In de eerste drie maanden van 2021 werden op Walcheren 184 vogelsoorten waargenomen. Dat is iets meer dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaren (178 soorten). Het wordt langzamerhand wel tijd voor de eerste serieuze voorjaarsklapper. Die Kortbekzeekoet lijkt al weer een eeuwigheid geleden…

Van 22 t/m 27 maart zwom een 2kj IJsduiker op het Veerse Meer, te zien vanaf de Veerse Dam (Arjan Dwarshuis, TL). De drie adulte Kleine Zwanen die op 20 maart over Rammekens vlogen (JW), werden een goede 20 minuten eerder naar noordoost vliegend gezien bij het Zwin. Een groep van 50 Witbuikrotganzen die al enkele weken ten westen van Breskens verbleef, werd van 6 t/m 8 maart verschillende keren gezien op de zeedijk van Westkapelle (BdR e.a.). Eén van de vogels bleek in 2020 in Denemarken te zijn voorzien van ringen en  een GPS-tracker. Hierdoor weten we nu dat deze adulte Witbuikrotgans een serieuze reiziger is. De vogel hij heeft namelijk sindsdien gebroed op Spitsbergen, geruid in Groenland en is via Denemarken en de oostkust van Engeland in Zeeland terecht gekomen (info via JS).

Witbuikrotganzen, zeedijk Westkapelle, 6 maart 2021. Foto: Bart de Ruiter.

Witbuikrotganzen, zeedijk Westkapelle, 7 maart 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Met een eerste Zomertaling op 2 maart in een watergang langs de Eendenkotsweg, Gapinge (MK), was deze soort er dit jaar mooi op tijd bij. Daarna volgden Zomertalingen in het Zandvoortweggebied op de 7e (AvG) en op de 31e (3 ex, div), maximaal 3 ex in het Noordervroon vanaf 20 maart (div) en een paartje langs de van ’t Hoffweg, Sint Laurens op 31 maart (JW). Vanaf 20 maart werd in het Zandvoortweggebied een paartje Smient met witte kleurringen gezien (MK e.a.). Zij bleken in het najaar van 2020 in Noord-Holland te zijn geringd. Twee Toppers werden nog t/m 16 maart af en toe in het noordwestelijke deel van het Veerse Meer gezien (div). Eén vogel zwom op de 13e op de Veerse Kreken (Martin Krombeen). Een Grote Zee-eend vloog langs Westkapelle op 17 maart (B. van de Hoef). Van 20 t/m 25 maart zwom een vrouwtje Grote Zaagbek in het Kanaal door Walcheren tussen het Arnekanaal en Kleverskerke (Gerda Vermeer e.a.).

Rode Wouw, ingang Oranjezon, 2 maart 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Van 1 t/m 5 maart werd een Rode Wouw gezien in de omgeving van de ingang van Oranjezon aan de Koningin Emmaweg, Vrouwenpolder (BdR e.a.). Op basis van foto’s bleek dit dezelfde (aan één oog blinde) vogel te zijn als die op 20 feb eerst langs Breskens en later die dag over het Zandvoortweggebied vloog. Op 15 maart vloog nog een Rode Wouw over Dishoek en Zoutelande (AvG, MP). Op 27 maart zag (en fotografeerde) SL een vroege Zwarte Wouw die noordwaarts flapte boven het Zandvoortweggebied. In totaal werden drie Smellekens gemeld (div). Een Velduil vloog op 24 maart over het centrum van Middelburg naar noordoost (TK).

In meerdere opzichten uniek was de (korte) waarneming van een adulte Porseleinhoen in het Zandvoortweggebied op 6 maart (Paul Suijk). Het is niet alleen de eerste met een foto gedocumenteerde zichtwaarneming van deze soort op Walcheren, maar ook ‘by far’ de vroegste waarneming met bewijs ooit in Nederland. Bovendien zag Paul nog nooit een Waterral, maar legde hij wel zomaar even deze knaller vast!

Kleine Plevier, Walcheren, 28 maart 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Kleine Plevier was er ook uitgesproken vroeg bij: op 2 maart in het Zandvoortweggebied (PW, CB). Op 14 maart was hier ook een Kleine Strandloper ter plaatse (PW) en op de 28e werd er een Bokje in het gebied gezien (AvG).

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 14 maart 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

De 4kj Grote Burgemeester raakte ook na 777 dagen niet uitgekeken in de binnenhaven van Vlissingen en besloot er nog een maandje aan vast te plakken (div). De nog iets minder bekende 2kj Kleine Burgemeester werd t/m de 14e af en toe gemeld aan de noordrand van Vlissingen (div).

Grote Bonte Specht, Oranjebosch – Oostkapelle, 8 maart 2021. Foto: Paul Suijk.

Vanaf 1 maart (en schijnbaar ook al eerder) werd er af en toe een vrouwtje Kleine Bonte Specht gezien in het bos van Rammekens (Agnès Bimmel). Daarnaast werden er regelmatig Kleine Bonte Spechten gehoord en gezien op de andere bekende plekken. Een Blauwborst zong op 29 maart in de Domburgse Watergang langs de Hogelandseweg, Buttinge (JS). De laatste dagen van de maand werden ook weer de eerste Beflijsters gemeld: op 30 en 31 maart één en drie ex in het Noordervroon, Westkapelle (HR, Marian de Bruijn) en op 31 maart 1 ex langs de Singelweg, Sint Laurens (RS).

Kleine Bonte Specht, Oranjebosch – Oostkapelle, 6 maart 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Appelvink, Oranjebosch – Oostkapelle, 8 maart 2021. Foto: Paul Suijk.

Nog wat overige fenologie: Regenwulp 29/03, Visdief 27/03, Boompieper 28/03, Gele Kwikstaart 26/03, Boerenzwaluw 24/03, Oeverzwaluw 30/03, Huiszwaluw 30/03, Tapuit 27/03, Rietzanger 29/03, Fitis 24/03

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Agnès Bimmel, Marian de Bruijn, Arjan Dwarshuis, Arjen van Gilst (AvG), Bert van de Hoef, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Marcel Krombeen, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Paul Suijk, Gerda Vermeer, Jaco Walhout (JW).