Een 2e-kj Kuifaalscholver werd t/m in elk geval 14 maart gemeld tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven (div). Er waren verschillende meldingen van Koereigers: op 7 maart vliegend over de binnenstad van Middelburg (TK), vanaf 16 maart tot in april aan de westrand van Middelburg langs de Breeweg (Daan van der Groef e.a.), op 24 en 25 maart enkele honderden meters westelijker een groepje van vier Koereigers en op 26 maart nog twee vogels langs de Hogeweg in het Noordervroon (Leo Vorthoren).

Koereiger, Breeweg – Middelburg, 25 maart 2023. Foto: Marten Peene.

Het overwinterende trio Wilde Zwanen werd op 16 maart voor het laatst gezien langs de Meinersweg (MP). Op 11 maart liepen twee Roodhalsganzen (ad, 2e-kj) langs de Oude Veerseweg (Johannes Klumpers). De adulte vogel droeg een lichtblauwe kwekersring, de 2e-kj vogel was ongeringd. Van 15 t/m 18 maart werden beide vogels gezien in de Sint Laurense Weihoek (div).

Witkopeend (escape), Noordervroon, 29 maart 2023. Foto: Menke Beks Hindriks.

Het mannetje Witkopeend dat vanaf 6 maart tot in april in het middendeel van het Noordervroon werd gezien (BdR e.a.), bleek rechts een blauwe kwekersring te dragen. Een eerste paartje Zomertalingen was op 26 maart aanwezig in het Oude Veerseweggebied (JG). Op de 29e zwom een mannetje Zomertaling in een plas langs de Koekoeksweg, Aagtekerke (FA). Op 15 maart werden tijdens een vliegtuigtelling op acht kilometer voor de kust van Westkapelle 8200 (!) Zwarte Zee-eenden geteld (Hilbran Verstraete).

Smienten, Sint Laurense Weihoek, 19 maart 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werd viermaal een overvliegende Rode Wouw gezien: op 7 maart over de noordrand van Serooskerke (JD), op 11 maart over Toorenvliedt (MK), op 14 maart over Joossesweg (Yvonne de Geus) en op 15 maart over Grijpskerke (AvG). Op 4 maart vloog een onvolwassen Zeearend (vermoedelijk 3e-kj) over de binnenstad van Middelburg (BV e.a.).

Kleine Plevier, Noordervroon – Westkapelle, 30 maart 2023. Foto: Kevin Bezemer.

De twee Kleine Strandlopers die in de Sint Laurense Weihoek overwinterden, bleven daar nog de gehele maand aanwezig (div). Een hoog aantal van 82 Bonte Strandlopers werd daar op de 24e geteld (MP). In het westelijk deel van Oranjezon werden op 29 maart vier Bokjes gezien (JW). De Grote Burgemeester maakte de maand vol in de buitenhaven van Vlissingen (div).

Grote Burgemeester, buitenhaven Vlissingen, 25 maart 2023. Foto: Jauke Sies.

Grote Bonte Specht, Oranjebosch, 18 maart 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Bonte Spechten, Oranjebosch, 18 maart 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Dat in maart de Kleine Bonte Spechten lekker actief zijn, was af en toe goed te merken. In de noordrand van Walcheren, Oranjezon en Oranjebosch, werden soms meerdere vogels bij elkaar gehoord en gezien (div). Maximaal drie Raven werden ook vooral in die omgeving waargenomen (div).

Raaf, Oranjebosch, 18 maart 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Op 17 maart was een Bonte Kraai ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle (JM e.a.). De enige Roek werd op 6 maart gezien langs de Noordweg bij Westkapelle (WP).

Bonte Kraai, zeedijk Westkapelle, 17 maart 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

In het Noordervroon werden op verschillende data maximaal vier Baardmannetjes gezien (div). Op 27 maart werd een Strandleeuwerik gemeld in de aangelegde duintjes in het zuidelijk deel van het Noordervroon (MK).

De eerste Beflijster van het jaar was er op tijd bij: op 28 maart werd er een mannetje gezien in Oranjezon (JD). Een maximumaantal van zeven Appelvinken werd op 18 maart in Oranjebosch gezien (CB). Daar waren die dag ook zes Kleine Barmsijzen aanwezig (CB). Op 3 maart was een groepje van acht Sneeuwgorzen ter plaatse op het strand bij Zoutelande (Kees Rosenbrand).

Appelvink, Oranjebosch, 18 maart 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Tapuit, zeedijk Westkapelle, 17 maart 2023. Foto: Kevin Bezemer.

Overige fenologie: Kleine Plevier 15/3, Regenwulp 24/3, Visdief 31/3, Oeverzwaluw 25/3, Boerenzwaluw 24/3, Huiszwaluw 25/3, Fitis 19/3, Rietzanger 28/3, Tapuit 17/3, Gele Kwikstaart 26/3

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jaap Drijfhout (JD), Yvonne de Geus, Arjen van Hilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Daan van der Groef, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Johannes Klumpers, Jan Minderhoud (JM), Mayro Pattikawa (MP), Wilco Poppe (WP), Kees Rosenbrand, Bart de Ruiter (BdR), Hilbran Verstraete, Barbara Voogt (BV), Leo Vorthoren, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW).