De enige ochtend met voorspelde interessante wind voor zeetrek (WNW5) was 9 november. Dit leverde op Westkapelle enkele aardige soorten op: vier Parelduikers, twee Rosse Franjepoten, 17 Alken, een Kleine Alk. Op 29 nov passeerde hier nog een Parelduiker en een Kleine Alk (JW, TK).

1kj Kleine Jager, Westkapelle, 1 november 2019. Foto: Wout Vande Sompele.

Kuifaalscholver, Ritthem, 9 november 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Kuifaalscholvers werden zoals gebruikelijk gezien tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven. Het maximumaantal was 3-4 ex op zowel 9 als 16 nov (LZ). Op 21 nov werd een familiegroepje Witbuikrotganzen ontdekt bij de Kaloot, Vlissingen-oost (MS). De vogels bleven t/m de 23e aanwezig en verplaatsen zich daarna naar de veerhaven van Breskens.

Witbuikrotganzen, Kaloot – Vlissingen-oost, 21 november 2019. Foto: Maarten Sluijter.

Twee Grote Zee-eenden vlogen bij Westkapelle naar zuidwest op 9 nov (CB, PB, JK, MS). Op 29 nov vlogen daar 5 ex naar noordoost en 3 ex naar zuidwest (JW, TK). Verrassend was de ontdekking van een IJseend (vrouwkleed) in de buitenhaven van Vlissingen op 13 nov (CM). De vogel bleef de rest van de maand aanwezig. Op 16 nov werden in een uurtje tijd moeiteloos 19 Grote Zilverreigers gezien in de weihoek van Hogelande en het Zandvoortweggebied (CB).

IJseend, buitenhaven Vlissingen, 27 november 2019. Foto: Piet de Poorter.

Op 10 nov en op 16 nov vloog een Bruine Kiekendief naar zuidwest bij Westkapelle (PW, MG). In totaal werden zeker negen Blauwe Kiekendieven en vijf Smellekens gemeld (div).

Buizerd, Noordervroon – Westkapelle, 20 november 2019. Foto: Piet de Poorter.

Sperwer, Noordervroon – Westkapelle, 20 november 2019. Foto: Joop Scheijbeler.

Op verschillende data werden enkele Bokjes opgestoten op het Schor van de Sloehaven (div). Een Rosse Franjepoot foerageerde op 5 nov langs de dijk op de Westerschelde, net buiten de buitenhaven van Vlissingen (SL). Een Bontbekplevier die op de 26e op de hoogwatervluchtplaats van diezelfde buitenhaven stond (FA), bleek afgelopen zomer als nestjong te zijn geringd aan de Baltische kust van Polen. Op 29 nov waren op deze ‘HVP’ 43 Bontbekplevieren aanwezig (MS). Op 19 nov werd een Oeverloper gezien in de Vliegveldkreek (MS).

Paarse Strandloper, zeedijk Westkapelle, 9 november 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Bij Westkapelle werden regelmatig enkele Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien, waaronder een 2kj Pontische Meeuw uit Litouwen op 20 nov (JS). Geheel volgens verwachting verlengde de 2kj Grote Burgemeester zijn verblijf in de binnenhaven van Vlissingen, maar niet helemaal stilzwijgend. Op 20 nov werd een naar zuid vliegende Grote Burgemeester gezien bij Dishoek (JG). Onduidelijk is of dit mogelijk om de Vlissingse vogel ging.

Kerkuil, Zandvoortweggebied, 19 november 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Ransuil, Zandvoortweggebied, 19 november 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Met name in de avonduren werden verspreid over Walcheren heel wat Kerkuilen gezien. Op twee bekende roestplekken werden ook Ransuilen gezien. Daarnaast werd er zesmaal een Velduil waargenomen, waarvan vier keer een vogel (mogelijk dezelfde) in het Zandvoortweggebied (div). De Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland werd alleen op 29 nov gezien (JW, TK). Kleine Bonte Spechten werden gezien op het opslagterrein van Westkapelle op 3 nov (TL), in Oranjezon op 17 nov (Leon Treffers) en bij Vebenabos op 20 nov (RS). Leuk was de kortstondige waarneming van twee Pestvogels in Oranjezon op 10 nov (MG). In de middag van 27 nov landde een 1kj Pestvogel in een boom voor het huis van CB in Serooskerke, een welkome aanvulling voor de tuinlijst! De vogel bleef nog een uurtje aanwezig (CB e.a.).

1kj Pestvogel, Serooskerke, 27 november 2019. Foto: Lenn van de Zande.

IJsvogel, Ritthem, 25 november 2019. Foto: Piet de Poorter.

Een erg late Boerenzwaluw vloog op 26 nov naar zuid bij Het Kustlicht (Marc Mangelschots). Van 24 t/m 28 nov werd een Huiszwaluw gezien even ten zuiden van Zoutelande (JB). De enige Bladkoning van de maand riep op 2 nov bij een minicamping tussen Zoutelande en Groot Valkenisse (KL). Een overtuigend gedocumenteerde Siberische Tjiftjaf werd op 24 nov gehoord en gezien in Oranjezon (JW). Helaas was de vogel snel kwijt.

Mooie concentraties Witte Kwikstaarten waren aanwezig op (natte) akkers bij Serooskerke op 7 nov (26 ex, MS) en bij Arnemuiden op 23 nov (60 ex). Op die laatste plek foerageerden ook tenminste twee Waterpiepers (CB, CM). Nog meer Waterpiepers werden gezien in de Sloehaven op 21 nov (2 ex, MS), bij de Mortiere op 23 nov (4 ex, LZ) en in het Zandvoortweggebied op 29 nov (MK).

Waterpieper, Arnemuiden, 23 november 2019. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Overvliegende Appelvinken werden opgemerkt bij Dishoek op 1 nov (MB) en op de begraafplaats van Westkapelle op 3 nov (JW). Europese Kanaries vlogen op 2 nov over ’t Zand, Middelburg (MK), op 3 nov over Westkapelle (TL), op 10 nov over de spuikom van Vlissingen (RS) en op 22 nov over de Hoge Hil bij Domburg (HR).

Pimpelmees, Ritthem, 10 november 2019. Foto: Corine Osté.

Er werden slechts twee IJsgorzen waargenomen: op 8 nov over het Zandvoortweggebied (JW) en op 9 nov over ’t Kiekuus (div). In de eerste week van de maand waren maximaal vier Sneeuwgorzen aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (div). Daar werd ook op de 12e (PM) en de 16e (Bart Schot) één Sneeuwgors gezien en op de 30e weer 2 ex (Marcel Christiaan Bonder). Op 24 nov vloog er eentje over het binnenduin van Oranjezon (JW) en op 30 nov werd 1 ex gezien op het Schor van de Sloehaven (Leo en Christien Doore). Maximaal twee Geelgorzen werden op verschillende data gezien op het Schor van de Sloehaven (div) en op 22 nov vloog er eentje over Klein Valkenisse (KL).

Geelgors, Schor van de Sloehaven, 16 november 2019. Foto: Gerard Troost.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Marcel Christiaan Bonder, Matthijs Broere (MB), Leo en Christien Doore, Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Cor Moens (CM), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Bart Schot, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Leon Treffers, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).