De overzomerende Kleine Rietgans in het Noordervroon bleef de gehele maand aanwezig (div). In de Sint Laurense Weihoek werden met enige regelmaat maximaal twee Zomertalingen gezien (div). Op 11 en 15 juni zwom ook een paartje Zomertaling in het middendeel van het Noordervroon (CB / TL). Opmerkelijk was de melding (vanuit een vliegtuig) een mannetje Grote Zee-eend in een groep Zwarte Zee-eenden voor de kust van Zoutelande op 22 juni (DvS). Nóg verrassender in deze tijd van het jaar was de waarneming van een vrouwtje IJseend in zomerkleed voor de kust ter hoogte van Dishoek (Twan Poels).

IJseend, strand Dishoek, 24 juni 2023. Foto: Twan Poels.

Lepelaar, Oude Veerseweggebied, 3 juni 2023. Foto: Michiel Leegwater.

Roepende Kwartels werden gemeld bij Ritthem op 2 en 9 juni (CO) en boven Grijpskerke op 10 juni (AvG). Op 17 juni werd een overvliegende Visarend gemeld bij Ter Hooge (SW). Er waren waarnemingen van Wespendieven over Schellach op 16 juni (PR), over Klein Valkenisse op 20 juni (PdP) en in Oranjezon vanaf 22 juni maximaal 3 ex (div). Rode Wouwen werden waargenomen op 11 juni boven Brigdamme (MB) en op 26 juni boven de wijk ’t Zand, Middelburg (MK) en even later boven Der Boede (MP).

Wespendief, Klein Valkenisse, 20 juni 2023. Foto: Piet de Poorter.

In de ochtend van 2 juni werd in de Sint Laurense Weihoek een heuse Terekruiter ontdekt (CB). Deze zeldzaamheid foerageerde in de meest zuidelijke plas en liet zich drie dagen lang mooi zien aan tientallen belangstellenden. In de avond van 4 juni vertrok de vogel hoog en druk roepend in noordoostelijke richting. Dit was pas de tweede keer dat er een Terekruiter op Walcheren werd gezien. De eerste werd ruim 15 jaar geleden (25 mei 2008) alleen door RS gezien in hetzelfde gebied. Dat noordelijke Bontbekplevieren (tundrae) nog doortrekken tot zo’n beetje half juni weten we inmiddels wel. Op 2 juni werden in de Sint Laurense Weihoek nog 42 ex geteld (CB). De laatste Kleine Strandlopers van het voorjaar liepen op 2 juni in de Sint Laurense Weihoek (div) en op 7 juni in het Noordervroon (FA, JM).

Terekruiter, Sint Laurense Weihoek, 3 juni 2023. Foto: Martin Krombeen.

2kj Dwergmeeuw, Noordervroon – Westkapelle, 16 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

De gehele maand verbleef een groepje (hoofdzakelijk 2kj) Dwergmeeuwen in het Noordervroon. Het maximumaantal was 11 ex op 8 juni (PW). Met name voor de westkust van Walcheren, op de zeedijk van Westkapelle en in het Noordervroon liepen vanaf 11 juni de aantallen Zwartkopmeeuwen snel op. In het Noordervroon steeg het aantal van 79 ex op 11 juni (CB) tot maximaal 520 ex op 19 juni (RS). Op die laatste datum zag RS in totaal zelfs zo’n 1000 Zwartkopmeeuwen op (en voor de kust van) Walcheren.  Op 30 juni stond in gemengde groep meeuwen op de zeedijk een bijzonder fraaie adult zomerkleed hybride Kokmeeuw x Zwartkopmeeuw (CB).

Kopstudie meeuwen: links Zwartkopmeeuw (achtergrond) en Kokmeeuw, rechts hybride Kokmeeuw x Zwartkopmeeuw, zeedijk Westkapelle, 30 juni 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Hybride Kokmeeuw x Zwartkopmeeuw, zeedijk Westkapelle, 30 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste dagen van juni hingen er enkele tientallen Zwarte Sterns voor de kust van Walcheren, getuige meldingen van 37 ex op 1 juni bij Zoutelande (JB) en 27 ex op 3 juni bij Westkapelle (CB, JK). In het Noordervroon beleefden de Dwergsterns een succesvol broedseizoen. In totaal werden hier minstens 60 jongen grootgebracht.

Dwergstern verjaagt Zwartkopmeeuw boven de kolonie, Noordervroon – Westkapelle, 16 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Nestje Dwergsterns, Noordervroon – Westkapelle, 12 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Dwergstern, Noordervroon – Westkapelle, 11 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 5 juni werden twee Bijeneters gezien en gehoord boven Dishoek (JG). De inmiddels bekende Bonte Kraai van de zeedijk en het Noordervroon bij Westkapelle werd daar op 8 juni voor het laatst gemeld (CB, PW). Pas op 30 juni strak ongetwijfeld dezelfde vogel vanaf Telpost De Nolle weer over naar Zeeuws-Vlaanderen (PM). De maximaal vier Raven werden zoals inmiddels gebruikelijk is vooral in en rondom Oranjezon waargenomen (div).

Kerkuilkuikens, Koudekerke, 19 juni 2023. Foto: Marijke Lieman.

Zomertortels, Middelburg, 19 juni 2023. Foto: Marten Peene.

Verrassend qua datum was de melding van een zingende Fluiter in het Oranjebosch, Oostkapelle op 16 juni (ES). Op 9 juni zong onregelmatig een Grote Karekiet in de slotgracht bij Kasteel Westhove (JTu e.a.). De vogel liet zich ook af en toe zien en was de volgende dag al weer vertrokken. Op exact dezelfde locatie zong op 16 en 17 mei 2007 ook al een Grote Karekiet. Sindsdien is dit pas de vierde op Walcheren.

Grote Karekiet, slotgracht Westhove, 9 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Karekiet, slotgracht Westhove, 9 juni 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Op 2 juni werd de tweede zingende Struikrietzanger voor Walcheren ooit ontdekt (TL). Deze vogel zong ’s morgens fanatiek in de bosschages in het zuidelijk deel van het Noordervroon, later op de dag onregelmatiger. De volgende dag was de Struikrietzanger verdwenen. Het eerste geval betrof een zingende vogel op 13 juni 2014 op het opslagterrein van Westkapelle.

Struikrietzanger, Noordervroon – Westkapelle, 3 juni 2023. Audio-opname: Thomas Luiten.

Een ‘outseasonal’ Vuurgoudhaantje werd op 9 juni gezien op de begraafplaats van Westkapelle (JW, TL). Een laat vrouwtje Paapje werd op 7 en 12 juni waargenomen in het Noordervroon (TL / JM). In de vroege ochtend van 3 juni liet een 2kj mannetje Roodmus zich kort zien langs het puinpad van Westkapelle (CB, JK). Vier dagen later, op 7 juni, werd – weer al kort – een zingend volwassen mannetje Roodmus gezien aan de rand van het Westkapelsche Bos, tegen bungalowpark Parkweg aan (TL, Tim van Oerle).

Volwassen mannetje Roodmus, Westkapelsche Bos, 7 juni 2023. Foto: Thomas Luiten.

2kj mannetje Roodmus, puinpad Westkapelle, 3 juni 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

In Oranjezon werd een mooi aantal Kruisbekken gezien: op 13 en 14 juni 25 ex (Louis Schramme) en op 18 juni zelfs 50 ex (JD).

Juveniele Gekraagde Roodstaart, Vier Hoogten, 9 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Jaap Drijfhout (JD), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Tim van Oerle, Mayro Pattikawa (MP), Twan Poels, Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Louis Schramme, Erik Speksnijder (ES), Rob Sponselee (RS), Dirk van Straalen (DvS), Jan Tuin (JTu), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW).