, PW). Tenslotte was vanaf de 17e tot het einde van de maand een 1kj IJsduiker aanwezig in de Sloehaven (LZ e.a.).

IJsduiker (1kj), Sloehaven, 20 november 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Koereiger (adult winterkleed), Sloehaven, 7 november 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Een Koereiger vloog op 7 nov naar oost bij de Spuikom van Ritthem (LZ). De vogel was later die ochtend ter plaatse in de Sloehaven (div). Op 30 nov liep een Koereiger tussen paarden langs de Zwaanweg, net ten noorden van Vlissingen (FA). In totaal werden deze maand negen Smellekens en meer dan twintig Blauwe Kiekendieven gezien (div). Daarnaast was er nog een handjevol waarnemingen van Bruine Kiekendief (div). Op 28 nov vloog een Rode Wouw over het puinpad van Westkapelle naar zuidwest (PW).

Blauwe Kiekendief (3kj mannetje), Kokerheulweg – Serooskerke, 14 november 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Sperwer (adult mannetje), Kokerheulweg – Serooskerke, 22 november 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Vanaf 17 t/m 28 nov was een adulte Witbuikrotgans aanwezig tussen de Rotganzen in de Sloehaven (LZ). Op 18 nov liep een ongeringde 1kj Roodhalsgans in een grote gemengde groep ganzen in het Oude Veerseweggebied (BV e.a.). Het hoogste aantal Kleine Rietganzen aan de grond waren de 22 vogels die op 1 nov langs de Steenheulweg bij Hoogelande foerageerden (CB).

Witbuikrotgans (adult), Sloehaven, 22 november 2020. Foto: Kris De Rouck.

Kleine Rietganzen, Hoogelande, 1 november 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Grote Zee-eend vloog op de 22e langs ’t Kiekuus bij Westkapelle (div). In de ochtend van 9 nov vloog een groep van elf Kraanvogels naar zuidwest over het Zandvoortweggebied (AvG). Twee dagen later, op 11 nov, zag PW aan het einde van de middag een groep van negen Kraanvogels boven Westkapelle vliegen. Die groep leek na 20 minuten aarzelen rond 17.00u alsnog vanaf het Zuiderhoofd de oversteek naar het Zwin te maken (CB), maar keerde halverwege de Westerscheldemonding toch weer terug naar Walcheren. Ze vlogen in de schemer over Valkenisse weer naar noordoost Walcheren op (LZ).

Kraanvogels, Dishoek, 11 november 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Op 20 nov werd een Kuifduiker gezien bij de Oranjeplaat in het meest zuidelijke deel van het Veerse Meer (MS) en op de 27e waren 2 ex ter plaatse op zee bij Westkapelle (TL). In de overtijende groep steltlopers bij de buitenhaven van Vlissingen werden op 16 nov maar liefst twee in Polen geringde Bontbekplevieren gezien (JS). Nogal ‘outseasonal’ was de Morinelplevier die op 8 nov in een groep Goudplevieren aanwezig was in het Zandvoortweggebied (TK, CB). Eveneens opvallend was de waarneming van een Kleine Strandloper in hetzelfde gebied op de 25e (TL). Een mooi aantal van 16 Bokjes werd op 27 nov geteld op het Schor van de Sloehaven (JW). De Rosse Franjepoot die al op 25 okt in het Noordervroon werd ontdekt, bleef t/m 3 nov aanwezig (PW). Op 22 nov werd hier ook een exemplaar gezien (PW e.a.).

Rosse Franjepoot (1kj), Noordervroon – Westkapelle, 2 november 2020. Foto: Piet de Poorter.

Daarnaast vlogen Rosse Franjepoten langs ’t Kiekuus op de 18e (LZ) en de 19e (HB, MS). De Grote Burgmeester van de binnenhaven van Vlissingen maakte daar zijn 22e maand vol. Op 18 nov stond hij weer eens in het Noordervroon (LZ). Op 21 nov werden mooie aantallen van 25 Pontische Meeuwen en elf Geelpootmeeuwen gezien bij Westkapelle (CB).

Grote Burgemeester (3kj), binnenhaven Vlissingen, 22 november 2020. Foto: Tobi Koppejan.

Pontische Meeuw (1kj), zeedijk Westkapelle, 25 november 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Dwergmeeuw (adult winterkleed), Sloehaven, 3 november 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Velduilen werden gezien in de duinen van Oranjezon op 8 nov (TK) en langs de Baaijenhovenseweg, Grijpskerke, op 27 nov (JB). In Oranjezon werden ook 2-3 Kleine Bonte spechten gezien en op 5 nov werd één vogel gehoord bij Dishoek (LZ). Een groepje van vijf Baardmannetjes vloog op 8 nov over het Noordervroon (SL, TL). Een Strandleeuwerik was in de ochtend van 11 nov ter plaatse in een paardenweitje langs de Oude Zandweg, Westkapelle (RS).

Strandleeuwerik, Oude Zandweg – Westkapelle, 11 november 2020. Foto: Rob Sponselee.

Drie late Huiszwaluwen vlogen op 2 nov over de Zandvoortseweg, Sint Laurens (TL). Ook de twee Boerenzwaluwen die op 27 nov nog boven een plas in het Zandvoortweggebied foerageerden, waren serieus aan de late kant (MB). Op 2 nov peuterde LZ een mooie Pallas’ Boszanger uit een groepje Goudhaantjes in de binnenduinrand bij Het Kustlicht, Zoutelande. Met (minstens) drie verschillende Pallas’ Boszangers op Walcheren mag 2020 met recht een topnajaar voor deze soort genoemd worden!

Pallas’ Boszanger, binnenduinrand t.h.v. Het Kustlicht, Zoutelande, 4 november 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Op 20 nov haalde JT een Siberische Tjiftjaf uit het netje in zijn tuin in Westkapelle. Deze werd van een ring voorzien en meteen weer losgelaten. Op de bekende slaapplaats in De Mortiere, Middelburg, werden op 13 nov niet minder dan 33 Waterpiepers geteld (LZ). Op 6 nov vlogen drie Europese Kanaries over Westkapelle (TL). Op 22 nov was een exemplaar aanwezig bij de ‘bosjes van Dominicus’, Westkapelle (JW, SW, TK), op 24 nov eentje bij de Kaloot (JS) en op 27 nov één op de parkeerplaats van Westhove (JTu). Naast zes ‘losse’ waarnemingen van IJsgorzen op verschillende plaatsen (meestal overvliegend), was op 21 nov een groepje van zeven IJsgorzen aanwezig voor het kijkscherm langs de Hogeweg, Westkapelle (CB). Op 5 en 8 nov werden vier Sneeuwgorzen gezien op het strand bij Oranjezon (div) en op 21 nov waren 5 ex aanwezig op het strand bij Domburg, ter hoogte van de Trommelweg (André van Reenen).

Sneeuwgors, strand Oranjezon, 5 november 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Waarnemers: Jan, Adriaanse (JA), J. Barbier, Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Huibert van den Bos (HB), Matthijs Broere (MB), André Geelhoed, Arjen van Gilst (AvG), Rens Huizinga, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Ramon Noorlander, André van Reenen, Kris De Rouck (KDR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter, Rob Sponselee (RS), Dirk van Straalen, Jos Tramper (JT), Jan Tuin (JTu), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).