Op 7 mei werd een Kwartel gehoord in het heggenreservaat langs de Oranjepolderseweg, noord van Arnemuiden (MK). Een Casarca was op 7 en 8 mei aanwezig in het Noordervroon (JB e.a.). De Kuifduiker in zomerkleed in het zuidelijk deel van het Noordervroon werd daar op 1 mei voor het laatst gezien (div). Op 4 mei vlogen met NW 6 in nog geen twee uur tijd 59 Jan-van-genten noordwaarts langs Westkapelle (PM). Op 13 mei werd een overvliegende en roepende Roerdomp gehoord boven de Mortiere (LZ). Een Purperreiger flapte op 23 mei over de Griffioen, Middelburg (KL, RS). Veruit de meeste meldingen van Kwakken komen al jaren uit Toorenvliedt en Ter Hooge, Middelburg. Het is ooit begonnen met een aantal vogels dat vrij uit de kooi van een particulier in Gapinge kon vliegen. Dat kan overigens nog steeds. Inmiddels worden er elk jaar jonge vogels ‘in het wild’ uitgebroed in Toorenvliedt. Buiten de bekende locaties werd op 17 mei een adulte Kwak gezien langs de Landschuurweg, Veerse Kreken (Marjan Bosman).

Kwak, juveniel, Park Toorenvliedt – Middelburg, 13 mei 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Een 3kj Kuifaalscholver vloog op 22 mei noordwaarts langs Westkapelle (PW). Overvliegende Visarenden werden gezien over het Zandvoortweggebied op 8 mei (MPe), bij Westkapelle op 15 mei (PW), bij Rammekens op 17 mei (LZ e.a.) en over het centrum van Middelburg op 24 mei (TK). Vanaf 18 mei werden in totaal vijf overvliegende Wespendieven gemeld (div). Op 22 mei werd een Rode Wouw gemeld bij Westhove (Kerst Buis) en wat later boven de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Op de 28e flapte er eentje naar noordoost over Zoutelande (JH) en op 30 mei vloog er een over de A58 ter hoogte van de Mortiere (Maartje Bakker, Toy Janssen). Er werden deze maand in totaal slechts drie Smellekens gemeld (div).

Steltkluut, adult vrouwtje, natuurontwikkeling Rammekens, 17 mei 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Morinelplevier, adult mannetje, Zandvoortweggebied – Grijpskerke, 5 mei 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Een paartje Steltkluut was op 17 mei aanwezig in de plasjes ten westen van Rammekens (Nel Jaspers e.a.). Op 21 mei was een indrukwekkend aantal van ca. 300 Bontbekplevieren aanwezig op het slik van de Sloehaven (MP). Een mannetje Strandplevier vloog op 4 mei noordwaarts langs Westkapelle (PM). Op 5 en 6 mei was een adult mannetje Morinelplevier aanwezig op een akker langs het noordelijk deel van de Zandvoortseweg, Grijpskerke (AvG e.a.). Het hoogste aantal Krombekstrandlopers in het Noordervroon was 13 ex op 6 mei (JB, PW) en het maximumaantal Temmincks Strandlopers in het Zandvoortweggebied was 8 ex op 17 mei (LZ). Kleine Strandlopers waren zelfs nog schaarser, met in totaal maximaal twaalf vogels (div). Een extreem late waarneming betreft die van een Bokje, dat op 20 mei over de N57 bij Vrouwenpolder vloog (MK).

Kleine Burgemeester, 3kj, zeedijk Westkapelle, 3 mei 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Reuzenstern, adult, telpost ‘Magic Mortiere’ – Middelburg, 16 mei 2019. Foto: Lenn van de Zande.

De 3kj Kleine Burgemeester die vanaf 26 maart onregelmatig bij Westkapelle aanwezig was, werd voor het laatst op 3 mei op de zeedijk gezien (MS, LZ). Verrassend genoeg bleef de 2kj Grote Burgemeester de gehele maand aanwezig in de binnenhaven van Vlissingen (div). Nog verrassender (maar eigenlijk steeds minder…) was de waarneming van een overvliegende adulte Reuzenstern op 16 mei over telpost ‘Magic Mortiere’ in Middelburg (LZ). Opmerkelijk was ook de adulte Grote Jager die van 18 t/m 24 mei in het Noordervroon aanwezig was (div).

Grote Jager, adult, Noordervroon – Westkapelle, 24 mei 2019. Foto: Piet de Poorter.

Op 23 mei foerageerde een Bijeneter even in de duinen bij Joossesweg (RS), om vervolgens in oostelijke richting te verdwijnen (RS). Nog een foeragerende Bijeneter werd op de 29e gezien in de Beekshoekpolder (AvG). Wielewalen werden op zeker acht verschillende plaatsen waargenomen (div). Een Duinpieper werd op 4 mei kort ter plaatse gezien in de aangelegde duintjes in het zuidelijk deel van het Noordervroon (Erik Blommenstijn). Naast de bekende Cetti’s Zangers bij Fort Rammekens, de Caisson van Veere en Vliegveld Midden Zeeland werd deze soort op twee nieuwe locaties gemeld: op 9 mei op Aardbeieneiland (André Hannewijk), vanaf 14 mei op verschillende dagen in het Biggekerkse Bos (JB, RS). Zingende Fluiters waren te horen op 2 mei in het westelijk deel van Oranjezon (KL, MK, MA), op 4 mei in het middendeel van Oranjezon (Erik Speksnijder), op 13 mei in de duinen bij het Kustlicht (JB e.a.), op 29 en 30 mei in de duinen bij Klein Valkenisse (RvT, MK, RJ) en op 31 mei weer in het middendeel van Oranjezon (MPe, PR).

Orpheusspotvogel, Lijdijkweg – Oostkapelle, 29 mei 2019. Foto: Corine Osté.

Orpheusspotvogel, Lijdijkweg – Oostkapelle, 29 mei 2019. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Op 25 mei ontdekte Jaco Walhout zijn én Walcherens derde zingende Orpheusspotvogel in de duinen van Oranjezon. Een handjevol toegesnelde vogelaars kon ook nog meegenieten, maar na de middag en de daarop volgende dagen werd de vogel niet meer gemeld. De koek was echter nog niet op. Eerst vond Lenn vand e Zande in de ochtend van 29 mei zijn eigen Orpheusspotvogel in bosschages bij de kruising Lijdijkweg / Lepelstraat tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder. Deze vogel liet zich bijzonder fraai horen en zien en zou tot in juni blijven. Jaco Walhout sloeg snel terug: minder dan twee uur later vond hij zijn vierde en Walcherens vijfde zingende Orpheusspotvogel, nu in het oostelijk deel van Oranjezon. Ook dit exemplaar bleef tot in juni.

Graszanger, Noordervroon – Westkapelle, 18 mei 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

De Graszanger die op 8 april voor het eerst werd gemeld in het zuidelijk deel van het Noordervroon, bleek zoals eerder al gedacht werd inderdaad een partner te hebben gevonden en territoriaal te zijn. Niet nieuw, maar wel heel bijzonder, zomaar op Walcheren! In de avond van 19 mei was één van de oudervogels heel druk in de weer met het aanbrengen van insecten (23 keer in een uur tijd, CB) en het wegbrengen van ontlasting uit het nest (vier keer in een uur, CB). Opmerkelijk genoeg werd de soort hier na 30 mei niet meer gemeld. Op 30 mei werd een zingende Graszanger ontdekt langs de Galgeweg, noordrand van de wijk Paauwenburg, Vlissingen (RS).

Goudvink, adult mannetje, Oranjezon, 29 mei 2019. Foto: Lenn van de Zande.

De enige (!) Blauwborst van de maand zong op 10 en 14 mei bij Rammekens (JW, LZ). Een vrouwtje Bonte Vliegenvanger werd op 6 mei gezien in bungalowpark Parkweg, Westkapelle (JT). Op 29 mei werd de tweede Iberische Tjiftjaf voor Walcheren (evenals de eerste op 6 mei 2010) ontdekt door Jaco Walhout. Plaats delict was een erf aan de van ’t Hoffweg, Gapinge, net west van de kruising met de Schellachseweg. De vogel zong vooral in de ochtend en het eerste deel van de middag en was de volgende morgen spoorloos. Dit betreft pas het 3e geval in Zeeland en ongeveer het 50e in Nederland. Bijzonder was de Bonte Kraai die op 22 mei naar zuidoost over de duinen van Klein Valkenisse vloog (AvG).

Iberische Tjiftjaf, van ’t Hoffweg – Gapinge, 29 mei 2019. Foto: Corine Osté.

Iberische Tjiftjaf, van ’t Hoffweg – Gapinge, 29 mei 2019. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Grauwe Klauwier, adult vrouwtje, Fort den Haak – Vrouwenpolder, 19 mei 2019. Foto: Marten Peene.

Een adult vrouwtje Grauwe Klauwier was op 29 mei aanwezig bij Fort den Haak, Vrouwenpolder (MPe e.a.). Niet minder dan 14 Kruisbekken werden op 25 mei gemeld in Oranjezon (TK). Een fraai vrouwtje Ortolaan was op 19 mei kort ter plaatse op het industrieterrein aan de noordrand van Westkapelle (JW).

Ortolaan, vrouwtje, Westkapelle, 19 mei 2019. Foto: Jaco Walhout.

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Maartje Bakker, Corstiaan Beeke (CB), Erik Blommenstijn, Jos Boot (JB), Marjan Bosman, Kerst Buis, Arjen van Gilst (AvG), André Hannewijk, Jan Hengst (JH), Toy Janssen, Nel Jaspers, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Karel Leeftink (KL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Maarten Sluijter (MS), Erik Speksnijder, Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).