Op 12 mei vloog een Roodkeelduiker in zomerkleed de Westerschelde op bij Vlissingen (div). Tussen 12 en 14 mei werden maximaal twee Kuifaalscholvers gemeld langs de zuidkust van Walcheren (div). Een late Kleine Rietgans was op 5 mei nog aanwezig bij de Spuikom van Ritthem (LZ). Casarca’s werden waargenomen op de Haringvreter op 12 mei (MH) en in het Oude Veerseweggebied op 22 mei (TdO). Het (steeds dubieuzer wordende) mannetje Krooneend bleef de gehele maand ter plaatse in het Noordervroon (div). Vanaf 7 t/m 27 mei zwom er bovendien een vrouwtje IJseend in het Noordervroon (MPe e.a). Het beestje had een kleine hoeveelheid olie op de buik. Dit is pas de tweede waarneming van deze soort in mei op Walcheren. Het maximumaantal Zomertalingen in het Zandvoortweggebied was 6 ex op 29 mei (TL).

De eerste Kwartel van het jaar riep in de vroege ochtend van 26 mei in het Randpark bij Zoutelande (JB). Daarna volgden roepende exemplaren in het zuidelijk deel van het Zandvoortweggebied op 30 en 31 mei (MP e.a.) en langs de Koekoeksweg ten noorden van Meliskerke op 31 mei (JT). Een adulte Zwarte Ooievaar flapte op 24 mei oostwaarts over de Havenweg bij Ritthem (AJ). Spectaculair was de melding van een opvliegende Ralreiger in Oranjezon op 24 mei (Esther Linnartz). Ondanks dat er snel enkele vogelaars ter plaatse waren, bleef de vogel vervolgens onvindbaar. Tenminste, tot de ochtend van de 26e. Toen vertelde ene meneer Lievense aan HR dat hij die morgen een mogelijke Ralreiger had gezien langs de K. de Vosweg in het Noordervroon. Een korte zoekactie resulteerde vlotjes in het terugvinden van de vogel op diezelfde plek. De vogel bleef de rest van de dag aanwezig aan weerszijden van de weg. Soms was hij een tijdlang nauwelijks actief, om daarna weer fanatiek rugstreeppadden te gaan vangen.

Ralreiger, Noordervroon – Westkapelle, 26 mei 2018. Foto’s: Lenn van de Zande (boven) en Corstiaan Beeke (onder).

Met name wanneer de Ralreiger verder van de weg in kleine poeltjes stond, was hij soms bijna niet te zien. Op 27 mei ontbrak ieder spoor van de vogel. Dit betrof de eerste waarneming van deze soort op Walcheren en er is ook slechts een handjevol gevallen in Zeeland. Op 18 mei vloog een groepje van vijf Koereigers naar noordoost over de Noorddorpseweg, noord van Sint Laurens (PW). Op 7 mei vlogen op verschillende plaatsen in totaal minstens vier Purperreigers over Walcheren (div). Een late Kraanvogel vloog op 15 mei over het Zandvoortweggebied (GT, TdO).

Adult vrouwtje Grauwe Kiekendief, Zandvoortweggebied – Buttinge, 11 mei 2018. Foto: Martin Krombeen.

Op Walcheren altijd schaarse Grauwe Kiekendieven werden overvliegend gemeld op 11 mei ( adulte vrouwtje) in het Zandvoortweggebied (Martin Krombeen) en een vrouwtype op 25 mei ten zuiden van Nieuw en Sint Joosland (RS). Aardig om te vermelden is dat die eerste (door een gat in de vleugel individueel herkenbare) vogel even eerder ook bij het Zwin op de grens met België was gezien (Johan Buckens) en een dag later op Texel werd gefotografeerd (div). Rode Wouwen vlogen op 1 mei over de Geschieresweg, Aagtekerke (CB, JK) en op 11 mei over Dishoek (AvG).

2e-kj Rode Wouw, duinen Dishoek, 11 mei 2018. Foto: Arjen van Gilst.

De enige Zwarte Wouw van deze maand flapte op 6 mei over Zoutelande (JH) en Dishoek (AvG). Heel bijzonder was de waarneming van een 2kj Ruigpootbuizerd boven de duinen van Klein Valkenisse op 15 mei (AvG). Dit betreft niet alleen de eerste meiwaarneming van deze soort op Walcheren, maar in de database van www.waarneming.nl meteen ook de laatst gefotografeerde ooit in Nederland.

2e-kj Ruigpootbuizerd, duinen Dishoek, 15 mei 2018. Foto’s: Arjen van Gilst.

Visarend, Zandvoortweggebied – Middelburg, 12 mei 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Verder werden er deze maand minstens elf verschillende Visarenden gemeld, zeker 17 Wespendieven, drie Blauwe Kiekendieven en vier Smellekens. Ronduit bizar was de melding rond het middaguur van 27 mei van een onvolwassen Lammergier in het oostelijke deel van Oranjezon (Jaap Drijfhout). Halverwege de middag meldde AvG de vogel opeens vanuit de duinen bij Klein Valkenisse. Een klein uur later kregen  ca. vijftien Walcherse vogelaars het enorme beest zowel vliegend als zittend (in een dennenboom) te zien vanaf het Groot Vroon bij Dishoek. Hier ging de vogel ook slapen. De volgende ochtend duurde het wachten tot 10.34u, toen de Lammergier opvloog en vrijwel direct in oostelijke richting vertrok. Op de 29e werd de vogel nog boven de A58 bij Krabbendijke gezien, op 31 mei en 1 juni in Noord-Holland en op 2 juni in Overijssel. De Lammergier was ongeringd en had ook geen gebleekte hand- of armpennen, waaruit geconcludeerd mag worden dat dit een in het wild geboren vogel was. Meer over de status van deze soort in Nederland hier.

3e-kj Lammergier, duinen Dishoek, 27 mei 2018. Foto’s: Arjen van Gilst,

Op 11 mei zag AvG een roepende Griel overvliegen boven de binnenduinrand van Klein Valkenisse. Helaas raakte de vogel al heel snel uit beeld. Dit betreft de achtste voldoende gedocumenteerde waarneming van een Griel op Walcheren en de vierde in de afgelopen vier jaar. Van 6 t/m 8 mei waren vier Steltkluten aanwezig in het Zandvoortweggebied. Vanaf de 9e werd nog slechts één paartje gezien, wat – naar nu bekend is – aan de rand van de meest zuidelijke plas succesvol tot broeden kwam. Daarover meer in het overzicht van de maand juni. In de laatste decade van de maand waren voor Walcherse begrippen ongebruikelijk hoge aantallen Bontbekplevieren (ondersoort tundrae) aanwezig in het Zandvoortweggebied. Een maximumaantal van 244 ex werd hier geteld op 23 mei (RS). De soort waar iedereen altijd reikhalzend naar uit ziet was bijna elke Walcherse vogelaar dit voorjaar te vlug af. Op 19 mei zag RS enkele minuten drie Morinelplevieren op een akker langs de Singelweg bij Sint Laurens, voordat ze roepend weg vlogen. En dag later zag FA er twee (man en vrouw) langs de Heerenweg, Domburg. Ook deze vogels konden wat later op de ochtend niet meer worden teruggevonden. Niet minder dan 127 Regenwulpen waren op 1 mei aanwezig langs de Geschieresweg, Aagtekerke (CB, JK). De hoogste aantallen Krombekstrandlopers werden gezien op 6 mei: 4 ex in het Zandvoortweggebied (MA, MP) en 5 ex in het Noordervroon (FA). Leuke aantallen Temmincks Strandlopers waren aanwezig in ‘de Zandvoortse’ op 7 mei (9 ex, TB) en 23 mei (6 ex, JW). In datzelfde gebied werd in de avond van de 22e een mannetje Grauwe Franjepoot in zomerkleed ontdekt (LZ). De volgende dag was deze vogel al weer gevlogen. Dit betreft de eerste waarneming in mei van deze soort op Walcheren en pas het derde voorjaarsgeval. Van 6 t/m 8 mei werden bijzonder hoge aantallen Bosruiters gezien in het Zandvoortweggebied. Het absolute maximumaantal was 108 ex op 8 mei (RS). Aangezien er die dagen voortdurend groepjes invielen en weer vertrokken, zijn er zeker vele honderden vogels doorgetrokken. Na al dat geweld werden in het gebied – dat er niet eerder zo mooi bij lag als dit voorjaar – ook nog even de tweede en derde Poelruiter van dit voorjaar gezien. Op 12 mei ontdekte Mark Zevenbergen en eentje, die tot 18 mei bleef. Vervolgens vond AvG er nog één op 24 mei. Deze vogel bleef tot en met de 29e.

Adult zomerkleed Poelruiter, Zandvoortweggebied – Middelburg, 26 mei 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Een ongetwijfeld niet helemaal okselfrisse donkere fase Kleine Jager zwom vanaf 30 mei in het Noordervoon (Marian de Bruin). De twee Steenuilen bij Nieuw en Sint Joosland werden deze maand enkele keren gemeld. Velduilen op doortrek werden opgemerkt over zee bij Domburg op 7 mei (Hans Diepstraten), in het Zandvoortweggebied op 9 mei (AvG) en een latertje boven de Mortiere, Middelburg op 27 mei (LZ).

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 19 mei 2018. Foto: Marten Peene.

Er waren ongebruikelijk veel verschillende meldingen van Bijeneters: op 5 mei 1 ex over Dishoek (JG), op 9 mei 1 ex langdurig foeragerend in het zuidelijk deel van het Noordervroon (JW), op 11 mei 2 ex foeragerend in de duinen van Klein Valkenisse (AvG) en op 21 mei hier weer 1 ex (AvG), op 22 mei 2 ex over Werendijke (FA), op 23 mei 1 ex over de Noorddorpseweg, Sint Laurens (TK), op 26 mei 2 ex langdurig foeragerend boven het Noordervroon (PM e.a.), op 27 mei 1 ex over Westhove (Jan Hendrik Labots) en op 29 mei 1 ex over de Buttingseweg, Zandvoortweggebied (AvG).

Bijeneter, Noordervroon – Westkapelle, 9 mei 2018. Foto: Jaco Walhout.

Op 21 mei sloeg AvG nog maar eens toe met de waarneming van een richting zuidoost overvliegende Roodstuitzwaluw boven ‘zijn’ duinen bij Klein Valkenisse. Net als twee jaar geleden ontdekte MP een schitterende Roodkeelpieper in zomerkleed langs de Zandvoortweg, nu op 10 mei (destijds op 11 mei). Ook de volgende dag was de vogel nog aanwezig.

Roodkeelpieper, Zandvoortweggebied – Middelburg, 10 mei 2018. Foto’s: Tobi Koppejan (boven) en Corstiaan Beeke (onder).

Een laat mannetje Beflijster was op 20 en 21 mei aanwezig langs de Babelweg, Domburg (JW / MK). Een echte toevalstreffer was de zingende Grote Karekiet die op 27 mei in het Groot Vroon bij Dishoek door JW en MK werd ontdekt terwijl ze op de Lammergier stonden te wachten. De vogel werd hier die middag en avond door ca. 20 vogelaars gehoord en zelfs even gezien. Dit betreft pas de derde waarneming van een Grote Karekiet op Walcheren na 1991! Met vrijwel zeker drie verschillende Fluiters was dit een buitengewoon goed voorjaar voor deze soort op Walcheren. Op 4 mei, 6 mei en 19 tot en met 26 mei werden zingende mannetjes gezien in het Oranjebosch en Oranjezon (JW, MK e.a.).

Fluiter, Oranjebosch – Oostkapelle, 6 mei 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Nogal ‘outseasonal’ was het Baardmannetje dat op 26 mei langs de K. de Vosweg in het Noordervroon werd gemeld (BW). Een fijne krent was het adulte vrouwtje Grauwe Klauwier dat op 7 mei in de ruigte ten zuiden van het Vroonbos bij Westkapelle werd ontdekt (René Lenting, TL). Geheel zoals verwacht bleek de vogel de volgende morgen al te zijn vertrokken.

Adult vrouwtje Grauwe Klauwier, Vroonbos – Westkapelle, 7 mei 2018. Foto’s: Corstiaan Beeke (boven) en Thomas Luiten (onder).

Een curieuze waarneming in het licht van de influx die gaande is in West-Europa: in de vroege morgen van 27 mei werd een groepje van drie vrij zekere Roze Spreeuwen langsvliegend gezien in de zeereep van Oranjezon (JD). Helaas was de waarnemingsduur te kort voor absolute zekerheid… Saillant detail: een halfuurtje later vloog 1 ex naar oost langs de Wanteskuup, Colijnsplaat. In totaal werden acht Wielewalen gezien en gehoord (div). Tussen 5 mei en 23 mei werden ten oosten van Westkapelle regelmatig één of twee Roeken gezien (div). Opmerkelijk waren de (minimaal) acht Appelvinken die op 28 mei diverse keren overvlogen bij het Groot Vroon, Dishoek (div). Europese Kanaries vlogen op 7 mei over het Oranjezon (MK) en het Noordervoon (MS) en op 27 mei over de Vlissingse Boulevard (TL).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Marian de Bruin, Tirzah Brusse (TB), Johan Buckens, Hans Diepstraten, Jaap Drijfhout (JD), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Adri Joosse (AJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Martin Krombeen, Jan Hendrik Labots, René Lenting, Esther Linnartz, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Tijmen den Ottelander, Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ), Mark Zevenbergen.