In de avond van 10 juni vlogen bij Westkapelle in een uur tijd drie Noordse Stormvogels naar zuid (SL). Op 29 juni was een Koereiger in zomerkleed aanwezig in het zuidelijk deel van het Noordervroon LZ, BvM).

Slechtvalk, Lange Jan – Middelburg, 3 juni 2024. Foto: Bowien Tournier.

Er werden slechts twee Wespendieven gezien: op 7 juni boven Dishoek (JG) en op 12 juni ten noorden van Serooskerke (Kasper Hendriks). Op 9 juni was er een melding van een Rode Wouw in de Sint Laurense Weihoek (Ruben Kuperus).

Patrijzen, Walcheren, 22 juni 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Over leven en dood: op 21 juni werd op het platte van Walcheren een koppel Patrijzen met 16 kuikens gezien. Hoewel zes dagen later bijna het hele gezin nog compleet was, bleken de ouders op 30 juni weer kinderloos te zijn. Het is gissen naar de oorzaak… Er werden verspreid over de maand diverse Kwartels gehoord, waarvan minimaal twee vogels vanaf eind mei t/m 26 juni in de omgeving van de Jan Geertsesweg bij Meliskerke (div). Eén van die vogels liet zich een enkele keer ook fraai zien.

Kwartel, Meliskerke, 1 juni 2024. Foto: Lenn van de Zande.

Kwartel, Meliskerke, 2 juni 2024. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Op 16 juni was in het Noordervroon een vrouwtje Strandplevier aanwezig (PW). Zomerse Kleine Strandlopers werden hier gezien op 11 en 25 juni (div) en op 24 juni was er een Krombekstrandloper ter plaatse (PW). Een 2kj Dwergmeeuw werd t/m 26 juni gezien in het Noordervroon (div). In de tweede helft van juni liepen de aantallen Zwartkopmeeuwen serieus op: op 28 juni vlogen er 380 langs Westkapelle (SL) en op 29 juni vlogen er 526 langs Telpost De Nolle (PM).

Dwergstern, Westkapelle, 7 juni 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

De kolonie Dwergsterns in het Noordervroon kreeg op 13 juni een gevoelige tik, toen een gulzige Blauwe Reiger in een halfuur tijd zeker 25 kuikens roofde (CB). Ondanks dat vlogen er aan het einde van de maand zo’n 20 jonge vogels rond (CB).

Holenduif, Serooskerke, 22 juni 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Groene Specht, Serooskerke, 8 juni 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Op verschillende avonden werd er een zingende Nachtzwaluw gehoord in Oranjezon (div). In de ochtend van 4 juli vlogen kort na elkaar twee en één Bijeneters over het Noordervroon naar zuidwest (SL). Die zelfde ochtend vlogen 2 ex over de duinen van Klein Valkenisse (AvG). Op 7 juni volgde nogmaals een Bijeneter, vliegend over in het Noordervroon (CB).

Bijeneter, Westkapelle, 7 juni 2024. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

Een Roek werd op 1 juni gezien langs de Rapenburgseweg, Aagtekerke (BS). Op 6 juni werd door Lenn van de Zande maar weer eens een zingende Orpheusspotvogel ontdekt, ditmaal langs de Kaasboerweg, noord van Biggekerke. Deze vogel werd daar gehoord en soms ook gezien t/m 11 juni (div).

Orpheusspotvogel, Meliskerke, 6 juni 2024. Foto: Lenn van de Zande.

Spannend was de waarneming van een Tapuit in het oostelijk duingebied van Oranjezon op 16 en 17 juni (Judith van Wijk e.a.). Vanaf 13 juni werd op meerdere data een vrouwtje Rouwkwikstaart gezien in het zuidelijk deel van het Noordervroon (CB e.a.). Op de 21e werd vastgesteld dat deze vogel een jonge Witte Kwikstaart voerde (PW), dus vermoedelijk is er sprake van een gemengd broedgeval.

Huiszwaluw, Westkapelle, 7 juni 2024. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Kasper Hendriks, Ruben Kuperus, Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PW), Bart van Moolenbroek (BvM), Bart Schot (BS), Judith van Wijk, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).