Een Kleine Rietgans bleef de gehele maand aanwezig in het Noordervroon (div). Van 21 t/m 27 mei had dit exemplaar gezelschap van een tweede vogel (div). Op 28 mei vloog een Koereiger naar west langs de Westelijke Sloehavendam bij Ritthem (PW). Op 4 mei werden vijf verschillende Purperreigers gezien: 1 ex uit zee bij Westkapelle (PM), 2 ex over de Vrouwenpolderse Duintjes (MK), 1 ex over Zoutelande (Rogier Karskens) en 1 ex over de binnenstad van Middelburg (Adriaan Walhout).

Purperreiger, zeedijk Westkapelle, 4 mei 2023. Foto: Peter Meininger.

In totaal werden vijf Visarenden gemeld: op 4 en 7 mei 1 ex over Oranjezon (JW / TL), op 13 mei 1 ex over de Veerse Dam (MA, MK), op 20 mei boven de Pietkreek, Midden-Zeeland (MPe) en op 28 mei over Vrouwenpolder (MP).  Tweemaal werd er een overvliegende Wespendief gezien: op 16 mei over de binnenstad van Middelburg (TK) en op 24 mei over De Mortiere (LV, TK). Naast in totaal slechts drie Blauwe Kiekendieven werden er ook twee Steppekiekendieven en een Grauwe Kiekendief gezien: op 4 mei werd even na elf uur een 2kj mannetje Steppekiekendief boven Ritthem gefotografeerd (AJ), dat 20 minuten eerder langs Telpost Breskens vloog. In de namiddag van diezelfde 4 mei vloog een volwassen vrouwtje Steppekiekendief over het Noordervroon naar noordoost (Sander Louwerse, Edwin Kleijn). Een vrouwkleed Grauwe Kiekendief vloog op 28 mei vanuit het Noordervroon de zee op (AO).

Visarend, Pietkreek, 20 mei 2023. Foto: Marten Peene.

Het maximumaantal Steltkluten in de Sint Laurense Weihoek was 10 ex tussen 6 en 8 mei (div). Drie of vier paartjes deden een broedpoging, wat slechts bij één paartje drie jongen opleverde, op 22 mei (CB). Helaas ontbrak ook van deze jongen de daaropvolgende dagen elk spoor. Op zowel 6 als op 25 mei was een Strandplevier aanwezig in het Noordervroon (Rogier Karskens, Eric Hanse / GT). De enige Morinelplevier van dit voorjaar was een prachtig volwassen vrouwtje, dat in de avond van 16 mei op een akker langs de Hollandseweg bij Aagtekerke stond (MPe e.a.).

Adult vrouwtje Morinelplevier, Hollandseweg – Aagtekerke, 16 mei 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Een bijzonder hoog aantal van 458 Kemphanen werd op  4 mei geteld in de Sint Laurense Weihoek (RS). Op 6 en 7 mei, 13 mei en 23 mei werd hier steeds één Krombekstrandloper gezien (div). De hoogste aantallen Temmincks Strandlopers waren 6 ex in de Sint Laurense Weihoek op 2 mei (MP), 3 ex in het Noordervroon op 4 mei (PM) en 3 ex in het Oude Veerseweggebied op 6 mei (MK). Kleine Strandlopers waren ongeveer even schaars, met op 4 mei maxima van 5 ex in de Sint Laurense Weihoek (Louis Schramme) en 4 ex in het Noordervroon (PM). Ook op de 29e waren hier weer 4 ex aanwezig (PW).

Kanoeten en Zilverplevier, Sint Laurense Weihoek, 3 mei 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 26 mei werden 38 Bontbekplevieren van de noordelijke ondersoort tundrae geteld in de Sint Laurense Weihoek geteld (CB). Eén van deze vogels bleek te zijn geringd in Noorwegen. In de avond van 6 mei waren opeens 43 Bosruiters aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (TK).

Bosruiter en Kemphaan, Sint Laurense Weihoek, 4 mei 2023. Foto: Rob Sponselee.

Voor de kust van Walcheren werden enkele tientallen Zwarte Sterns gezien (div). Groepjes van 10 en 8 ex foerageerden op 29 en 31 mei in het Noordervroon (Rudy Van Cleuvenbergen / PW). Jaloersmakend was de waarneming van twee Witvleugelsterns in zomerkleed in het Noordervroon op 20 mei (Frits Caniels).

Witvleugelsterns, Noordervroon Westkapelle, 20 mei 2023. Foto: Frits Caniels.

Bijzonder was de waarneming van twee Noordse Sterns die op 8 mei kort boven de plassen in de Sint Laurense Weihoek foerageerden (CB). Een lichte vorm Kleine Jager vloog op 15 mei langs Westkapelle (TL).

2kj Dwergmeeuw, Noordervroon Westkapelle, 28 mei 2023. Foto: Frits Caniels.

Zomertortel, Fort den Haak – Vrouwenpolder, 13 mei 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Met name in de duinstrook van Walcheren zijn nog kleine aantallen Zomertortels te zien. Bijzonder was de waarneming van een Zomertortel op 8 mei in een tuin de wijk ’t Zand, Middelburg. Minimaal vier Bijeneters waren aan het eind van de middag van 13 mei enige tijd aanwezig bij een boerderij langs de Trommelweg, Aagtekerke (Maurice Westrate). De Hop die al vanaf 6 april riep aan de noordwestrand van Serooskerke bleef dit de gehele meimaand onverstoorbaar volhouden (div).

Hop, Serooskerke, 13 mei 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Koekoek, Sint Laurense Weihoek, 7 mei 2023. Foto: Tobi Koppejan.

In de vroege ochtend van 27 mei was een mannetje Grauwe Klauwier aanwezig in de hagen bij de kruising Schoneweg / Noordweg tussen Westkapelle en Domburg (FA e.a.). Na een uurtje was de vogel onvindbaar. Er waren voor Walcherse begrippen veel meldingen van Wielewalen, met name uit Rammekens, de duinstrook tussen Vlissingen en Zoutelande en het Veerse Bos (div).

Witte Kwikstaart, Oranjezon, 3 mei 2023. Foto: Coen Cramer.

Engelse Kwikstaart, Noordervroon Westkapelle, 5 mei 2023. Foto: Marloes Dronkers.

Boomleeuwerik, Oranjezon, 3 mei 2023. Foto: Coen Cramer.

Bonte Kraai, zeedijk Westkapelle, 20 mei 2023. Foto: Marloes Donkers.

Vanaf 19 mei tot in juni werd een Bonte Kraai (ongetwijfeld de bekende vogel) gezien op de zeedijk van Westkapelle en in het Noordervroon (div). Er werden in mei steeds maximaal vier Raven gemeld, vooral in de duinstrook tussen De Vierhoogten en de Beekshoekpolder. Op 14 mei was 1 ex aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (GD) en op 18 mei werd  1 ex gehoord boven Poppenroede (John van Vliet). Een Noordse of Russische Kauw werd op 9 mei gezien op akkers langs de Tiendehofweg, Meliskerke (CB, MP).

Noordse of Russische Kauw, Hollandseweg – Meliskerke, 9 mei 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Goudvink, Oranjezon, 3 mei 2023. Foto: Coen Cramer.

Fluiter, Oranjezon, 19 mei 2023. Audio-opname: Marc Goedbloed.

De eerste Fluiter van dit voorjaar zong op 19 mei in het middendeel van Oranjezon (MG). Leuk was de waarneming van een naar oost vliegende zingende Graszanger in Oranjezon op 28 mei (Hannes Giglot, Clément Simons). Op 1 en 5 mei werd één Beflijster gezien in Oranjezon (Maarten Savels, JD). Heel uitzonderlijk was de waarneming van een zingend mannetje Geelgors in de duinen van Klein Valkenisse op 13 mei (AvG).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Frits Caniels, Rudy Van Cleuvenbergen, Gido Davidse (GD), Jaap Drijfhout (JD), Hannes Giglot, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Eric Hanse, Adri Joosse (AJ), Rogier Karskens, Edwin Kleijn, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Sander Louwerse, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Arjan Ovaa (OA), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Maarten Savels, Louis Schramme, Clément Simons, Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Lennart Verheuvel (LV), John van Vliet, Adriaan Walhout, Jaco Walhout (JW), Maurice Westrate, Pim Wolf (PW).