Kuifaalscholvers werden op 4 maart opgemerkt voor de Boulevard van Vlissingen (MK) en bij de monding van de buitenhaven van Vlissingen (JG) en op 17 maart bij het strandje van Rammekens (MG). Op 1 maart werd kort een vliegende Roerdomp gezien boven de natuurontwikkeling bij Brigdamme (MB). Twee Kuifduikers zwommen op 24 maart voor de kust van Westkapelle (PW).

De eerste Zomertaling op 10 maart in de plasjes ten westen van Rammekens (Corie Nijsten) werd gevolgd door een paartje op 18 maart in de Sint Laurense Weihoek (Huibert van den Bos, PW) en daar nog een mannetje op de 26e (CB, PW). Op 14 maart werd het mannetje Krooneend weer eens gezien bij de Haringvreter (MS), terwijl het mannetje Grote Zee-eend die dag op het Veerse Meer net oost van Veere zwom (MS). In de Oosternieuwlandpolder, Vrouwenpolder, waren diezelfde dag nog vier Toppers aanwezig (MS). Uiterst ongebruikelijk qua locatie was een 2kj mannetje Topper in de Sint Laurense Weihoek op 21 maart (PW).

Havik, Sint Laurense Weihoek, 24 maart 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Havik, Overduin – Oostkapelle, 16 maart 2024. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Het 2kj vrouwtje Steppekiekendief bleef ook deze maand op hoog niveau verstoppertje spelen. De enige overtuigende waarneming was op 20 maart, toen ze opeens weer werd gefotografeerd langs de Steenheulweg, Hoogelande (PM). In totaal werden deze maand tenminste zeven Rode Wouwen gezien, waarvan vier op 2 maart (div).

Bruine Kiekendief, Hoogelande, 24 maart 2024. Foto: Marloes Donkers.

Een mooie groep van 72 Kraanvogels vloog op 2 maart naar noordoost over Aagtekerke (SL). Op 9 maart vlogen twee groepen Kraanvogels over Walcheren: aan het begin van de middag 17 ex groep over Middelburg en Veere (RS, BvM, JS) en halverwege de middag nog een groep van 17 ex over De Mortiere, Middelburg (Martin van de Zande). Al deze groepen werden eerder ook vanaf Telpost Breskens gezien.

De gehele maand bleef het duo Kleine Strandlopers aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (div). Op de 31e kregen ze zelfs gezelschap van een derde vogel (WP). Op meerdere data waren foeragerende Dwergmeeuwen aanwezig in het Noordervroon. Het maximumaantal was 17 ex op de 21e (PW).

2kj Dwergmeeuw, Noordervroon, 29 maart 2024. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

‘Onze eigen’ Grote Burgemeester zwom op 18 maart opeens met een gebroken rechtervleugel in de binnenhaven van Vlissingen (Wendy Janse). Op 20 maart werd de vogel uit het water gevist door de mensen van de waterpolitie en de dierenambulance en naar De Mikke in Middelburg gebracht. Daar is de vleugel gespalkt en zal de vogel de komende weken de kans krijgen om verder te herstellen. Het is nog even afwachten of de Grote Burgemeester uiteindelijk weer goed zal kunnen vliegen.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 20 maart 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

Grote Burgemeester, vogelopvang De Mikke, Middelburg, 29 maart 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

Uit de categorie ‘waarnemingen die niet in het februari-overzicht terecht waren gekomen’: op 11 en 12 februari riep ’s avonds een Bosuil in Oranjezon (AvG e.a.). Dit zijn de eerste betrouwbare waarnemingen in 20 jaar tijd van deze soort op Walcheren. Onduidelijk is waar deze vogel ‘opeens’ vandaan komt. Navraag leerde dat er recent in elk geval geen vogel na revalidatie is uitgezet door mensen van vogelopvang De Mikke.

Bosuil, Oranjezon, 12 februari 2024. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Op 31 maart vloog de enige Velduil van de maand naar noordoost over Telpost De Nolle (PM). Op de bekende plek aan de rand van Nieuw en Sint Joosland werden af en toe één of twee Steenuilen gezien (div).

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 25 maart 2024. Foto: Piet de Poorter.

Kleine Bonte Specht, Overduin, 16 maart 2024. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Op de slaapplaats in De Mortiere, Middelburg, werden op 21 maart 16 Waterpiepers geteld (LZ). Het hoogste aantal Rouwkwikstaarten was 6 ex in het Noordervroon op 19 maart (SL). Vanaf 10 maart tot het einde van de maand werden hier net als vorig jaar eerst één en later twee Graszangers gezien en gehoord (SL e.a.).

Rouwkwikstaart, zeedijk Westkapelle, 29 maart 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Graszanger, Noordervoon, 29 maart 2024. Foto: Marloes Donkers.

Blauwborsten blijven vreemd genoeg altijd bijzonder schaars op Walcheren. Op 21 maart zong er eentje in de Domburgsche Watergang langs de Frederik Barbarossaweg, Grijpskerke (MK) en op 29 en 31 maart zong een vogel in het oostelijk deel van Oranjezon (MK e.a.).

Blauwborst, Oranjezon, 31 maart 2024. Foto: Bowien Tournier.

De eerste Tapuit zat al op 14 maart in Oranjezon (MBH). Op 29 maart volgde daar ook de eerste Beflijster (MK). Tenminste twee Raven werden met enige regelmaat waargenomen op de noordelijke helft van Walcheren.

Raaf, Sint Laurense Weihoek, 24 maart 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

In Oranjezon werd op 6 maart weer eens een Kuifmees gehoord (Lars Buckx). Tot 9 maart werden nog maximaal drie Baardmannetjes gemeld in het middendeel van het Noordervroon (div). Op 27 maart vloog een roepende Europese Kanarie over Ritthem (CO).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Huibert van den Bos (HvdB), Matthijs Broere (MB), Lars Buckx, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Wendy Janse, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Bart van Moolenbroek (BvM), Corie Nijsten, Corine Osté (CO), Wilco Poppe (WP), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ), Martin van de Zande.