Maximaal twee Kuifaalscholvers werden nog tot 6 mei waargenomen langs de zuidrand van Walcheren (div). Op 31 mei vloog een Koereiger naar noordwest over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Een Purperreiger koerste op 17 mei naar oost over Bossenburgh, Vlissingen (PdP). Na een paar maanden kwijt te zijn geweest, was het zwervende mannetje Krooneend vanaf 9 mei weer aanwezig in het Noordervroon (Carien Geertse e.a.).

Roepende Kwartels werden gehoord in het Zandvoortweggebied op 19 mei (Erwin Put), in het Natuurpark Nolle-Westduin op 20 mei (PM) en langs de Rapenburgseweg, Aagtekerke, op 23 mei (KL e.a.). Op 30 mei vloog een Kwartel op uit een weiland langs de van ’t Hoffweg, Sint Laurens (PR).

In totaal werden vier Visarenden gemeld: op 7 mei vloog de eerste over Koudekerke, Middelburg en Sint Laurens (ES e.a.), later die dag volgde een tweede over Middelburg en Sint Laurens (MB, MA), op 11 mei vloog een Visarend over de Sloehaven (Martin Krombeen) en op 22 mei trok een exemplaar over Middelburg (MPe).

Visarend, Sloehaven, 11 mei 2022. Foto: Martin Krombeen.

In mei werden zes Wespendieven, zes Blauwe Kiekendieven en minimaal drie Rode Wouwen boven Walcheren gezien (div). De enige Zwarte Wouw vloog op 6 mei naar noordoost over de spuikom van Ritthem (RS).

Rode Wouw, De Mortiere – Middelburg, 15 mei 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Tijdens het posten voor een in België gemelde Lammergier pikte Wilco Poppe op 21 mei vanaf de zeedijk bij de buitenhaven van Vlissingen zomaar een Vale Gier op. Dankzij accurate communicatie kon de gier in het daaropvolgende halfuur door nog elf andere vogelaar worden opgepikt en door minstens drie van hen ook op de tuinlijst worden bijgeschreven. De Vale Gier werd vervolgens ook nog bij Kortgene, Colijnsplaat en Zierikzee gezien en koerste uiteindelijk via de Hollandse kust naar Texel, waar de vogel op dit moment (6 juni) nog altijd aanwezig is.

Vale Gier, De Mortiere – Middelburg, 21 mei 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Van 2 t/m 4 mei waren twee Steltkluten aanwezig in het Zandvoortweggebied (Willem Telepary e.a.). Op 18 mei was een nieuw paartje aanwezig (MP e.a.). In de avond van 19 mei werden drie Steltkluten gezien in het Noordervroon (PW, PS) en op 23 en 24 mei was weer een vrouwtje aanwezig in het Zandvoortweggebied (PW e.a.). Het hoogste aantal Bontbekplevieren (ondersoort tundrae) in het Zandvoortweggebied was 43 ex op de 15e (PvT). Hier werd op 9 mei ook een mooi aantal van 124 Kemphanen geteld (CB).

Breedbekstrandloper, Zandvoortweggebied, 7 mei 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 7 mei ontdekte GD een prachtige Breedbekstrandloper in zomerkleed in een plasje vlak langs de Buttingseweg, Sint Laurens. De vogel liet zich de rest van de dag schitterend zien aan tientallen belangstellenden. ‘s Avonds vloog de vogel met twee Temmincks Strandlopers hoog naar noordoost (MK). Tot ieders verrassing bleek de Breedbekstrandloper in de namiddag van 9 mei opeens weer aanwezig in dezelfde plas (PdP, CO). Ruim twee uur later vloog hij weer hoog in noordoostelijke richting weg, nu samen met vijf Temmincks Strandlopers en drie Bontbekplevieren (CB, MK, PW). Daarna werd de vogel niet meer gezien.

Kleine Strandloper, Zandvoortweggebied, 30 mei 2022. Foto: Piet de Poorter.

Het hoogste aantal Krombekstrandlopers was 5 ex in het Noordervroon op 7 mei  (LZ). Opmerkelijk laat waren de waarnemingen van minstens één, maar vermoedelijk twee Bokjes in het Zandvoortweggebied tussen 3 en 10 mei (div).

Bokje, Zandvoortweggebied, 6 mei 2022. Foto: Marian de Bruin.

Meer dan welkom was de eerste twitchbare Witwangstern ooit op Walcheren. Deze regionale zeldzaamheid werd aan het einde van de ochtend door BV ontdekt, foeragerend boven de plassen van het Zandvoortweggebied. De vogel bleef de gehele dag aanwezig en betekende voor veel Walcherse vogelaars een nieuwe soort voor het ‘eiland’. De volgende dag was de Witwangstern verdwenen.

Witwangstern, Zandvoortweggebied, 18 mei 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Een groepje van vier Bijeneters vloog op 24 mei tweemaal over camping Schoolzicht bij Aagtekerke (Rien Wisse). Daarnaast vlogen er nog ‘losse’ Bijeneters op 14 mei over de Klein Valkenisse (LZ) en over Dishoek en Oranjezon-west op 30 mei (JG / JW). Een Draaihals die in De Mikke was opgeknapt na een aanval van een kat, werd op 15 mei in Oranjezon losgelaten (MK).

Zomertortel, Breezand, 25 mei 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Op 14 mei werd een zingende Grote Karekiet ontdekt in een klein poeltje met riet bij camping De Schelp, langs de Schelpweg, Domburg (LZ). Dit was pas de vierde in de 21e eeuw op Walcheren. De volgende dag was de vogel spoorloos.

Grote Karekiet, Schelpweg – Domburg, 14 mei 2022. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Grote Karekiet, Schelpweg – Domburg, 14 mei 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

In de ochtend en avond van 17 mei zong de tiende Orpheusspotvogel voor Walcheren op het opslagterrein van Westkapelle (JW). Nog een vrij zekere Orpheusspotvogel werd op 26 mei gezien en gehoord langs de Secretarisweg bij Vrouwenpolder (AvG). Deze vogel kon helaas niet echt goed worden gedocumenteerd.

Orpheusspotvogel, opslagterrein Westkapelle, 17 mei 2022. Audio-opname: Jaco Walhout.

Op 13 mei werd een Graszanger gehoord in het zuidelijk deel van het Noordervroon (Marie-José Verbeeten). De eerste levende (en overtuigende) Roodsterblauwborst voor Walcheren werd op 19 mei ontdekt in het Zandvoortweggebied (AvG). De vogel liet zich helaas slechts aan een beperkt aantal vogelaars zien en was later op de dag onvindbaar.

Roodsterblauwborst, Zandvoortweggebied, 19 mei 2022. Foto: Arjen van Gilst.

Blauwborst, Zandvoortweggebied, 15 mei 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Overvliegende Grote Piepers werden opgemerkt op 4 mei in het Oude Veerseweggebied (TK) en op 10 mei in de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Heel bijzonder (qua datum) was de waarneming van een mannetje Geelgors in Oranjezon op 21 mei (TL). 

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Matthijs Broere (MB), Gido Davidse (GD), Carien Geertse, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marcel Klootwijk (MK),Tobi Koppejan (TK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Wilco Poppe, Erwin Put, Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Paul Suijk (PS), Willem Telepary, Paul van Tuil (PvT), Marie-José Verbeeten, Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Rien Wisse, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).