Op zowel 2 mei als 5 mei vloog bij Westkapelle een Parelduiker naar noord (MS / CB). Late Grote Zee-eenden passeerden hier op 2 mei (4 ex, MS) en op 3 mei (1 ex, RvO). De Koereiger die al vanaf 16 april ten oosten van Ritthem aanwezig was, werd daar op 3 mei voor het laatst gezien (LZ). Op 11 mei vloog er bij voormalig Fort de Ruyter, Vlissingen een Koereiger naar oost (LZ). Tenslotte was er van 11 t/m 14 mei een Koereiger in zomerkleed aanwezig in het Oude Veerseweggebied (Rianne Geelhoed e.a.). In de eerste helft van mei werden niet minder dan 18 overvliegende Purperreigers opgemerkt (div).

Koereiger, Ritthem, 3 mei 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Overtrekkende Visarenden werden opgemerkt boven het Noordervroon op 6 mei (TL), twee verschillende over Oranjezon op 9 mei (JW / Peter Boelee, Trudie van Wezel), en 1 ex over Oranjezon op 30 mei (Marga van Mastenbroek). Er werden in totaal negen Wespendieven en drie Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Opvallend laat was het mannetje Blauwe Kiekendief dat op 28 mei langs de Slaakweg bij Westkapelle werd gefotografeerd (HR). Nog zeldzamer was het vrouwtje Grauwe Kiekendief dat diezelfde dag over Nieuw en Sint Joosland vloog (MG). In totaal werden zeven Rode Wouwen en vijf Zwarte Wouwen gezien (div). Op 1 mei vloog een onvolwassen Zeearend over Vlissingen-oost (Ruben Fijn).

Boomvalk, Zandvoortweggebied, 7 mei 2021. Foto: Henri Hamer.

Naar later bekend werd, kruiste in de middag van 23 mei de gezenderde 2kj Lammergier Angéle het Walcherse luchtruim. De vogel overnachtte in de polder bij Dreischor, Schouwen-Duiveland (CB) en werd uiteindelijk op 26 mei uit de lucht gemaaid door een windmolen in Noord-Holland. Meer over deze vogel hier: Lammergier – Gypaetus barbatus 2021-05-24 | Waarneming.nl en meer over zijn tragische dood hier: Sectie wijst uit: lammergier gedood door windmolen – Vroege Vogels – BNNVARA en Zeldzame vogel dood na botsing met windmolen – YouTube

Lammergier Angéle, Dreischor, 24 mei 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Tijdens werkzaamheden op het land bij Schellach op 17 mei vlogen niet minder dan drie Kwartels op (PR). De gehele maand werden er Steltkluten gezien in het Zandvoortweggebied. Het hoogste aantal was 10 ex tussen 3 en 6 mei (div). Walcheren deelde ook dit voorjaar in de Morinelplevieren-vreugde. Op 6 mei waren 2 ex aanwezig op een akker langs de Rapenburgweg bij Aagtekerke (RS e.a.). en vloog 1 ex over Domburg (RvO). Op 7 en 8 mei waren maximaal negen Morinelplevieren aanwezig op een akker langs de Schoutsweg, Westkapelle (Johan van Laerhoven, Martijn van de Schoot e.a.). Tenslotte waren van 9 t/m 14 mei nog eerst drie, later twee en nog later één Morinelplevieren aanwezig langs de Rapenburgweg bij Aagtekerke (KL e.a.).

Morinelplevier, Westkapelle, 7 mei 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Morinelplevier, Aagtekerke, 12 mei 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de 31e liep een mannetje Strandplevier op het strand bij Oranjezon (JB). Tussen 3 en 8 mei werden maximaal twee Krombekstrandlopers gezien in het Zandvoortweggebied (div). Het hoogste aantal Temmincks Strandlopers hier was 7 ex op 8 mei (TL). Op 9 mei werden twee Temmincks Strandlopers gezien in het Noordervroon (JM, RS). Kleine Strandlopers waren schaars met slechts drie meldingen, waarvan twee in het Zandvoortweggebied: op 3 mei 2 ex (MA) en op 13 mei 1 ex (Marian de Bruijn, MP). Op 31 mei stond een Kleine Strandloper tussen Drieteenstrandlopers op de zeedijk van Westkapelle (PW). Op 1 mei werd een laat Bokje gezien langs de Geschieresweg, Aagtekerke (JS).

Drieteenstrandloper, buitenhaven Vlissingen, 24 mei 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

4kj Grote Burgemeester, Vlissingen, 16 mei 2021. Foto: Rob Sponselee.

Verspreid over de hele maand waren er enkele meldingen van de 4kj Grote Burgemeester van Vlissingen. Op de 30e werd de vogel weer eens betrapt tijdens een uitje naar het Noordervroon (HR). Tussen 2 en 13 mei werd op vier verschillende dagen een adulte Kleine Jager gezien bij Westkapelle (div). Vermoedelijk betrof het steeds dezelfde vogel die hier eerder al op 27 en 28 april opdook en ook regelmatig in Waterdunen bij Breskens werd gezien (div). Opvallend gezien de datum was de waarneming van een Zeekoet in de Sloehaven op 6 mei (CM). Op 11 mei vloog ter hoogte van Fort de Ruyter, Vlissingen, een Velduil over de Westerschelde naar oost (LZ). Een dag later werd er één gezien langs de Rapenburgburg, Aagtekerke (CB).

Velduil, Meliskerke, 12 mei 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 18 mei om 9.22u beleefde Rob Sponselee zijn ‘finest hour’ met de ontdekking van een Huisgierzwaluw bij Westkapelle. Deze superzeldzaamheid foerageerde de hele ochtend in de wijde omgeving van de kruising Baaiweg / Schelpweg en liet zich daar door bijna honderd vogelaars bekijken.

Huisgierzwaluw met Mayro Pattikawa, Westkapelle, 18 mei 2021. Foto: Gerard Troost.

Huisgierzwaluw, Westkapelle, 18 mei 2021. Foto: Toy Janssen.

Zeeuws enthousiasme bij de Huisgierzwaluw. Foto: Wietze Janse.

Daarna verdween de vogel uit beeld en werd pas aan het begin van de avond weer gezien, vliegend boven het Noordervroon. Nadat hij nogmaals kwijt en ook weer teruggevonden was, werd de Huisgierzwaluw tot het donker fantastisch gezien door vele tientallen vogelaars, waarvan een heel aantal zelfs voor de tweede keer de reis had ondernomen. De volgende dag kon de vogel niet meer worden teruggevonden. Er is drie keer eerder een waarneming van Huisgierzwaluw aanvaard door de CDNA (met in totaal slechts vier waarnemers). Daarmee is dit dus pas de vierde voor Nederland en bovendien pas de eerste twitchbare. Geniet nog even mee met deze bewegende beelden van Hendrik Jan van Dijk: 18 mei 2021 – Huisgierzwaluw twitchen – Westkapelle, noordervroon – YouTube

De roep van een Bijeneter werd op 26 mei opgenomen op het puinpad van Westkapelle (LZ). Op de 30e werd een roepende Bijeneter gehoord bij Dishoek (JG). Zingende Fluiters werden gehoord bij Rammekens op 7 mei (Ronald Boerkamp) en tussen 14 en 21 mei maximaal twee vogels in Oranjezon (NdS, MPe e.a.).

Fluiter, Oranjezon, 15 mei 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Fluiter, Oranjezon, 15 mei 2021. Audio-opname: Lenn van de Zande.

De Bergfluiter of hybride Bergfluiter x Fluiter van Breezand werd op 11 mei voor het laatst op de plek van de ontdekking gezien. Opmerkelijk genoeg werd de vogel op 14 mei 1200 meter westelijker teruggevonden (MG, IW). Ook op de 15e was de vogel daar nog aanwezig (div).

Bergfluiter of Bergfluiter x Fluiter, Breezand, 1 mei 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

In een tijdsbestek van drie dagen werden de zesde, zevende en achtste Orpheusspotvogel voor Walcheren ontdekt. Ze bleven ook steeds langer aanwezig. Eerst werd op 13 mei een vogel kort gehoord en gezien in de duinen van Klein Valkenisse (AvG). Een dag later ontdekte LZ  een Orpheusspotvogel in de bosschages in het zuidelijk deel van het Noordervroon. Op 15 mei vond LZ opnieuw een Orpheusspotvogel, nu in de Vrouwenpolderse duintjes. Deze vogel bleef zelfs de rest van de maand aanwezig. Op de 27e zong opnieuw een Orpheusspotvogel in de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Dit was vrijwel zeker een andere vogel dan die van de 13e.

Orpheusspotvogel, Vrouwenpolderse Duintjes, 15 mei 2021. Foto: Kris De Rouck.

Orpheusspotvogel, Vrouwenpolderse Duintjes, 15 mei 2021. Audio-opname: Lenn van de Zande.

In de eerste helft van mei werden met name in de noordelijke kuststrook nog enkele tientallen Beflijsters gemeld. Voorlopig de laatste werd op 19 mei bij het Noordervroon gezien (div). Met tenminste zes verschillende vogels was Bonte Vliegenvanger relatief goed vertegenwoordigd (div). Een mooi aantal van 40 Engelse Kwikstaarten was op 7 mei aanwezig langs de Hogeweg in het Noordervroon (MP). Op 15 mei en op 24 mei werd een groep van twaalf Kleine Barmsijzen gezien in Oranjezon (LZ / MK). Europese Kanaries vlogen op 8 mei over de Spuikom van Ritthem (AO), op 14 mei over het puinpad van Westkapelle (LZ) en op 23 mei over Serooskerke (CB). Een hele goede voor Walcheren was de Grauwe Gors die op 11 mei roepend over de dijk naar oost vloog bij voormalig Fort de Ruyter, Vlissingen (LZ).

Gezenderde Zomertortel Jos, Zoutelande, 19 mei 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Peter Boelee, Ronald Boerkamp, Jos Boot (JB), Marian de Bruijn, Ruben Fijn, Rianne Geelhoed, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Johan van Laerhoven, Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Marga Mastenbroek,  Jan Minderhoud (JM), Cor Moens (CM), Rutger van Ouwerkerk (RvO), Arjan Ovaa (AO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Martijn van de Schoot, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Trudie van Wezel, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).