Een Parelduiker in zomerkleed vloog op 8 mei naar noord langs WK (MK). Op 6 mei werd een 2kj Kuifaalscholver gezien in de Sloehaven (CM). Er waren verschillende meldingen van Koereigers.  Op 3 mei vloog 1 ex noordwaarts over A58 bij Nieuw en Sint Joosland (MP) en diezelfde avond vloog een vogel naar zuid over Westkapelle (HR). Een groep van niet minder dan 8 ex vloog een dag later naar zuid over het Noordervroon (div). Op 8 mei stonden twee Koereigers in vol zomerkleed in het Noordervroon (JM, MB) en op 27 mei vloog 1 ex naar zuid over Dishoek (JG).

Koereigers, Noordervroon, 8 mei 2024. Foto: Matthijs Broere.

Purperreigers waren beduidend minder talrijk, met vogels over Ritthem op 11 mei (WP) en over het Nollebos (PM) en over Brigdamme op 12 mei (MB). Een adulte Zwarte Ooievaar die op 10 mei aan het begin van de middag overstak naar Walcheren (MH), vloog een halfuur later over Serooskerke naar zuidoost (CB). Op 13 mei werden twee overvliegende Zwarte Ooievaars gemeld boven de A58 bij Nieuw en Sint Joosland (PR).

Zwarte Ooievaar, Serooskerke, 10 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

In totaal werden zeven overtrekkende Visarenden opgemerkt (div). Van de 18 op Walcheren gemelde Wespendieven vlogen er niet minder dan 16 over in de middag en avond van 12 mei (div). Een fraai 2kj vrouwtje Grauwe Kiekendief jaagde laat in de middag van 14 mei enige tijd langs de Loodholseweg, noordwest van Grijpskerke (MB, CB, MP). In totaal werden drie Rode Wouwen en zes Zwarte Wouwen gemeld (div).

Wespendief, Vlissingen, 12 mei 2024. Foto: Peter Meininger.

2kj vrouw Grauwe Kiekendief, Grijpskerke, 14 mei 2024. Foto: Mayro Pattikawa.

In de avond van 19 mei vloog een roepende Kwartel over Middelburg (GT). Op 30 mei riep ’s morgens vroeg een Kwartel net ten westen van Grijpskerke (AvG). Vanaf 30 mei tot in juni zongen minstens twee Kwartels langs de Jan Geertsesweg, noordwest van Meliskerke (JB e.a.).

Kwartel, Meliskerke, 30 mei 2024. Audio-opname: Marcel Klootwijk.

Morinelplevier, Hollandseweg – Aagtekerke, 10 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Van 7 t/m 11 mei werd regelmatig een mannetje Morinelplevier in zomerkleed gezien langs de Hollandseweg, Aagtekerke (RS e.a.). In de middag van 7 mei kreeg de Morinelplevier kort gezelschap van een tweede vogel (Wim Davidse, Karen Davidse). Het hoogste aantal Krombekstrandlopers in het Noordervroon was 4 ex op 2 mei (SL) en 9 mei (LZ).

Temmincks Strandloper, Noordervroon, 11 mei 2024. Foto: Bart Schot.

In de Sint Laurense Weihoek was het maximumaantal Temmincks Strandlopers 4 ex op 10 mei (CB). Ook een mooi aantal van zeven Kleine Strandlopers in het Noordervroon op 10 en 11 mei mag niet onvermeld blijven (div). Op 1 mei werden 37 Bosruiters geteld in de Sint Laurense Weihoek (CB).

Bosruiter, Sint Laurense Weihoek, 9 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Een adulte Drieteenmeeuw was op 9 mei aanwezig in het Noordervroon (SL, LZ) en op 24 mei vloog er één langs Westkapelle (Liewe van Welie). Bijzonder was de waarneming van een duo Reuzensterns dat op 5 mei over de duinen van Klein Valkenisse naar noordwest vloog (AvG). Zo nu en dan foerageerden kleine aantallen Zwarte Sterns in het Noordervroon, met een maximum van 7 ex op 10 mei (div).

Velduil, Aagtekerke, 2 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Er waren aardig wat waarnemingen van een Velduil. Op verschillende data werd een Velduil gezien in de polders tussen Aagtekerke, Meliskerke en Westkapelle (div). Op 9 mei was er eentje aanwezig in het noordelijke deel van het Noordervroon (JM, SL), op 12 mei vloog een Velduil over de Mortiere, Middelburg (LZ) en op 16 mei werd er één gezien in het Oude Veerseweggebied (Maurice Weststrate).

Gierwaluw, Sint Laurense Weihoek, 25 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Hoopgevend was de waarneming van een zingende Nachtzwaluw in het middendeel van Oranjezon op 11 mei (Leon Kaagman). Op 12 mei vloog een Bijeneter over Breezand (KDR) en op 23 mei foerageerden twee vogels boven het zuidelijk deel van het Noordervroon (PW).

Bijeneter, Breezand, 12 mei 2024. Foto: Kris De Rouck.

Draaihals, Noordervroon, 7 mei 2024. Foto: Piet Andeweg.

Een Draaihals werd daar gefotografeerd op 7 mei (PA). Afgezien van de bekende locaties werd op 4 mei een Kleine Bonte Specht gemeld in het Veerse Bos (Klaas Strikwerda). In de vroege ochtend van 18 mei was een mannetje Grauwe Klauwier aanwezig in het oostelijk deel van Oranjezon (BS e.a.). Wellicht de enige Kuifmees op Walcheren werd op 8 en 19 mei gemeld in Oranjezon (MK / MB).

Grauwe Klauwier, Oranjezon, 18 mei 2024. Foto: Eric Dingemanse.

Zomertortel, Breezand, 4 mei 2024. Foto: Bert Wetsteijn.

Op 2 mei zong daar een Fluiter (Esther Linnartz). Nog een Fluiter zong in de binnenduinrand ten noorden van Dishoek van 11 t/m 19 mei (Jethro Waanders, MG e.a.). Op 20 mei ontdekte Lenn van de Zande zijn vijfde zingende Orpheusspotvogel op Walcheren, deze keer op het opslagterrein van Westkapelle. De vogel bleef tot de 22e en gaat de boeken in als het elfde geval voor Walcheren.

Orpheusspotvogel, opslagterrein Westkapelle, 20 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Orpheusspotvogel, opslagterrein Westkapelle, 20 mei 2024. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Gele Kwikstaart, Sint Laurense Weihoek, 17 mei 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 7 mei werd een mannetje Withalsvliegenvanger gemeld langs de Zuidweg aan de zuidrand van Aagtekerke (PW). Helaas werd er kort daarna op die locatie alleen een mannetje Bonte Vliegenvanger gezien (div). Daarnaast waren er nog vier meldingen van Bonte Vliegenvanger (div). op 30 mei vloog een Europese Kanarie naar zuidoost over de duinen van Klein Valkenissse (AvG).

Bonte Vliegenvanger, Aagtekerke, 7 mei 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Karen Davidse, Wim Davidse, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Leon Kaagman, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly ((SL), Esther Linnartz, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Cor Moens (CM), Mayro Pattikawa (MP), Wilco Poppe (WP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KDR), Bart Schot (BS), Rob Sponselee (RS), Klaas Strikwerda, Gerard Troost (GT), Jethro Waanders, Liewe van Welie, Maurice Weststrate, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).