De twee adulte Wilde Zwanen die al vanaf eind oktober op Walcheren rondhingen, werden voor het laatst op 16 maart gemeld in de weihoek van Hoogelande (Ed Veling). Twee Casarca’s werden op 8 maart gezien bij de Mosselplaat en bij Aardbeieneiland in het Veerse Meer (MH). Op laatstgenoemde locatie waren die dag ook een 1e wk mannetje Topper en een 1e wk Parelduiker aanwezig (MH). Een andere Parelduiker vloog op 4 maart langs Westkapelle (Andre Rusman). Op 10 maar zwom een Grote Zee-eend op de Westerschelde, net ten zuiden van Rammekens (CO). Zomertalingen doken op in de natuurontwikkeling ten westen van Rammekens op 22 maart (3 ex), vanaf 18 maart in het Zandvoortweggebied (max. 2 ex) en vanaf 23 maart in het Noordervroon (oplopend tot 12 ex op 31 maart). Op 27 maart was een Roodhalsfuut in zomerkleed enige tijd ter plaatse voor de kust van Westkapelle (MK). In de ochtend van 30 maart vlogen er in vier groepen in totaal 74 Lepelaars over de Mortiere en Nieuw en Sint Joosland (LZ). Langs de zuidrand van Walcheren werden deze maand minimaal twee verschillende Kuifaalscholvers gezien (LZ).

Sperwer, Vlissingen, 14 maart 2019. Foto: Piet de Poorter.

Er waren vier meldingen van een Blauwe Kiekendief (div). Op 14, 16 en 20 maart werd een Rode Wouw gezien in de omgeving van Biggekerke (Marc den Hollander / Peter Versluijs / MK). Dit zou in theorie om één en dezelfde vogel kunnen gaan. Op 20 maart werd ook een Rode Wouw opgemerkt boven het Noordervroon (Paul Koene).

Rode Wouw, Biggekerke, 14 maart 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Er waren vijf meldingen van een Smelleken, waaronder die van een mannetje ter plaatse bij Hoogelande op 3 maart (MG). Een Kraanvogel ploeterde op 4 maart laag tegen de harde noordwestenwind in tussen Nieuw en Sint Joosland en Arnemuiden (Harry de Visser). Bokjes werden opgemerkt langs de van ’t Hoffweg bij Sint Laurens op 26 maart (PR) en bij de oostkreek van Westkapelle op 30 maart (CB, PB). De overwinterende Oeverloper werd op 9 maart nog gezien langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van het Arnekanaal (AO). Dwergmeeuwen werden vooral foeragerend voor de kust van Westkapelle gezien, met een maximumaantal van ca. 300 vogels op 30 maart (PB). De Grote Burgemeester in de binnenhaven van Vlissingen werd daar tot in elk geval de 29e gezien (div). Op zowel 22 als 29 maart werd vermoedelijk dezelfde Grote Burgemeester gezien bij de Spuikom van Ritthem (LZ e.a.).

2e-kj Grote Burgemeester, Spuikom Ritthem, 22 maart 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 3 maart 2019. Foto: Kris De Rouck.

Op 26 maart stond opeens een fraaie 3e-kj Kleine Burgemeester op de zeedijk van Westkapelle ter hoogte van de Westkaap (PW e.a.). Deze vogel vloog binnen een uur al weer door naar zuid. Verrassend genoeg vond JW op de 29e de vogel toch terug bij het Zuiderhoofd. De dagen daarna werd de burgemeester niet meer gezien.

3e-kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 26 maart 2019. Foto’s: Corstiaan Beeke (boven) en Pim Wolf (onder).

Een 2e-kj Middelste Jager vloog zuidwaarts langs Westkapelle op 11 maart (MS). Op de 18e passeerden hier twee Kleine Jagers (MS, PW). Bij Dishoek werden nog altijd maximaal twee Ransuilen gezien (div). Op 28 maart werd een Velduil gezien in het Zandvoortweggebied (Andre Bollen, Eddy Vaes). Bij Randduin, Oostkapelle, werd weer enkele keren een Kleine Bonte Specht waargenomen (RG, MB). Roeken werden gezien langs de Poppekerkseweg, Westkapelle op 17 maart (2 ex ter plaatse, MG) en overvliegend bij de caisson van Veere op 19 maart (LZ), over de Perduinsweg op 20 maart (MK) en over Westkapelle op 31 maart (3 ex, FA). Op drie bekende plekken werden regelmatig Cetti’s Zangers gehoord en bij uitzondering zelfs gezien (Rammekens, div).

Cetti’s Zanger, Rammekens, 22 maart 2019. Foto: Lenn van de Zande.

De eerste twee Beflijsters van het jaar werden op de 31e in Oranjezon gezien (JW, MK). Een vroege Blauwborst zong al op 8 maart in het Zandvoortweggebied (JW). In de Veerse Kreken werden op de 19e vier Appelvinken gezien (LZ). Eén vogel was op 31 maart in Oranjezon aanwezig (SW). Op 25 en 26 maart zag CO één en vier Grote Barmsijzen in haar tuin, Ritthem.

Grote Barmsijs, Ritthem, 26 maart 2019. Foto: Corine Osté.

In Oranjezon werd enkele keren een Kleine Barmsijs gemeld (div). Op 23 maart vloog een groepje van drie Kruisbekken over Serooskerke (JK). Een Sneeuwgors (bijna in zomerkleed) foerageerde op 31 maart op de zeedijk van Westkapelle (Ton ter Heerd, Daniël van Saane). Op 18 maart werd nog één Geelgors gezien bij Rammekens (LZ).

Overige fenologie: Kleine Plevier 19/3, Grote Stern 11/3, Boerenzwaluw 23/3, Oeverzwaluw 24/3, Fitis 29/3, 22/3 Zwartkop, Tapuit 21/3, Gele Kwikstaart 29/3

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Andre Bollen, Matthijs Broere (MB), Rienk Geene (RG), Marc Goedbloed (MG), Ton ter Heerd, Mark Hoekstein (MH), Marc den Hollander, Marcel Klootwijk (MK), Paul Koene, Jaap Kolijn (JK), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (AO), Peter Roelse (PR), Andre Rusman, Daniël Saane, Maarten Sluijter (MS), Addy Vaes, Ed Veling, Peter Versluijs, Harry de Visser, Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).