Dat Walrus Thor op 13 nov de zeedijk van Westkapelle aandeed, was absoluut het hoogtepunt van deze maand. ’s Morgens had hij al even liggen zonnen op de Roggenplaat, Neeltje Jans, maar was daar ook al weer vlotjes verdwenen. Tegen 17.00u zag JM hem opeens de zeedijk van Westkapelle opklauteren. Tot in het donker werd hij hier nog door enkele tientallen mensen gezien. De volgende dag was hij weer vertrokken.

Walrus Thor, Westkapelle, 13 november 2022. Foto: Jaco Walhout.

Telpost De Nolle was in november op negen dagen bezet. De leukste soorten daar waren een Beflijster op de 14e (PM), een late juveniele Steppekiekendief op de 20e (PM). Er werd op vijf dagen geteld bij ’t Kiekuus, Westkapelle. Geen echt goede omstandigheden voor serieuze zeetrek, maar het leverde toch een aantal leuke soorten en aantallen op. Een late Kleinste Jager vloog op 2 nov langs (MS). Op 10 nov werd hier een Zwarte Ibis gezien die al bijna boven Domburg naar noordoost vloog (BR, LZ). Op de 19e was er aardige trek van eenden. Er passeerden onder meer zeven Toppers, 272 Pijlstaarten, 229 Slobeenden, zes Grote Zee-eenden en drie Grote Zaagbekken. Het was sowieso een fijn ochtendje daar, met naast de eenden ook een IJsduiker, drie Parelduikers, maar liefst 236 Merels en een IJsgors (MG, IW). Tenslotte werden er op 21 nov een Parelduiker, vier Grote Zee-eenden en een Kleine Alk genoteerd (LZ). De enige gemelde Roodhalsfuut vloog op 5 nov over zee bij Oranjezon (MK).

Kleine Alk, zeedijk Ritthem, 21 november 2022. Foto: Piet de Poorter.

Van 20 t/m 24 werd af en toe een Kleine Alk gezien op de Westerschelde tussen de buitenhaven van Vlissingen en de spuikom van Ritthem (Johannes van der Linden). Op de 22e waren er zelfs even twee Kleine Alken aanwezig (div). Een dode 1kj IJsduiker die op 14 nov in de binnenhaven van Vlissingen dreef (RS), werd uit het water gevist voor onderzoek (LZ).

1kj IJsduiker, Sloehaven, 21 november 2022. Foto: Piet de Poorter.

Op 21 nov zwom een springlevende 1kj IJsduiker in de Sloehaven (Johannes van der Linden e.a.). Diezelfde dag werd op zee ter hoogte van ’t Kiekuus, Westkapelle nog een IJsduiker gemeld (JB). Tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven werd regelmatig een 1kj Kuifaalscholver waargenomen (div).

Kuifaalscholver, Sloehaven, 25 november 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

In het laatste uurtje van 23 nov klonk de nachtelijke roep van een Roerdomp boven een bekende tuin in de Mortiere, Middelburg (LZ). Op 2 nov vloog eerst een Koereiger zuidwaarts over de Poppekerkseweg, Westkapelle (PM) en was er later in de ochtend eentje ter plaatse in het Noordervroon (PM). Wellicht betrof dit een tweede vogel. Op 24 nov werd een Koereiger gemeld in het Oude Veerseweggebied (AS).

Velduil, Noordervroon, 12 november 2022. Foto: Marloes Donkers.

Tussen 7 en 16 nov werden maximaal twee Velduilen gezien in en rondom het Noordervroon (div). Rode Wouwen vlogen naar zuid over Ritthem op 10 nov (CO) en over de buitenhaven van Vlissingen op 12 nov (MP).

Blauwe Kiekendief, Zandvoortweggebied, 13 november 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

De adulte Grote Burgemeester bleef de gehele maand aanwezig in de havens van Vlissingen (div). Een prima kandidaat (maar ongeringde) Baltische Mantelmeeuw stond op 4 nov op de zeedijk van Westkapelle (CB, PW).

vermoedelijke Baltische Mantelmeeuw, zeedijk Westkapelle, 4 november 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

1kj Dwergmeeuw, zeedijk Ritthem, 26 november 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Op 12 nov werd een adulte Morinelplevier gezien in het Zandvoortweggebied (AvG). Nog bijzonderder voor dit gebied was de Rosse Franjepoot die op 2 en 3 nov in de plassen zwom (JD, AvG e.a.). Deze soort werd hier slechts eenmaal eerder gezien. Oeverlopers werden gemeld langs het Kanaal door Walcheren, net zuid van Middelburg op 4 nov (RS) en 2 ex langs de zuidelijke oever van het Veerse Meer bij het Fletcher Hotel, Oranjeplaat op 30 nov (Jacco Leemans).

Waterral, Serooskerke, 30 november 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 12 nov was een Bonte Kraai aanwezig op een akker tussen Kleverskerke en de sluizen van Veere (Marjan Vogel e.a.). Een dag later werd er eentje (mogelijk dezelfde) gefotografeerd boven Westkapelle (HR). Ook deze maand werden tenminste drie Raven gezien, grofweg in de driehoek Vrouwenpolder – Buttinge – Westkapelle.

Baardmannetjes, Noordervroon, 4 november 2022. Foto: Marloes Donkers.

De op Walcheren erg zeldzame Kuifmees werd in Oranjezon opgemerkt op 13 nov (Trudie van Wezel) en 25 nov (div). Tussen 4 en 14 nov werden maximaal zeven Baardmannetjes gezien in het Noordervroon (of ‘de oude ijsbaan’), Westkapelle (div). De zes Strandleeuweriken van Westkapelle werden in elk geval t/m 23 nov gemeld in het Noordervroon of op de zeedijk / het strand ter hoogte van de Baaiweg (div).

Strandleeuwerik, Westkapelle, 4 november 2022. Foto: Jaco Walhout.

De twee gemelde Bladkoninkjes waren aan de late kant: op 4 nov in Oranjezon (LZ) en op 13 nov op de begraafplaats van Westkapelle (JM). Op 22 nov werd de enige Siberische Tjiftjaf van de maand gehoord en gezien op een bedrijventerrein bij de buitenhaven van Vlissingen (MP).

Siberische Tjiftjaf, buitenhaven Vlissingen, 22 november 2022. Foto: Mayro Pattikawa.

De Tapuit die op 14 nov in Oranjezon werd gezien, was een latertje (Luc van Schoor). Gedurende de hele maand werden maximaal vier Europese Kanaries gezien tussen opslagterrein Erika, Westkapelle en de duinen van Joossesweg (div). Daarnaast werden roepende Europese Kanaries opgemerkt in Grijpskerke op 12 nov en op de Dam, Middelburg op 20 nov (MK).

Europese Kanarie, Zoutelande, 14 november 2022. Foto: Lennart Verheuvel.

Sneeuwgorzen waren voor Walcherse begrippen goed vertegenwoordigd, met als maxima 8 ex op het strand bij Oranjezon op 4 nov (LZ), 11 ex op het strand tussen de zeedijk van Westkapelle en Domburg op 5 nov (Martijn van der Weijde) en 10 ex over de Westelijke Sloehavendam op 25 nov (MK, JS). Leuk was de waarneming van een Sneeuwgors die op 10 januari van dit jaar in Duinkerke, Noord-Frankrijk was geringd.

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 25 november 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Jaap Drijfhout (JD), Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Jacco Leemans, Johannes van der Linden, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Bram Roobol (BR), Joop Scheijbeler (JS), Luc van Schoor, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Arie Sterk (AS), Marjan Vogel, Martijn van der Weijde, Izak Weststrate (IW), Trudie van Wezel, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).